Projekt „ Básníci, cesta do nitra duše“

vytvořeno: 18.3.2014, před 10 roky v rubrice Aktuality Žáci 7.ročníku vytvářeli a prezentovali projekt o některých českých básnících.

Poezie? Básně? Nebo dokonce recitace? A nepříjemné mrazení procházející tělem žáků je zaručené! Ale co naplat, česká básnická scéna se hemžila a hemží literárními skvosty. Je nutno získat byť jen minimální povědomí i o této oblasti.

Ne jinak tomu bylo i u našich sedmáků. Najít co nejméně bolestivou cestu se přece jen podařilo, a to formou skupinového projektu, jenž se skládal ze tří částí. Žáci museli samostatně vyhledávat, zpracovávat a v neposlední řadě i třídit informace o tom „svém“ básníkovi, které poté zúročili v projektu. Vzájemná kooperace byla nedílnou součástí zadaného úkolu. Využití nejrůznějších moderních technologií mělo vrátka otevřené, ale i staré dobré pomůcky v podobě knih, encyklopedií a slovníků nemohly být opomíjeny. Znalosti z některých předmětů nám pomohly při vytváření powerpointových prezentací a plakátů. A poněvadž se jednalo o projekt v rámci českého jazyka, nemohla chybět ani prezentace jednotlivých básníků formou přednášky před spolužáky. Spisovně a kultivovaně prodat nabyté vědomosti nebylo vůbec jednoduché, upoutat a získat zájem posluchačstva jakbysmet. Avšak kultura řeči a schopnost správného projevu by měla být jedním z hlavních pilířů vzdělanosti člověka. Není možné na tento fakt zapomínat a vyhýbat se mu.

Projekt byl u některých jistějšími, u některých méně jistými krůčky doveden do zdárného konce. Bariéra, postavená na obranu proti českému básnictví, nejspíš překonána nebude, leč jedno je jisté – minimálně jedno jméno českého literáta bude po nějaký čas v paměti dětí uchováno!

Mgr. Monika Machalová


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz