Rodiče a žáci

Aktuálně


Konzultace v budově školy:

od 8.6. do 23.6. - individuální konzultace ve dnech 8.-11.6., 15.-18.6., 22.-23.6. vždy v čase od 12.30 do 14.30 hodinVÍCE...


Výuka žáků 2.stupně od 8.6.2020

Od 8. června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků druhého stupně základní školy za účelem konzultací navazujících na vzdělávání na dálku.

Hlavní vzdělávací aktivitou tedy zůstává až do 23. června 2020 distanční vzdělávání dle platného rozvrhu.

Nabízíme žákům přítomnost na individuálních konzultacích (1-2 žáci) s vyučujícími. Cílem těchto setkání je objasnění nebo upevnění učiva. VÍCE...

Schůzku lze „zabukovat“ také pomocí mobilní app:​ 


9.ročníky

Od pondělí 11.května 2020 mají zájemci o přípravu na přijímací zkoušky s osobní přítomností ve škole možnost zahájit docházku

Cílem návratu deváťáků do školy je příprava na přijímací zkoušky. V předmětu matematika paní učitelka Mgr.Jana Němečková a v předmětu český jazyk paní učitelka Mgr. Monika Smržová.

Pro žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude snaha zkombinovat oba způsoby práce tak, aby byla výuka dostupná všem, tedy půjde o kombinaci účasti ve škole a on-line výuky. 


Objednávání a odhlašování na Strava.cz

Strava.cz je prvním nástrojem svého druhu, který umožňuje strávníkům objednávat stravu po internetu, a to buď na webové stránce strava.cz nebo v mobilní aplikaci, která je dostupná jak pro Android, tak pro IOs. VÍCE...


Informace pro rodiče žáků 1.stupně

Od pondělí 25.května 2020 mají zájemci o vzdělávací aktivity s osobní přítomností žáků ve škole možnost zahájit docházku. Zákonný zástupce vyjádří zájem o účast svého dítěte ve škole do pondělí 18.5.2020 do 12:00 hodin prostřednictvím žákovské knížky či jinou písemnou formou třídní učitelce.VÍCE...


INFORMACE PRO ŽÁKY 9.ROČNÍKU

Od pondělí 11.května 2020 mají zájemci o přípravu na přijímací zkoušky s osobní přítomností ve škole možnost zahájit docházku. Zákonný zástupce vyjádří zájem o...VÍCE...


Upozornění:

Technické potíže s připojením na SKYPE jsou vyřešeny. On-line konzultace žáků i rodičů jsou realizovatelné v plném rozsahu.

Důležité:

Komunikace přes webovou aplikaci Bakaláři má garantovanou dostupnost přes počítač, na mobilním telefonu nemusí být možnost otevřít přílohy.

Kalendář akcí


Červen 2020Možná hledáte© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz