Projekt školy – Kterak Přemysl Otakar II. před 750 lety putoval Uherským Brodem

vytvořeno: 25.10.2022, před 11 měsíci v rubrice PŘEDNOSTI ŠKOLY

Významnou historickou událost Uherského Brodu – 750 let od povýšení na město královské  – jsme si v naší škole připomněli ve dnech 20. – 21. 10. 2022 dvoudenním projektem. Žáci 2. stupně připravovali v sedmi dílničkách obrazové, naučné a zážitkové putování Přemysla Otakara II. Uherským Brodem. Ve výtvarné dílně pracovali na osmi nejvýznamnějších památkách našeho města. Velké papírové kartony byly postupně přeměněny na radnici města, Panský dům, Dominikánský klášter, Muzeum J. A. Komenského, opevnění města a jiné. V jazykových dílnách žáci vytvářeli v českém, anglickém, ukrajinském i moldavském jazyce povídání k jednotlivým památkám. Speciální pozornost byla věnována osobě Přemysla Otakara II. v dílně, kde se rodil jeho facebookový a instagramový profil. Jiná skupina se zaměřila na astronomii v době tohoto panovníka. Žáci v posledních dvou dílnách chystali tematicky zaměřené veselé pracovní listy pro žáky 1. stupně či šablony k výrobě královské koruny.

V závěru druhého projektového dne byla v prostorách školy nainstalována Přemyslova stezka z výtvarných a jazykových projektů a ve třech učebnách připraveny tři zážitkové dílničky.  Ve dnech 24. – 25. 10. 2022  byly do projektu zapojeny všechny děti z 1. stupně a do většiny činností i žáci 5. ročníku ZŠ Havřice a Hradčovice.  Jejich druhostupňoví kamarádi je očekávali na jednotlivých stanovištích Přemyslovy stezky, aby je hravou formou seznámili s významnými památkami Uherského Brodu, jeho historií, postavou a dobou Přemysla Otakara II. a pomohli jim při výrobě královské koruny.

Na tvářích všech zúčastněných dětí i jejich výsledcích jsme v průběhu celé akce mohli pozorovat radost a nadšení z našeho projektu. Vybaveni novými znalostmi a s připravenou královskou korunou jako jednou z důležitých rekvizit se pak mnozí žáci těšili na městem organizovaný historický průvod, který byl dne 29. 10. 2022 součástí této krásné připomínkové akce.  

                                                                                                                                                 Mgr. Martina Šojdrová


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz