Po dvou letech Škola v přírodě

vytvořeno: 29.6.2022, před 1 rokem v rubrice Aktuální dění Po dvou letech jsme vyjeli na Školu v přírodě do krásného prostředí Vizovických vrchů. Program byl pečlivě připravován několik týdnů před odjezdem. Hlavní téma - Středověk.

Prvním úkolem, mimo pravidelnou dopolední výuku sto osmi žáků druhého až pátého ročníku, bylo rozdělení do barevných týmů. V nich se naučili spolupracovat děti různého věku, děvčata a chlapci, sportovci i nesportovci, děti zaměřené na český jazyk nebo spíše na matematiku. Jednotlivé týmy si nejdříve vytvořily svůj Pergamen, dále Erb skupiny a nesměl chybět v té správné barvě válec, do kterého sbírali za splněné úkoly každý den zlaté mince. Za jejich výrobu děkujeme kolegovi, který je vyrobil pomocí 3D tiskárny. Jedním z prvních úkolů bylo získat ukrytá slova při túře na nedaleký Janův hrad a tato slova do vymyšlené pověsti. Přečtěte si a sami zhodnoťte práci osmi až jedenáctiletých dětí.

V týdnu na nás čekaly úkoly detektivní, dále umělecké ztvárnění tajemné bytosti, přes Rytířské klání až po Stezku odvahy a závěrečné Hledání pokladu. Tady děti kupovaly za získané mince indicie a k nim klíče. Po rozluštění hádanky, kde se vlastně jejich poklad ukrývá, se všichni rozběhli, aby společnými silami “přitáhli” pytel plný dobrot. Protože areál Revika vlastní i bazén, tak nemohlo chybět koupání, což v tom horku bylo velmi vítané. A určitě bonusem byla i návštěva Kozí farmy, kde dělají vynikající zmrzlinu, kterou jsme samozřejmě ochutnali.

Určitě nemůžeme nezmínit vystoupení Rytíře a jeho doprovodu, kteří nás seznámili nejen s jednotlivými částmi středověkého oblečení, ale i zbroje. Následovalo zahájení Rytířského bálu středověkým tancem, který jsme se společně naučili. V tanečním reji princezen, rytířek, bílých paní, kostlivců, rytířů a dalších hradních strašidel bylo úplně jedno, kdo umí nebo neumí tančit. Odměnou všem pak byla Ohňová show v podání Rytíře a jeho doprovodu.

Týden uběhl jako voda a my jsme vrátili plní dojmů a nevšedních zážitků.

Dobře si prohlédněte všechny fotky a zkuste hádat, co v zachyceném okamžiku právě děláme!

Za pedagogický tým napsala Mgr. Irena Michalčíková

Fotodokumentaci pořídila Vendula Bujáčková, vychovatelka ŠD

Červený tým: Legenda o vládcích ohně

Povím Vám legendu o tom, jak vládci ohně putovali k temnému hradu.

Král žil na Janově hradu, jeho otec byl pekelný vládce Lucifer. Vládci ohně došli tajemnou cestou ke králově hradu, u brány tam na ně čekal černý kůň. Ten je zavedl ke králi a otázal se jich: “ Mocní vládci, co ode mne žádáte?” “ Temný králi, nežádáme nic. Chceme Vám vrátit naši moc, tedy moc ovládat Oheň! A na oplátku žádáme od vašeho otce Lucifera duši našeho přítele. Pošli svého Posla, aby nám donesl za naše hradby duši přítele.” “To nikdy! Chcete po mně, aby někdo z mých rytířů obětoval život, aby vysvobodil duši Vašeho přítele?” “ Ano, byl byste velice šlechetný.” “V žádném případě! Zamítá se! Za vaši drzost Vás zavřu do nejhoršího pekelného žaláře, kde je špína a tma a vysvobodit Vás můžou jenom jednou za sto let a to jenom Vaši příbuzní!!!”

Žlutý tým : Pověst Moraváků

Byli jednou stateční Moraváci, tvořili družinu svého Krále. Jednou bojovali proti Slovanům, bitvu stěží vyhráli. Byl to velmi vyrovnaný souboj. Ale přesto je Moraváci skolili. Bojovali ve dne, ale i v noci ve velké tmě. Moraváci skončili bitvu za velmi zhroucenými hradbami. Potom šli těžkou cestou plnou potíží. Došli k řece, kde viděli pást se koně, které ukradli a vrátili se zpět do svého království. Když se vraceli do svého hradu, u brány tam viděli neočekávaného hosta. Byl tam posel krále Slovanů. Někdo z bojovníků se sluhy zeptal, co tu pohledává. Na nic jim neodpověděl a odešel k velké bráně a zvolal Astala vista baby!. A celý hrad vybuchl. A toto udělali, aby se dostali do pověsti, co jsme napsali my!!!

Modrý tým: Janův hrad

Jednou žil jeden král a pobýval na hradě, který se jmenoval Jan. A tento Janův hrad byl postavený na vysokém vršku a kolem něj stály mohutné hradby, V jednu velice temnou noc došel posel s velice naléhavou zprávou. Jeho kůň byl černočerné barvy a z nozder mu šlehaly plameny. Stráž hradu se ulekla a strachem otvírala všechny brány. Nikdo nikdy takového jezdce a koně neviděl. Tu najednou se ozval hlas, který vycházel z hrdla toho záhadného jezdce. A ten někdo promluvil hrozivým hlasem:” Králi! Za to, že jsi zlý a chamtivý a ke všem lidem se chováš velmi špatně, Ti sděluji. Udeřila Tvá poslední hodina!!” A kůň záhadného jezdce zahrábl kopytem a jezdec s králem se propadli do země. Od té doby nikdo nikdy krále Jana a jezdce neviděl. Pověst praví, že král Jan jednou do roka straší na hradě.

Oranžový tým: Pověst o králi Jindřichovi

Král Jindřich došel ke svému hradu. Po cestě viděl koně, byla tma, někdo stál u brány, byl to jeho posel. Kůň nikdy nepřekročil hradby, za které se toužil dostat, protože za těmi hradbami byla kouzelná stáj, kam si přál se dostat úplně každý kůň. Protože v této stáji se všichni koně proměnili v nesmrtelné bojovníky.

Kůň se do hradu nikdy nedostal, protože měl velký strach přejít po úzkém dřevěném mostu, který vedl k hradu.

Zelený tým: Pověst o Janově hoře

Žil, byl jeden král, jezdil s koněm v lese. Jednoho dne se ztratil. Hledal, hledal a uviděl hradby. Král myslel, jestli je to hrad nebo zřícenina. A tak se dozvěděl, že je to hrad. Byla už tma a nevěděl, co má dělat. Zavolal na panovníka. Došel panovník a řekl, že může u něj přespat. Král šel spát a ráno byl mrtvý! Někdo ho zabil. U brány se objevil posel. Nikdo nevěděl, kde se tam vzal a ani sám posel, protože ztratil paměť. Nevěděl cestu domů a tak zůstal u panovníka. Ale hned na druhý den i ten posel byl mrtvý. Zajímavostí bylo, že i ten král i ten posel se jmenovali Jan. Nikdo nikdy nezjistil, kdo je zabil. Od té doby se hradu říká Janův hrad.

Limetkový tým: Pověst o Limetkovém Králi

Jednou před několika lety existoval Limetkový Král, který vládl Limetovému městu. Králův posel přijel na koni a poslechl si od krále úkol: “ Musíš se vydat na dlouhou cestu do Ohnivého království a přinést nezhasitelný oheň, který udrží teplo celému království!” Posel musel po cestě projít kouzelnou bránou, která ho uvrhla do tmy. Nikdy nepropadl panice a uměl si poradit. Vytáhl z kapsy Kouzelnou limetku, která mu svítila na cestu a došel až k hradbám Ohnivého království. Výměnou za kouzelnou limetku získal Nezhasitelný oheň. Od té doby v Limetkovém království není žádný problém s ohněm.


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz