Režim dne ve školní družině

Ranní zaměstnání

6,15 – 7,45

 • rekreační a odpočinková činnost
 • stolní a společenské hry, poslech CD, četba a 
 • prohlížení encyklopedií, knih

7,45  - 8,00

 • odvádění žáků do vyučování

Odpolední zaměstnání

11,40 – 13,30

 • příprava na oběd – hygiena, oběd
 • odpočinková činnost
 • zabezpečení potřebného klidu po obědě, 
 • odpočinek na koberci, využití klubovny, 
 • hracích koutků...
 • rekreační činnost
 • aktivní odpočinek, individuální tvořivé hry,
 • stolní hry, hrací kouty – různá povolání,
 • stavebnice Lego, Seva, Cheva, Vokáčova,
 • Polikarpova

13,30 – 14,30

 • zájmové činnosti řízené
 • pracovní, hudební, výtvarné, sportovní,
 • celodružinové soutěže, besedy s různými 
 • hosty, exkurze, návštěva filmů...

14,30 – 15,15

 • odpočinková činnost
 • využívání klunovny, hracích koutů, molitanových kostek, 
 • hry podle výběru žáků…

15,15 – 16,30

 • sebevzdělávací činnost
 • psaní domácích úkolů (dle požadavků rodičů),
 • hádanky ,luštěnky, využívání encyklopedií, časopisů…
 • rekreační a společensky prospěšné činnosti
 • hry dle výběru žáků, využívání lezeckých stěn
 • péče o květiny, úklid hracích koutů a herny...

V době příznivého počasí

13,30 – 15,30

 • zájmové a rekreační činnosti řízené
 • pobyt na školní zahradě, využívání průlezek, vycházky s různým 
 • zaměřením, hry se zpěvem, výtvarné aktivity, pracovní aktivity
 • (práce s přírodním materiálem), soutěže s různým zaměřením, 
 • využívání hřiště Lapač ke sportovním činnostem...

15,30 – 16,30

 • sebevzdělávací činnosti
 • psaní domácích úkolů (dle požadavků rodičů),
 • hádanky, luštěnky, využívání encyklopedií, časopisů…
 • rekreační a spol. prospěšné činnosti
 • volné hry žáků, využívání lezeckých stěn 
 • péče o květiny, úklid hracích koutů a herny…

© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz