První školní (půl)rok v mateřské škole

vytvořeno: 2.1.2023, před 9 měsíci v rubrice Co se děje ve školce 1.9. jsme zahájili první školní rok v naší mateřské škole. Školku navštěvuje 24 dětí ve věku 3-6 let. Jako třída MŠ jsme se zapojili do aktivit probíhajících na škole, které byly zajímavé a vhodné i pro děti ze školky.

Každý měsíc jsme se účastnili divadelních představení a navštívili jsme planetárium. Každodenní putování přírodou jsme si zpestřili poznáváním okolní přírody, a to za každého počasí. Tyto výpravy jsme využili pro sběr různých přírodnin, které posloužily jak k jejich poznávání, tak jako výrobní materiál při různých výtvarných a pracovních činnostech. Jedna z výprav nás zavedla coby malé indiány do indiánského teepee, které využívají všichni žáci naší školy.

S končícím podzimem jsme se začali připravovat na zimní období, které jsme si zkrátili očekáváním příjezdu Martina na bílém koni. První sněhové nadílky jsme se sice nedočkali, ale pomalu jsme se začali připravovat na blížící se advent a s ním i spojenou mikulášskou nadílku a různé vánoční tradice. Na příchod Mikuláše a čerta jsme se velmi těšili a v tento den byla školka plná malých čertíků a andílků.

A už jsme se začali připravovat na pro děti nejočekávanější den v roce. S rodiči jsme společně strávili příjemné odpoledne při vánočních dílničkách, kde si děti společně s mámou a tátou mohly vyrobit spoustu hezkých vánočních dekorací. Největší výzvou pro nás byla první vánoční besídka, k jejíž realizaci jsme využili zasněžené školní zahrady a všem zúčastněným jsme zatančili a zazpívali písničky s vánoční tématikou jak v českém, tak anglickém jazyce.

Dalším vánočním překvapením pro děti byla krásná pohádka v anglickém jazyce "O červené Karkulce", kterou nám do školky přišli zahrát žáci 2. stupně, kterým jsme i my na oplátku pak předvedli, co jsme se naučili v anglickém jazyce a společně jsme si zazpívali koledy. Poslední školní den v tomto kalendářním roce měly děti největší radost a potěšení z příchodu Ježíška do MŠ.

V novém kalendářním roce se budeme těšit na nové zážitky a poznatky v MŠ.

S přáním všeho dobrého do nového roku přeje kolektiv MŠ.


Vycházky...


Tvořivé dílničky

Sněhová besídka

Mikulášské tradice


Christmas unboxing


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz