Prevence

Školní metodička prevence Mgr. Jana Němečková, okruh pověření:

  • zodpovídá za Minimalní preventivní program školy
  • věnuje se problematice prevence sociálně patologických jevů
  • vede žákovský parlament
  • cíleně svým programem rozvíjí zdravý životní styl a respekt k životu i ostatním lidem

Zdravá 5

Koncem října  jsme se společně s dětmi 2., 3., 4. a 5. třídy a také se šesťáky a sedmáky zapojili do programu Zdravá 5. Jde o celorepublikový vzdělávací program zaměřený na zdravý životní styl. Žáci se tak během dvou vyučovacích hodin seznamují se zásadami zdravého stravování.

Na prvním stupni program proběhl interaktivní formou, kdy děti spolupracovaly a soutěžily ve skupinkách.

Druhostupňoví žáci si během jedné vyučovací hodiny vyslechli přednášku o zdravém stravování a ve druhé vyučovací hodině si připravili ve skupinkách jednoduché občerstvení z ovoce, zeleniny, ovesných vloček, tvarohu aj.

Závěrem pro děti mohlo být, že co je zdravé, může být i dobré.

Poradna pro ženy a dívky Zlín

Začátkem října se naši druháčci zúčastnili preventivního programu Máma, táta a já.

Formou povídání a přiměřeně věku byly dětem objasněny vztahy uvnitř rodiny.

Na závěr si děti vyrobily kouzelného andílka, který jim bude připomínat, že na žádné trápení není nikdo sám.

Ve stejný den proběhla také beseda pro třeťáky na téma Jak jsme přišly na svět.


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz