Projekt Erasmus plus úspěšně ukončen

vytvořeno: 20.12.2018, před 5 roky v rubrice Erasmus KA101

Tento měsíc byl oficiálně ukončen projekt Erasmus plus, ve kterém dva roky spolupracovala naše ZŠ Na Výsluní se školami z Rumunska, Bulharska, Polska a Sicílie.
Některé úkoly si vyžadovaly nasazení zvýšeného úsilí jednotlivců i celého kolektivu. Všechny činnosti se však podařilo úspěšně splnit. Nejočekávanějšími aktivitami byly výměnné pobyty, při kterých čeští žáci s vyučujícími vycestovali do Bulharska a na Sicílii a naopak bulharští a sicilští žáci se svými učiteli navštívili naši školu, což přineslo oběma stranám nevšední zážitky.
Koordinující Národní agentura z Rumunska udělila tomuto projektu při závěrečném hodnocení dokonce 90 bodů ze sta.
Poděkování za aktivní účast v rozličných projektových aktivitách patří všem zapojeným žákům a vyučujícím.

                                                                                                     Mgr. Marcela Josefíková

Veškeré materiály uvedené na této stránce vznikly za finančního přispění fondu Erasmus+ Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise nezodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.”

© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz