Pronájem školních tělocvičen ZŠ Na Výsluní

Vážení sportovní přátelé,

chýlí se ke konci rok, který popravdě kolektivnímu sportování ve vnitřních prostorách a sportovištích nepřál. Věřme tomu, že soužití s covidem jsme více či méně přivykli, získali lepší imunitu ať už proočkovaností nebo proděláním nemoci samotné, a proto podmínky pro sportování v následujícím roce budou jen a jen lepší!

Žákům školy i návštěvníkům našeho tělocvičného zařízení se snažíme podmínky zlepšovat, v nedaleké minulosti jsme pořídili nový nátěr palubovky ve velké tělocvičně, do tělocvičen je bezbariérový přístup, vybudovali zcela nové toalety a sprchy v šatnách u tělocvičen, v gymnastickém sále máme trvale položenu zcela novou žíněnku tatami, která je výborným izolantem a podložkou také pro gymnastická cvičení, jógu či nácvik bojových umění. V delším horizontu plánujeme velkou rekonstrukci obou tělocvičen z prostředků IROP.

Jsme rádi, že tělocvičny slouží široké veřejnosti, nechceme je zavírat a hýčkat si je jen pro školní výukové účely, ale s radostí je poskytujeme všem sportovcům, kteří se k našemu zařízení chovají zodpovědně a dodržují vnitřní řád tělocvičen. Provoz tělocvičen v pracovních dnech je od 8:00 do 21:30 hodin, víkendy jsou převážně v zimních měsících využívány k turnajům a soutěžím. O prázdninách se zde konají soustředění.

Abychom zajistili větší bezpečnost dětem a složkám, spolupracujeme s Úřadem práce při získávání prostředků na zřízení veřejně prospěšného pracovního místa dohledu při vstupu do tělocvičny. Od ledna 2022 bude plně v provozu systém vstupu pomocí čipů. Získáme tak přesný přehled o tom, kdo se v daném okamžiku v tělocvičnách vyskytuje. A naopak při spolehlivém používání všemi sportovci zajistí uzamknuté vstupní dveře bezpečnost uvnitř sportujícím lidem.

Ráda bych poděkovala za Vaši přízeň a návštěvnost v uplynulém roce a ujistila Vás, že jsme připraveni služby naplňovat k Vaší spokojenosti i v příštím roce.

S přátelským pozdravem

PaedDr.Dagmar Bistrá, ředitelkaSdělení k provozu tělocvičen V Uherském Brodě, dne 13.5.2020

Vážení sportovní přátelé,

z důvodu situace, která v březnu 2020 vynutila uzavření škol a také na základě doporučení KHS a MŠMT jsem se rozhodla v tomto školním roce již provoz tělocvičen neobnovit. Zpřísněná hygienická opatření, která musíme dodržet v zájmu sportujících složek, vlastních zaměstnanců a docházejících žáků, jsou z organizačních i bezpečnostních důvodů ve škole natolik náročná, že se pro nás provoz stává neadekvátně zatěžujícím.

Všem složkám, které si rezervovaly tělocvičny v termínu od 13.3.2020 a zaplatily nájem, budou peníze vráceny, a to na základě písemného požadavku o vrácení s uvedením čísla účtu, na který máme peníze převést na adresu hospodářky školy: jana.steinerova@zsvysluni.cz.

Dále žádám všechny zástupce složek, aby připojili informaci o zájmu pokračovat ve školním roce 2020/2021 v pronájmu nejpozději do 31.6.2020. Pokud by zájem nebyl, nabídneme Váš termín novým sportovním skupinám. Před koncem prázdnin očekávejte informaci, kdy spustíme rezervační systém pro další pololetí.

S přátelským pozdravem

PaedDr.Dagmar Bistrá, ředitelka


Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz