Přijímáme děti do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY 2020-2021

vytvořeno: 13.5.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy.

Přípravní třída základní školy v ZŠ Na Výsluní Uherský Brod

Nabídka pro děti s odkladem povinné školní docházky a také děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021.

Přípravná třída je mezistupněm mezi předškolním a školním vzděláváním.

Zřizována je pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy dorovná jejich vývoj před nástupem do 1.třídy.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.

O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy.

Hlavní přednosti přípravné třídy:

  • Přípravní třída je bezplatná.
  • Třída je zřizována o nízkém počtu žáků (10-15).
  • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy.
  • Děti se neklasifikují. 
  • Při veškerých činnostech je přihlíženo k věku dítěte a jeho schopnostem.
  • Oběd i odpolední svačinka jsou připraveny ve školní jídelně, hradí je rodiče stejně jako v mateřské škole.

Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.

Docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky.

Výuka probíhá pravidelně od 8.00-11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).

Děti mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu za poplatek.


Dítě po absolvování přípravné třídy může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, rodiče však mohou dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu.

Info.: tel.: 572 805 500, email: dagmar.bistra@zsvysluni.cz


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz