Pro RODIČE: organizace výuky

vytvořeno: 21.5.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění Instrukce pro RODIČE k organizaci výuky a provozu školy v době od 25.5.2020

​1. + 2.skupina – sraz u hlavního vchodu, vstup do školy jen v doprovodu vyučujícího

3. + 4.skupina – sraz u bočního vchodu, vstup do školy jen v doprovodu vyučujícího

Pověřený pedagogický pracovník si svoji skupinu vyzvedne před školou a odvede určeným vchodem

do přidělené třídy.

Pozn.: Jmenovité rozdělení dětí do skupin je zveřejněno ve sděleních v žákovské knížce na Bakalářích.

Organizační pokyny:

Cílem návratu skupiny žáků 1.stupně do školy je přechod z distanční výuky na práci s přítomností ve škole vč. nabídky výchovných a zájmových aktivit. Pro ostatní žáky zachováme v co nejširším rozsahu on-line výuku.

Obsahem výukové části dne budou převážně předměty matematika a český jazyk, částečně anglický jazyk a člověk a jeho svět. Děti ve škole povedou vyučující, vychovatelky a asistentky. 

Forma práce. Vzhledem k propracované a dobře zažité dosavadní distanční výuce u nás na škole a také s ohledem na žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude snaha zkombinovat oba způsoby práce tak, aby byla výuka dostupná všem.

Je třeba očekávat, že ne všichni žáci se setkají s paní učitelkou, která je vyučovala dosud. Budou pracovat v jiném režimu, v ročníkově sloučených skupinách. Jsme si vědomi emocionální náročnosti těchto změn, které na děti dopadnou, a s ohledem na to přizpůsobíme veškeré dění.

Provozní doba školy bude pro žáky 1st. od 8 hodin do 16 hodin.

Organizace výuky:

  • výuku zahájíme v pondělí 25.5.2020 v 7:45 a v 8:00 hodin dle rozpisu, prosíme o dodržování časů, a bude trvat až do konce školního roku, tedy do 30.6.2020.
  • žáci vyčkají před školou na svého pedagogického pracovníka se zakrytým nosem a ústy, nebudou vstupovat do školy samostatně
  • rodičům není dovolen vstup ani pohyb po škole, prosíme, aby toto pravidlo respektovali
  • své vyučující žáci odevzdají před vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem (bez něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole)
  • rodiče oznámí jakým způsobem bude předáváno do konce školního roku jejich dítě, budou provádět omlouvání nepřítomnosti písemně, pokud možno předem
  • pokud bude v době docházky absence delší 3 dnů, budeme prosit o aktuální nové čestné prohlášení
  • žáci jsou povinni mít minimálně 2 vlastní roušky na den a sáček na jejich uložení
  • dále budou vybaveni denně čistým malým ručníkem, láhví s pitím
  • žáci jsou povinni striktně dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou před zahájením výuky seznámeni
  • žáci mohou odebrat jídlo ve školní jídelně, přihlašování pouze přes portál www.strava.cz, počítáme s tím, že všechny děti ve škole budou odebírat denně oběd, v opačném případě prosíme o odhlášení              

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE PRO RODIČE

Ve školní družině budou žáci rozděleni do tří skupin, které si vychovatelky přeberou v průběhu oběda od vyučujících. Každá skupina bude využívat jednu třídu. V případě příznivého počasí budou všichni trávit co nejvíce času venku. Využívat budeme dopravní hřiště, stadion Lapač, zahradu a atrium ve škole. Informace, kde se která skupina nachází, budou na dveřích hlavního vchodu a také v čipovém systému.

Pro doprovod žáků platí zákaz vstupu do budovy školy. Prosím, čekejte na děti venku.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude možné pouze přes docházkový čipový systém. V případě samostatného odchodu dítěte z družiny je nutno použít žádost o uvolnění žáka ze školní družiny.  Formulář dostanou děti první den.

Kontakty na paní vychovatelky:

1.skupina - p. vychovatelka Librová :     572 80 55 27

2.skupina - p. vychovatelka Pištěcká :   572 80 55 28

4.skupina - p. asistentka Šmilauerová : 572 80 55 15

V případě dotazů k provozu ŠD kontaktujte na tel. 605 954 674 vedoucí vychovatelku p. R. Schusterovou.


Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz