Provoz školní družiny

Od 1. září 2007 pracuje školní družina podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který je k nahlédnutí v ředitelně školy a u vedoucí vychovatelky školní družiny. Tento dokument byl přepracován a aktualizován s platností k 1.9.2017.

Školní družina má 3 oddělení. Vedoucí vychovatelkou je paní Romana Schusterová a dále zde pracuje paní vychovatelka Hana Librová. Školní družina je  samostatnou součástí školy s vlastními prostorami. 

Sluníčková družina, ta je nejlepší!
Jsou tam kluci, děvčata spokojeni v ní.
Hrajeme si a zpíváme, jdeme do přírody,
do celoroční soutěže získáváme body.

(úryvek z družinové hymny)

Školní družina zajišťuje naplňování volného času žáků 1. – 5. tříd. Má samostatné prostory  - 3 herny, klubovnu, kuchyňku. Velkou výhodou je přírodní areál kolem školy s průlezkami a lavičkami, který slouží k relaxaci a různým soutěžím.

 • Nabízí žákům vyžití v různých činnostech:
  • výtvarných
  • pracovních
  • sportovních
  • hudebních
  • společenskovědních
 • Organizuje:
  • besedy se zajímavými lidmi
  • návštěvy městské knihovny, městské policie, muzea, DDM …
 • Pořádá akce pro rodiče:
  • podzimní, vánoční a velikonoční dílničky
  • družinový karneval
 • Připravuje žáky na soutěže v rámci uherskobrodského okrsku. Jsou to: 
  • recitační soutěž
  • florbalová soutěž o putovní pohár
  • výtvarná soutěž
  • „Brodský zpěváček“
  • dopravní soutěž
  • sportovní olympiáda