Projekt Comenius - práce žáků

vytvořeno: 13.12.2013, před 10 roky v rubrice Aktuality V listopadu a v prosinci bylo podle projektového programu naplánováno mnoho úkolů.

1. Prvním bylo vytvořit logo projektu na dané téma. Tři finalisté z každé školy budou umístěni na projektových stránkách a žáci ze všech zapojených škol poté hlasováním rozhodnou o vítězi. Za naši školu se zapojili: Radim Kubiš, Patrik Herák, Tomáš Adámek a Adam Bahulík.


2.Druhým úkolem bylo sledování spotřeby vody v našich domácnostech a jeho následné vyhodnocení. Do tohoto úkolu se zapojili Míša Juráková a Ondřej Bartoš ze 7.třídy. Výsledky dále pod vedením p.uč. Habáníkové počítačově zpracovali žáci 9.ročníku: Patrik Mikulec, Veronika Nováková, Patrik Pilát, Kristýna Kolísková a Martin Žáček. Úkol vypracovali samostatně také v anglickém jazyce.


3.Třetím úkolem bylo přiblížit ostatním školám vánoční svátky v naší zemi. Tento obšírný úkol byl zpracováván v předmětech  Anglický jazyk, Německý, Ruský jazyk a Občanská výchova. Účastnily se jej třídy 4.A, 6.A a 6.B, 7.A a 7.B, 8.A a 9.A a 9.B a výsledky jejich práce byly velmi krásné a obsahově bohaté. Práce byly odeslány ostatním školám. My už se také těšíme, že obdržíme práce, které si budeme moci přeložit z jiných jazyků, a že se něco zajímavého o Vánocích v jiných zemích dovíme.

Poděkování patří také všem vyučujícím, kteří se do tohoto nelehkého, ale zajímavého úkolu zapojili:

Anglický jazyk-p.uč. Chmelinová, p.uč. Zálešáková, p.uč. Šojdrová

Německý jazyk, Občanská výchova-p.uč. Josefíková

Ruký jazyk-p.uč. Ševčíková


4. Posledním úkolem v prosinci bude výtvarné zpracování tématu Voda, kterého se ujala p.uč. Chernelová.


5. Dále se žáci i učitelé připravují na společný lyžařský výcvikový kurz.


Poděkování patří v neposlední řadě všem rodičům, kteří nabídli a poskytnou ubytování žákům ze zahraničních škol ve svých rodinách. Jistě to bude pro všechny nová zkušenost, která věříme, prospěje mimo jiné i našim jazykovým dovednostem.

Všem zúčastněným patří velké poděkování.

Mgr. Josefíková a Mgr. Chmelinová
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz