Po stopách smutné židovské historie

vytvořeno: 10.5.2018, před 5 roky v rubrice Aktuality [DOPLNIT TEXT]

V pondělí 7.5. vyrazili naši deváťáci na IWalk po Uherském Brodě s tématem „Historie židů našeho města“. Trasa nás zavedla na stěžejní místa, jež jsou se židovstvím spojena, zejména pak s obdobím válečným. Nechyběly zastávky u místního gymnázia, v tehdejším židovském ghettu či krátké zastavení na dřívějším starém židovském hřbitově. Vše bylo doplněno informacemi o jejich historii v rámci našeho města, důraz byl kladen na smutné období protektorátu. Děti se tak mohly bezprostředně podívat na místa, o nichž se mluvilo. Prošli jsme se ulicemi zapovězenými tomuto obyvatelstvu, zastavili jsme se i u obchodů, jejichž výlohy sloužily k tehdejší antisemitské propagandě. Známá místa tak pro ně dostala úplně jiný význam.  Představu o dřívější době jim pomohly dokreslit dobové fotografie míst a osob. Žáci mohli porovnat výrazné změny, které se v proměnách času odehrály. Na místě dřívější synagogy nyní stojí bytový dům, židovský hřbitov nám již připomíná pamětní deska a socha, centrum společenského života židovského obyvatelstva v hotelu Smetana bychom hledali jen stěží, nyní místo patří potřebám městského parkování. Dnes se zachovala pouze stará židovská škola, která v současné době slouží škole katolické.Putování jsme zakončili na Panském domě výstavou starých fotografií znázorňujících židovskou čtvrť. Na úplný závěr našeho netypického vyučování jsme si pustili krátká autentická svědectví lidí, jež si tímto obdobím v Uh Brodě prošli. Věřím, že účel neminul cíl a v dětech tento den zanechá alespoň malou stopu v jejich povědomí. Dětem děkuji za pozitivní zpětnou vazbu a za pozornost věnovanoutomuto tématu. Tohle období si to bezesporu plně zaslouží!

Mgr. Monika Smržová


„Poučné. Bylo fajn procházet se po místech, kde před lety bylo úplně něco jiného. A ještě si o tom něco povědět.“

„Líbilo se mi to, bylo to hodně poučné. Hodně jsem si toho zapamatoval.“

„Bylo to poučné. Dozvěděla jsem se věci, o kterých jsem neměla tušení. Mohli bychom mít takových procházek více. Věci si lépe zapamatuji.“

„Bylo to zajímavé, myslím si, že si věci líp zapamatuju a dozvěděla jsem se něco, co bych se asi o Brodě nikdy nedozvěděla.“


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz