Kalendář akcí

LEDEN 2024


10.01.

6.-9. ročník

Novoroční turnaj

12.01.

5.-9. ročník

Pohybově - motivační "tělocvik"

12.01.

8.-9.r.

IROP - řemesla - opravář zem. strojů

12.01.

6.A

spaní ve škole

16.01.

8.-9.r.

IROP - řemesla - tesař

16.01. 


Pololetní pedagogická rada

17.01.

2. B

Chování v kolektivu

17.01.

2 žáci 8.A

Dě olympiáda-okresní kolo

17.01.

4.-9.ročník

„ Jak válčili husité“-Pernštejni      

19.01.

8.-9.r.

IROP - řemesla - automechanik

24.01.

4. roč.

Bezpečnost na internetu

24.01.

4. ročník

Preventivní program Šrumec

25.01.

ŠD

florbalový turnaj okresek UB

29.01.

8. a 9.r.

Okresní kolo z olympiády čj

31. 01.

6. B

Nenech se napálit

leden

ŠD

Kino Máj

leden

Soutěž v stavení sněhuláků

leden-únor

ŠD

Směhuláci pro Afriku - s rodiči

LISTOPAD 2023

7. listopadu úterý 

 • Třídní schůzky SRPDŠ 

  • Zahájení schůzek:

   • v 1.-5. ročníku v 15:30 v kmenových třídách,                

   • v 6.-9. ročníku v 16:00 v kmenových třídách 

9. listopadu čtvrtek 

 • Přehlídka středních škol  (1.-5. VH) 9.AB

  • Pedagogický doprovod: D. Bistrá, M. Kůdelová

10. listopadu pátek 

 • Návštěva planetária v UB - tř.6.A,B,C 

  • Pedagogický doprovod:  Michaela Chovancová, Filip Strážnický

 • ŠD - recitační soutěž školní družiny (všechna oddělení) 

 • Okresní kolo ve florbalu - dívky (sportovní hala Uherský Brod) - Tomáš Smetana  

15. listopadu středa 

 • ŠD - recitační soutěž školních družin okrsku UB na ZUŠ (pedagogický. doprovod: R. Schusterová, B.Lovecká) 

20. listopadu pondělí 

 • ŠD - Adventní dílničky - v týdnu od 20.11. do 24.11. - společná akce pro rodiče s dětmi 

28. listopadu úterý 

 • ŠD - kino Máj UB – film Mavka: Strážkyně lesa (všechna oddělení)

29. listopadu středa  

 •  Nicholas Winton - Síla lidskosti (tématika holocaustu) – 2. st. - kino Máj, 10: 30, cena á 60Kč 


ŘÍJEN 2023


 1. října pondělí 

 • ERASMUS - Doprovod – Martina Kůdelová, Martina Šojdrová - Vybraní žáci 8. ročníku  

 1. října úterý 

 • Exkurze SOŠ Slovácké strojírny - doprovod Dagmar Bistrá - 9.A+9.B 

 • ERASMUS - Doprovod – Martina Kůdelová, Martina Šojdrová - Vybraní žáci 8. ročníku 

 1. října středa 

 • ERASMUS - Doprovod – Martina Kůdelová, Martina Šojdrová - Vybraní žáci 8. ročníku 

 1. října čtvrtek 

 • ERASMUS - Doprovod – Martina Kůdelová, Martina Šojdrová - Vybraní žáci 8. ročníku 

 1. října pátek 

 • ERASMUS - Doprovod – Martina Kůdelová, Martina Šojdrová - Vybraní žáci 8. ročníku 

 1. října pondělí 

 • Fotografování 1. tříd 

 1. října středa 

 • Přírodovědný klokan - Zajištuje: Michaela Chovancová 

  • 9.A - 4. hodina 

  • 9.B - 1. hodina 

  • 8.A - 1. hodina 

  • 8.B - 4. hodina 

 • Návštěva knihovny 3.A, 3.B 

 1. října pondělí 

 • ŠD - DRAKIÁDA v týdnu od 16. do 20.10. (společná akce pro rodiče s dětmi) 

 1. října středa 

 • Beseda se zástupcem COPT - 9.AB, 3. vyučovací hodina 

 1. října čtvrtek 

 • Pohár FAČR - fotbalový turnaj - Vybraní žáci ZŠ + ped. doprovod Mgr. Tomáš Smetana  - Stadion Na Bělince

    23.října pondělí 

 • Testování SCIO - zajišťuje D. Bistrá, J. Smrtka 

    26. října čtvrtek - podzimní prázdniny 

 • ŠD - provoz ŠD  

    27. října pátek - podzimní prázdniny  

 • ŠD - provoz ŠD 

    31. října úterý 

 • Docela velké divadlo Litvínov – „Klára 3847 – aneb příliš mnoho hvězd“ - DK Uherský Brod, 8.+ 9. třída 


Září 2023 

4. září pondělí 

 • slavnostní zahájení školního roku od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. UB, pro žáky 0. – 6.  ročníku 

 • Zahájení školního roku od 10.00 hodin, pro žáky 7. – 9. ročníku 

Výdej obědů:       

                         0. + 1. ročník    v 11.45 hodin  přední jídelna 

                         2. + 3. ročník    v 11.00 hodin přední jídelna 

                         4. + 5. ročník   v 11.15 hodin  zadní jídelna 

                         6. ročník           v 11.00 hodin zadní jídelna

                         7. + 8. ročník   v 10 .45 hodin přední jídelna 

                         9. ročník           v 10.45 hodin zadní jídelna                        

 5. září úterý 

 • třídnické práce 

 • výdej učebnic žáků 1. stupně, p. uč.Hrubošová, dohled u třídy V.A  p.uč. Josefíková 

 • výdej učebnic žáků 2. stupně, p. uč.Tomancová, dohled u třídy V.A  p.uč. Smějsíková 

6. září středa 

 • výuka podle rozvrhu 

 • I.A + I.B zkrácená výuka od 3. – 14. 9.  do 11.00 hod,   oběd v 11.15 hod     

7. září čtvrtek 

 • výuka plavání, pro žáky 2. +.3 ročníku 

13. – 15. září 

 • adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, pedagogický doprovod p. uč. Němečková, p. uč. Chovancová, p. uč. Smržová, p. uč. Strážnický, p. uč. Smetana + asistenti u tříd 


Červen 2023

 1. června čtvrtek
 • Benefiční akademie
 • 0. A - výlet vlakem do Luhačovic (přeloženo z 12.5.)
 1. června pátek
 • 1. A + MŠ Den dětí na zahradě MŠ - hry, klaun Bublina a malování na obličej
 • 2.A, 2.B - výstava Expozice Středověk
 1. června úterý
 • Prezentace SOŠ a SOU Luhačovice pro 8. ročníky. VIII.A 9:00-10:15hod., VIII.B 10:15-11:30hod. - atrium školy 
 • Vícedenní výlet - Rajnochovice – 4.A, 5.A, 5.B.
 1. června středa
 • Vícedenní výlet - Rajnochovice – 4.A, 5.A, 5.B.
 1. června čtvrtek
 • 1. A pasování na čtenáře - Knihovna Fr. Kožíka UB (Němečková G.)
 • Vícedenní výlet - Rajnochovice – 4.A, 5.A, 5.B.
 1. června pátek
 • 1.B pasování  na čtenáře - Knihovna Fr. Kožíka UB (Nášelová, Knotková)ervna

    12. června pondělí

 • 12.-14.6. Vodácký kurz - VIII.B a IX.A. Oáza Hodonín (Janča, Chovancová).
 1. června úterý
 • Výlet Olomouc 6. A, B (Tomancová, Němečková, G.Popelková)
 • Výlet 1. A + 0. A (Němečková G., Mannsfeldová)
 • Výlet 2.A, 2.B Envicentrum Nová Lhota (Zálešáková, Švecová, Závišková, Schusterová)
 1. června středa
 • 14.6 výlet 2.A, 2.B Envicentrum Nová Lhota (Zálešáková, Švecová, Závišková, Schusterová)
 • 1.B výlet Horní Němčí - stezka s úkoly, opékání (Nášelová, Knotková)
 1. června čtvrtek
 • Erasmus, přípravná návštěva z Belgie
 1. června pátek
 • POLICIE V MŠ… navštíví nás policie a seznámí nás s policejním povoláním
 • ŠD - nocování na DDH – 3., 4., 5. oddělení (Kubáníková, Bujáčková, Zimčíková)
 • Erasmus, přípravná návštěva z Belgie
 • 1.B návštěva knihovny - téma Walt Disney (Nášelová, Knotková)června

     19. června pondělí

 • Projektová výuka – ekosystémy – 6.A,B (Chovancová, Tomancová, Popelková)
 1. června úterý
 • Projektová výuka – ekosystémy – 6.A,B (Chovancová, Tomancová, Popelková)
 1. června středa
 • Projektová výuka – ekosystémy – 7.A,B (Chovancová, Tomancová)
 1. června pátek
 • ŠD - nocování ve škole - 1. a 2. oddělení (Schusterová, Lovecká)ervna

    26. června pondělí

 • Pedagogická rada 14:15hod

26. - 29. června 

 • třídnické práce, výběr a rozdávání učebnic
 • výuka zkrácena
 •         výdej obědů:
  •               1 - 2. ročník     v 11.30 hod
  •               3.  ročník          v  11.45 hod
  •               4. – 5 ročník    ve 12. 00 hod
  •               6. - 7. ročník    ve 12.15 hod
  •               8. - 9. ročník    ve  12.30 hod
 1. června úterý
 • 0. A (+ vystupující děti z 1. A ) - Pasování na školáky, začátek v 15.00 hod  (Mannsfeldová, Toralová, Němečková G.)
 1. června středa
 •        MŠ - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
 1. června čtvrtek
 • MŠ - výlet do HOSTĚTÍNA centrum VERONICA odjezd v 8.15 hod ….návrat cca 12.00 hod
 • Rozloučení s deváťáky - slavnostní oběd ve ŠJ
 1. června pátek

Slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

1. - 5. ročník vysvědčení od 9.00 hod

                     Výdej obědů  4. – 5. ročník v 10.30 hod

                                              1. – 3. ročník v 10.45 hod

6. - 9. ročník vysvědčení od 10.00 hod

                      Výdej obědů 6. – 7. ročník v 11.15 hod

                                              8. – 9. ročník v 11.30 hod        


Plán na poslední týden bude upřesněn.Květen 2023

1. května pondělí

 • Svátek práce

2. května úterý

 • Provozní porada 14:00 k benefiční akademii

3. května středa

 • ŠD-účast 4 dětí ŠD na turnaji v minigolfu - Bojkovice (ped. doprovod B. Lovecká). 

8. května pondělí

 • Den vítězství

9. května úterý

 • MŠ - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ. 

9.-12. května

 • Školanda III. A,B – škola v přírodě – Revika Vizovice

(p. Michalčíková, p. Loučková, p. Bujáčková, p. Šmilauerová)

11. května čtvrtek

 • Den otevřených dveří: 10:00-13:25 a 14:00-16:30
 • MŠ -  BESÍDKA - DEN MATEK 15.00hod – 17.00hod, odpoledne s rodiči, opékání špekáčků.
 • Přehazovaná-turnaj 5. ročníků v Bojkovicích.

12. května pátek

 • 0.A - výlet vlakem do Luhačovic.

16. května úterý

 • Den otevřených dveří pro žáky ZŠ Hradčovice 4. ročník.
 • ŠD - atletická olympiáda školních družin okrsku UB - pořádáme ve spolupráci se ŠSK.

18. května  čtvrtek

 • 0.A - v 15hod – besídka ke Dni matek (multimediální učebna).

22. – 26. května

 • ŠD - týden módy v ŠD.

23. května úterý

 • MŠ - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 


Duben 2023

3.-4. dubna

 • hlasování o nejoriginálnějšího velikonočního  zajíce
 • velikonoční výstava vytvořených zajíců – soutěž Rodinná výzva
 • velikonoční tvoření, MŠ

4. dubna úterý

 • preventivní program MADIO pro třídu III.A, 2. – 3. hod
 • velikonoční tvoření, třída I.A
 • zápis žáků do 1. tříd, od 14.00 – 17.00 hod, organizace vyučující 1. stupně
 • konzultační odpoledne vyučujících 2. stupně od 14.00 - 16.00 hod

5. dubna středa

 •  odměnění výherců a všech účastníků, kteří se zapojili do Rodinné výzvy
 • filmové představení, kino Máj, film Mumie, ŠD

6. dubna čtvrtek

 • velikonoční prázdniny

7. dubna pátek

 • Velký pátek

10. dubna pondělí

 • Velikonoční pondělí

11. dubna úterý

 • návštěva knihovny FR. Kožíka UB, třída III.A, organizace p. uč. Votavová

13. dubna čtvrtek

 • přijímací zkoušky na střední školy

14. dubna pátek

 • přijímací zkoušky na střední školy

17. dubna pondělí

 • výlet Rochus Uh. Hradiště, třídy 0.A,  1. A, 1. B, organizace třídní učitelé
 • přijímací zkoušky na střední školy pro víceletá gymnázia

18. dubna úterý

 • SCIO testování, 7. ročník
 • přijímací zkoušky na střední školy pro víceletá gymnázia
 • pedagogická rada, od 14:30 hod ve sborovně

19. dubna středa

 • návštěva Muzea J.A.K Uh. Brod, třída VII.B, od 11:15 hod do 12:15 hod, pedagog.   doprovod p. uč. Šojdrová
 • dopravní soutěž, okrskové kolo, ŠD

21. dubna pátek

 • Den Země, aktivity na Masarykově náměstí pro žáky 1. stupně + MŠ
 • návštěva Muzea J.A.K Uh. Brod, třída VIA.B, od 10:15 hod do 11:15 hod, pedagog.   doprovod p. uč. Moravcová
 • brigáda -  úklid okolí školy
 • SCIO testování 3. ročník

25. dubna úterý

 • SOŠ Luhačovice- gastro, 1. – 4. hod, třídy VIII.A + VIII.B, pedagog. doprovod p. asist. Ryšková
 • divadelní představení, DK UB, vstupné 70,- Kč

28.dubna pátek

 • Rej čarodějnic, soutěžní odpoledne v kostýmech, ŠDBřezen 2023

1 .března středa

 • okrskové kolo recitační soutěže, DDM

7. března úterý

 • okresní kolo olympiády v NJ, organizace p. uč. Josefíková
 • konzultační odpoledne, od 14.00 - 16.00 hodin

9. března čtvrtek

 • přednáška o Austrálii, lektor p. Kocůrek, pro žáky 2. stupně, multimediální učebna, cena 45,- Kč na žáka, v jazykových hodinách – viz. rozpis

14. března úterý

 • výukový tříhodinový blok v anglickém jazyce na téma EASTER ( Velikonoce), lektor rodilý mluvčí, organizace p.- uč. Šojdrová
 • okresní kolo olympiády z Aj
 • třídní schůzky, od 15.30 hodin schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách, od 16.00 hodin schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících

15. března středa

 • okresní kolo olympiády z Aj

16. března čtvrtek

 • výukový tříhodinový blok v anglickém jazyce na téma EASTER (Velikonoce), lektor rodilý mluvčí, organizace p. uč. Kůdelová
 • výukový pořad Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež, přednášející mjr. JUDr. Jaromír Badina, pro žáky 8. ročníku, DK Uherský Brod, začátek v 11.00 hodin, odchod ze školy v 10.45 hodin, vstupné 70,- Kč, po návratu výuka podle rozvrhu

21. března úterý

 • divadelní představení Kouzelná zahrada, Jiří Trnka, připravila ZUŠ UB, pro žáky 1. ročníku, DK Uherský Brod, začátek v 10.00 hodin, odchod ze školy v 10.45 hodin, vstupné 50,- Kč
 • Zápis nanečisto, pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, od 15.00 -17.00 hodin, organizace vyučující 1. stupně
 • filmové představení Mumie, kino Máj, ŠD

23. března čtvrtek

 • návštěva Knihovny Fr. Kožíka UB, třída II.A, organizace p. uč. Z. Zálešáková
 • divadelní představení Romeo a Julie, Slovácké divadlo Uh. Hradiště, pro žáky 2. stupně, vstupné 135,- Kč + doprava
 • divadelní představení Velikonoční pohádka, DK UB, MŠ

24. března pátek

 • oslava Dne učitelů

27. – 31. března

 • velikonoční tvoření, ŠD

31. března pátek

 • Rodinná výzva – ukončení soutěže o originálního velikonočního zajíčka, organizace vyučující 1. stupně

Únor 2023

3. února pátek

 • pololetní prázdniny

6. – 10. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku + zájemce žáků 2.stupně, organizuje  p. uč. Smetana, p. uč. Tomancová, p. Bujáčková

7. února úterý

 • konzultační odpoledne od 15.00 - 16.00 hod

8. února středa

 • návštěva výstavy Krysáci, třída III.A, 3. – 4. vyuč. hodina, Galerie Panský dům UB

9. února čtvrtek

 • návštěva výstavy Krysáci, třída II.B, 3. – 4. vyuč. hodina, Galerie Panský dům UB

10. února pátek

 • beseda s myslivcem, pro žáky 1. – 3.ročníku, multimediální učebna od 9.00 hod třídy - 0.A,1.A+B, od 10.00 hod - 2. ročník, od 11.00 hod - 3. ročník
 • exkurze do Osvětimi, pro žáky 2. stupně, organizuje p. uč. Smržová, p. uč. Popelková Bahulíková
 • Družinový karneval, od 14. – 16.00 hod, DDH, organizuje ŠD

13. – 17. února

 • jarní prázdniny

20.února pondělí

 • Masopust, pro žáky 1. stupně, zábavné úkoly + karneval, organizuje p. uč. Loučková

21. února úterý

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáky 1. stupně, 4.+5. ročník, 3. vyuč. hod, multimediální učebna, organizuje  p. uč. Hráčková
 • schůzka s rodiči žáků, kteří se zúčastní poznávacího zájezdu do Anglie, organizuje p. uč. Moravcová

22. února středa

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáky 1. stupně, 1.,2.,3. ročník, 2. vyuč. hod. multimediální učebna, organizuje p. uč. Hráčková, p. uč. Z. Zálešáková
 • exkurze do Planetária a hvězdárny Brno + zábavní vědecký park VIDA, třídy V.A+V.B, organizuje p. uč. Hráčková, p. uč. Strnadová, pedagog. doprovod p. asist. Šmilauerová

23. února čtvrtek

 • Divadelní představení Kosí bratří, pro děti MŠ, od 9.30 hod, vstupné 80,- Kč, DK UB
 • školní kolo recitační soutěže, pro žáky 1. stupně, 4.+5. ročník, 3. vyuč. hod. multimediální učebna, organizuje p. uč. Hráčková

23. února čtvrtek

 • Divadelní představení Kosí bratří, pro děti MŠ, od 9.30 hod, vstupné 80,- Kč, DK UB

28. února úterý

 • ukázková hodina práce žáků I.A třídy, od 15.00 hod, organizuje p. uč. Němečková
 • ukázková hodina práce žáků 0.A - přípravné třídy, od 15.00 hod, organizuje p. uč. Mannsfeldová

28. února – 1. března

 • Poznávací zájezd do Anglie, pro žáky 2. stupně, organizuje p. uč. Moravcová, p. uč. Tomancová


Leden 2023

3. ledna úterý

 • zahájení výuky
 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod

6. ledna pátek

 • novoroční sportovní turnaj, pro žáky 5. – 9. ročníku, Sportovní hala Uh. Brod od 9.00 – 13.00 hod, organizace vyučující Tv

11. ledna středa

 • program IROP, žáci 8.-9. ročníku výběr, návštěva SOU Uh. Brod
 • filmové představení, kino Máj UB, ŠD

 17. ledna úterý

 • florbalový turnaj školních družin, ŠD

24. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod, sborovna školy

27. ledna pátek

 • divadelní představení Anička a bylinkové kouzlo, Slovácké divadlo Uh. Hradiště, pro žáky 0.A, 1. + 2. ročníku, vstupné 90,-Kč + doprava

31. ledna úterý

 • filmové představení Mikulášovy patálie, pro žáky 1. stupně, kino Máj Uh. Brod, začátek v 9.00 hod, vstupné 60,- Kč
 • výukový pořad, projekt Svět kolem nás, Tanzánie – divoké srdce Afriky, pro žáky 2. stupně, kino Máj Uh. Brod, začátek v 10. 45 hod, vstupné 70,- Kč, odchod ze školy v 10.15 hod, pedagogický doprovod třídní učitelé
 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení - třídní učitelé v třídnických hodinách

     1.  - 5. ročník     5. vyuč. hodina

                   6. - 9. ročník     6. vyuč. hodina


               Pololetní prázdniny - pátek 3.2. 2023

Prosinec 2022

2.prosince pátek

 • Mikulášská diskotéka s nadílkou, ŠD

5. prosince pondělí

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně + MŠ

6. prosince úterý

 • Konzultační odpoledne vyučující od 15.00 – 17.00 hod

7. prosince středa

 • beseda s myslivcem pro žáky 0.A + I.A,I.B- 2. vyuč. hodinu, 2.+ 3. ročník - 3. vyuč. hod, malá tělocvična
 • vánoční dílničky pro žáky 2. stupně, výběr, od 8.00 – 13.00 hod,  organizace p. uč. Benešová, pedagog. doprovod p. Ryšková, p. G. Popelková, učebna výtvarné výchovy

8. prosince čtvrtek

 • divadelní představení Vánoce v naší chaloupce, pro žáky MŠ, O,A, 1.+2. ročník, od 9.30 hod, vstupné 70,- Kč, DK Uh. Brod
 • vánoční dílničky – tvoření s rodiči, od 15.00 – 17.00 hod

12. prosince pondělí

 • návštěva SOU, IROP – workshopy, pro žáky 8. + 9. ročníku výběr, od 11.00 – 12.30 hod, pedagog. doprovod p. asistentka Ryšková
 • pečení perníčků, třída III.A, od 11.00 – 12.35 hod, organizace p. uč. Loučková

14. prosince středa

 • pečení perníčků, třída III.A, od 11.00 – 12.35 hod, organizace p. uč. Loučková

15. prosince čtvrtek

 • Vánoční besídka, MŠ, od 15.00 hod, organizace p. uč. Bruštíková, p. uč. Švachová
 • pečení perníčků, třídy V.A, organizace třídní učitelé

15. – 17. prosince

 • vánoční tvoření, ŠD

16. prosince pátek

 • Vánoční Vídeň, exkurze žáků do Vídně, pro zájemce, organizace p. uč. Kůdelová, pedagog. doprovod p. uč. Šojdrová, p. asistentka Ryšková
 • vánoční vystoupení + předání vánočních přáníček obyvatelům DPS Uherský Brod, třídy I.A, III.A, III.B, od 8.30 hod, organizace třídní učitelé

19. prosince pondělí

 • vánoční bruslení, zimní stadion, pro žáky 1. a 2. stupně, od 8.00 – 10.00 hod organizace p. uč. Smetana + vyučující tělesné výchovy

21. prosince středa

 • anglické zpívání MŠ + ZŠ, od 9.00 hod, třída MŠ, organizace p. uč. Bahulíková Popelková
 • vánoční besídka, žáci 1. stupně, od 10.00 hod, malá tělocvična školy, organizace vyučující 1. stupně
 • vánoční přání + předání přáníček, Uherskohradišťská nemocnice organizace školní parlament, p. uč. Němečková

22. prosince čtvrtek

 • žáci 1. stupně vánoční posezení u stromečku ve třídách - dle organizace tříd
 • pro žáky 2. stupně 1. - 5. vyuč. hod výuka podle rozvrhu, 6. vyuč. hod vánoční posezení v kmenových třídách, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • odpolední výuka zrušena

Ukončení výuky a rozpis obědů: 1. ročník          v  11.40 hod

                                                          2 . ročník         ve 12.00 hod

                                                          3. ročník           ve 12.45 hod

                                                          4. -  5. ročník   ve 12.35 hod ( zadní jídelna)

                                                           6. - 7. ročník   ve 13.15 hod ( přední jídelna)

                                                           8.- 9. ročník    ve  13.25 hod  ( zadní jídelna)


       23. prosince 2022 až 2. ledna 2023 vánoční prázdniny

       Výuka začne v úterý 3. ledna 2023.


Listopad 2022

31. října – 4. listopadu

 • Crazy week, akce školního parlamentu

1. listopadu úterý

 • třídní schůzky SRPDŠ
 • od 15.30 hod schůzky 1.stupně s třídními vyučujícími v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzky 2. stupně s třídními vyučujícími v kmenových třídách, individuální konzultace v kabinetech vyučujících
 • fotografování dětí – akce MŠ, od 10.00 hod, v prostorách MŠ
 • od 17.00 hod schůzka SRPDŠ zástupců tříd s vedením školy ve sborovně

2. listopadu středa

 • preventivní program na téma Krizové situace, pro třídy VI.A +VI.B, od 9.00 – 11.00 hod, nízkoprahové zařízení Šrumec UH. Brod, pedagog. doprovod p. uč. Němečková, p. uč. Tomancová

7.  listopadu pondělí

 • fotografování tříd – vánoční tematika, pro žáky 1.stupně, cena za soubor (10 fotografií) 300,- Kč

8. listopadu úterý

 • divadelní představení Lichožrouti, pro žáky 3.-5. ročníku, Slovácké divadlo Uh. Hradiště, začátek v 10.00 hod, odjezd od školy v 9.00 hod, vstupné 90.- Kč

+ doprava, předpokládaný návrat ve 12.30 hod

9. listopadu středa

 • přehlídka SŠ, pro žáky 9. ročníku, DK Uh. Hradiště

10. listopadu čtvrtek

 • divadelní představení Nezbedná pohádka, pro MŠ, KD Uh. Brod, vstupné 70,-

11. listopadu pátek

 • výukový program Přemysl Otakar II, pro třídu VII.A, 3, -4. vyuč. hodina, Muzeum J.A. Komenského UB, pedagogický doprovod p. uč. Moravcová


14. – 22. listopadu

 • inventární kontrola, vedoucí inventární komise p. Steinerová, členové komise p.uč. Josefíková, p.uč. Moravcová, p.uč. Strnadová, p.uč. Švecová, p.uč. Tomancová

14. listopadu pondělí

 • divadelní představení Pekelná pohádka, pro žáky 2. – 4. ročníku, DK Uh. Brod začátek v 9.30 hod, odchod ze školy v 9.10 hod, vstupné 60.- Kč

15. listopadu úterý

 • čtvrtletní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

17. listopadu čtvrtek

 • státní svátek-Den boje za svobodu a demokracii

18. listopadu pátek

 • ředitelské volno pro žáky

21. – 25. listopadu

 • adventní dílničky, ŠD

28. listopadu pondělí

 • preventivní program, MADIO, pro žáky VII.B, 2. – 4. vyuč. hod


Říjen 2022

3. října pondělí

 • beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta; multimediální  učebna , pedagog. doprovod  vyučující v daných hodinách,  cena 40,- Kč/žáka
  • od 10.00  – 11.40 hod, V.A třída
  • od  11.50 – 13.20 hod  VI.A třída

4. října (úterý)

 • konzultační odpoledne vyučujících, od 14.00-16.00 hod 

6. října čtvrtek

 • beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta; multimediální  učebna ,pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách,  cena 40,- Kč/žáka
  • od 11.50– 12.35 hod, VI.B třída
  •  od  12.40 – 14.00 hod V.B třída


14. října (pátek)

 • výuka na DH, třída IV.A, pedagog. doprovod p. uč. Hrubošová
 • návštěva  Digitálního planetária Uh. Brod, třída OA, pedagog. doprovod p. uč. Ivona Mannsfeldová 
 • návštěva Knihovny Fr. Kožíka Uh. Brod, třída II.B, od 10.00 hod, pedagog. doprovod p, uč. Švecová, p. uč. Závišková
 • Drakiáda - společná akce pro rodiče s dětmi, ŠD

17. - 21.října

 • návštěva IZS -  Policie, Záchranné služby, Hasičské zbrojnice, ŠD

19. října (středa)

 • divadelní představení O chytrém Honzovi, DK Uh. Brod, pro žáky 0.A, I.A, I.B, II.B, začátek představení v 9.30 hod, odchod ze školy v 9.00 hod, vstupné 70,- Kč

24.- 25. října

 • Den otevřených dveří, žáci 2. stupně, prezentace výuky pro žáky 6. tříd z okolních škol, organizace p. uč. Janča

26. - 27. října

 • podzimní prázdniny

28. října (pátek)

 • státní svátek

31. října (pondělí)

 • exkurze SPŠ OA Uherský Brod, pro žáky 9. ročníku, pedagog. doprovod p. ředitelka Bistrá
 • Akce 1. stupeň : Malování na chodníku – termín podle počasí, organizace p. uč. Nášelová
 • Drakiáda – 0.A -2.ročník  organizace p.uč. Zálešáková, 3. - 5. ročník, organizace  p.uč. Hrubošová Září 2022

1. září čtvrtek

 • slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. + 2.  ročníku a přípravné třídy + děti MŠ                                         
  • od   9.00 hodin  v atriu Muzea J.A. Komenského.    
 •     pro žáky 3. – 7. ročníku zahájení školního roku v 10.00 hodin před budovou školy
 •      žáci 8. – 9. ročník zahájení školního roku v 9.00 hodin v kmenových třídách

            Výdej obědů    

2. ročník            v 11. hodin

8. – 9. ročník    v 10.30 hodin

6. - 7. ročník     v 11. 15. hodin

                         3. – 5  ročník     v 11. 30 hodin

                         1. ročník  + 0.A  v 11.45 hod          


2. září pátek

 • Třídnické práce v kmenových třídách, doporučené body k projednání ( dodáno )
 • výdej učebnic žákům 2. stupně, p. uč.Tomancová, dohled u třídy VI.B p. Smějsíková
 • výdej učebnic žákům 1. stupně, p. uč. Hrubošová, dohled u třídy IV.A p. uč Josefíková


                    Dohledy na chodbě vykonávají netřídní učitelé

   pav. D /3. patro    p. uč. Smržová

                 2. patro    p. uč. Kůdelová

   pav. E/ 1. patro    p. uč. Rejlová

                                                2. patro    p. uč. Smrtka

                                                3. patro    p. uč. Smetana

           Výdej obědů:  

                                  1. ročník + přípravná třída  v 10.30 hodin

                                  2.- 3. ročník             v 11.15 hodin

                                  4. - 5. ročník            v 11.30 hodin

                                  6. - 7. ročník            v 11.45 hodin

                                  8. - 9. ročník          ve 12.00 hodin

                    Dohled ve ŠJ:

                              10. 30 – 11.15    p. uč.Smržpvá,  p. Smějsíková

                               11.15 – 11.45    p. uč. Smrtka,   p. Smějsíková

                               11.45 – 12.15   p. Šmilauerová, p. G. Popelková


5. září pondělí

 • výuka podle rozvrhu

              I.A + I.B  výuka od  5. – 16. 9.   do 11.00 hod, oběd v 11.15 hod v doprovodu tř. učitelů


7. – 9. září

 • Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, Penzion Boďa, Dolní Němčí

Pedagogický doprovod p. uč. p. uč. Němečková, p. uč. Tomancová, p. uč. Smetana


8. září čtvrtek

 • Zahájení výuky plavání, 2. + 3. ročník


13 . září úterý

 • Projektové dny zaměřené na techniku, od 8.00-11.00 třída VIII.A, od 11.00 – 14.00 hod pedagog. doprovod p. uč. Smrtka, p. Smějsíková
 • Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku, 0.A + III.A, začátek v 15.30 hod v kmenových třídách


21. září středa

 • Fotografování prvňáčků – Můj první školní rok, Fotoreportáže Zlín

Od 8.00 hod v kmenových třídách, cena za foto 30,- Kč


23. září pátek

 • Scénické čtení, Umělecká agentura Pierot,

3. – 4. třída, od 8.00 – 8.40 hod, multimediální učebna

Z pohádek Miloše Macourka (Zuzanka a písmenka, Žlutá bunda s pokaženým zipem


               5. – 6. třída , od 9.00 – 9. 40 hod, multimediální učebna

               Ivona Březinová – Útěk Kryšpína N.Červen 2022

1. června středa

 • Mezinárodní den dětí, aktivity jednotlivých tříd -   Muzeum J.A. Komenského, cyklovýlet, pěší turistika

3. - 4. června

 • "Spaní s Bílou paní" - nocování ve škole, 1. a 2.oddělenní ŠD

6. - 10. června

 • "týden módy" - návštěva krejčovské dílny a výrobny obuvi, 1. a 2.oddělení ŠD

7. června úterý

 • fotografování pedagogického sboru, foto Kastner, ve 14.00 hod
 • školení pro pedagogický sbor, projekt Dítě ve škole - Včasná diagnostika ohroženého dítěte ve škole, 14.00 – 17.00 hod, lektorka Mgr. Mikulková nebo Mgr. Struhárová

8. června středa

 • Program primární prevence MADIO pro žáky IV.A + IV.B tříd

10. - 11. června

 •  nocování ve škole, 3. a 4. oddělení ŠD
 • „Přespávačka ve škole“, třída V.A, organizace p.uč. Tomancová, p. uč. Moravcová

10. června pátek

 • Projekt využití fyzikální učebny, třída VIII.A, Gymnázium J.A.K. UB, 5. + 6. hod, pedagog. doprovod p. uč. Janča

14. června úterý

 • Program primární prevence MADIO pro žáky VII.B třídy

15. června středa

 • Projekt světa práce Finanční svoboda, pro žáky 9. ročníku, 2. – 4. vyuč. hodina, organizace p. řed. Bistrá

16. června čtvrtek

 • atletické závody O pohár starosty města, pro žáky 1. stupně – výběr, pedagog. doprovod p. uč. Tomancová
 • závěrečná pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

17. června pátek

 • soutěž atletických přípravek, ŠSK, spoluorganizace ZŠ Na Výsluní, pro žáky 1. - 6. tříd
 • pasování na čtenáře, třída I.B, Knihovna Fr. Kožíka Uh. Brod, od 10.00 hod

20 – 24. června  

 • škola v přírodě, pro žáky 2. – 5. tříd,  Rekreační středisko Revika, Vizovice, organizace  p. uč. Votavová + třídní učitelé daných tříd

21. – 23. června

 • výlet žáků třídy VII.B+ VIII.A, Oáza Hodonín, pedagog. dop. , p. uč. Janča,  p. uč. Chovancová     
 • výlet žáků třídy IX.A. + IX.-B,  Smraďavka, pedagog. doprovod p. uč. Němečková,  p. uč. Smržová   

22. června středa

 • výlet žáků třídy VI.B + VII.A, Brno, pedagog. doprovod p. uč. Šojdrová, p. uč. Popelková Bahulíková

23. června čtvrtek

 • Výlet žáků třídy I.A + I.B Kovozoo Staré Město, pedagog. doprovod p. uč. Z. Zálešáková, p. uč. Švecová, p. Schusterová

24. června pátek

 • výuka ukončena
 • pasování na čtenáře, třída I.A, Knihovna Fr. Kožíka Uh. Brod, od 9.00 hod

27. – 29. června

 • třídnické práce, výběr a rozdávání učebnic, úklid pomůcek, kabinetů

               výdej obědů:

                                1 - 2. ročník      v 11.30 hod

                                3.  ročník           v 11.45 hod

                                4. – 5 ročník    ve 12.00hod

                                6. - 7. ročník   ve 12.15 hod

                                8. - 9. ročník   ve 12.30 hod

 • "Máme rádi Výsluní" - vědomostní a zábavná soutěž, ŠD

28. června úterý

 • schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy, od 15.00 hod ve sborovně školy

29. června středa

 • hudební pořad Hurá na prázdniny, Divadlo Slunečnice Brno, pro žáky 4. – 9. ročníku, Atrium Muzea J.A.K. UB, začátek v 9.00 hod, vstupné 55.- Kč

30. června čtvrtek

 Slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení

                   1. - 5. ročník vysvědčení od 9.00 hod

                   6. - 9. ročník vysvědčení od 10.00 hod

                      Výdej obědů: 4. – 5. ročník v 10.30 hod

                                               1. – 3. ročník v 10.45 hod

                                               6. – 7. ročník v 11.15 hod

                                               8. – 9. ročník v 11.30 hod           

                          

Květen 2022

3. května úterý

 • konzultační odpoledne, od 15.00 - 17.00 hod

6.května pátek

 • spaní ve škole, třída VII.B, organizace p. uč. Chovancová

9. - 13. května

 • atletická olympiáda, ŠD

16. - 20. května

 • Erasmus week, jazykový projekt, návštěvy partnerských škol, organizace ZŠ Na Výsluní UB, p. uč. Kůdelová

17. května úterý

 • Program preventivní prevence, MADIO, pro třídu II.A

18. května středa

 • Exkurze do Osvětimi, pro žáky 9. ročníku, organizace p. uč. Němečková, p.uč. Smržová

23. května pondělí

 • Seiferos, letové ukázky dravců, pro žáky 1. + 2. stupně, čas konání 10.00 – 11.15 hod, prostranství nad zámeckou zahradou, vstupné 70,- Kč, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách

23. - 27. května

 • týden IZS (hasiči, policie, záchranná služba), ŠD

25. května středa

 • fotografování tříd, foto Kastner, cena za foto třídy 30,- Kč, foto skupinky 20.- Kč

30. května pondělí

 • výuka na dopravním hřišti, třída IV.B, od 8.00 – 11.40 hod

Duben 2022

1.dubna pátek

 • výukový program do fyziky - Věda nebo klam smyslů, Muzeum J.A. K., pro žáky 6. ročníku, od 8.15 – 10.00 hod, pedagog. doprovod p. uč. Moravcová,p. uč. Smějsíková

5. dubna úterý

 • návštěva Knihovny Fr. Kožíka Uh. Brod, třída I.B, organizace p. uč. Švecová
 • zápis žáků do 1. tříd, od 14.00-17.00 hod, organizace vyučující 1. stupně
 • konzultační odpoledne vyučujících 2. stupně, od 14.00-16.00 hod

11. - 13. dubna

 • velikonoční tvoření v jednotlivých odděleních, ŠD

12. dubna úterý

 • přijímací zkoušky na střední školy
 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně
 • matematický Klokan, okresní kolo v UH

13. dubna středa

 • přijímací zkoušky na střední školy

14. dubna čtvrtek

 • velikonoční prázdniny

15. dubna pátek

 • Velký pátek

18. dubna pondělí

 • Velikonoční pondělí

19. dubna úterý

 • přijímací zkoušky na střední školy - osmiletá gymnázia
 • Den otevřených dveří, žáci 2. stupně, pro budoucí 6. ročník, organizace p. uč. Janča

20. dubna středa

 • Den otevřených dveří, žáci 2. stupně, pro budoucí 6. ročník, organizace p. uč. Janča

25. dubna pondělí

 • výchovný koncert 4 CELLA, FBM Zlín, pro žáky 6. + 7. ročníku, začátek představení v 10.15 hod, vstupné 55.- Kč

29. dubna pátek

 • čarodějnické odpoledne v kostýmech, ŠD 


Březen 2022

28.2. – 4 . března

· on-line setkání Erasmus, výběr žáků 9. +7. ročníku, organizace p. uč. Kůdelová

1. března úterý

· okresní kolo olympiády z Nj , on-line, organizace pí. uč. Josefíková

7. – 11. března

· téma Moje město, moje vesnice, beseda se starostou města UB, ŠD

9. března středa

· výukový pořad Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež, přednášející mjr. JUDr. Jaromír Badina, pro žáky 8. a 9. ročníku, DK Uh. Brod, začátek v 11.00 hodin, vstupné 55,- Kč

15. března úterý

· okresní kolo olympiády AJ – kategorie mladší žáci, on-line, organizace p. uč. Šojdrová

· Zápis nanečisto, pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, od 14.00 - 16.00 hodin, organizují vyučující 1. stupně

16. března středa

· okresní kolo olympiády AJ – kategorie starší žáci, on-line, organizace p. uč. Šojdrová

17. března čtvrtek

· jednání školské rady, od 14.30 hod, ředitelna školy

21. – 25. března

· jazykový projekt Erasmus+, výjezd žáků do Švédska, pedagog. doprovod p. řed. Bistrá, p. uč. Kůdelová

22 . března úterý

· třídní schůzky, od 15.30 hodin schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách, od 16.00 hodin schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících

24. března čtvrtek

· návštěva Knihovny Fr. Kožíka Uh. Brod, třída I.A, organizace p. uč. Z. Zálešáková

28. března

· Zpívá celá dužina, soutěž ve zpěvu lidových písní, ŠD

30. března středa

· pořad Po stopách J. A. Komenského, třída V.A, Muzeum J.A.Komenského, organizace p. uč. Tomancová

31. března čtvrtek

· návštěva Knihovny Fr. Kožíka Uh. Brod, třída V. A, organizace p. uč. Votavová

Únor 2022

2.února středa

 • pohádkový den – projektové vyučování pro žáky 2. ročníku, kmenové třídy

3. února čtvrtek

 • školní bruslení - od 9. 00 – 10.30 hod, pro žáky 1. a 2. stupně, organizace p. uč. Smetana, p. uč. Janča, pedagog. doprovod vyučující daných tříd

4. února pátek

 • pololetní prázdniny

7. – 13. února

 • jarní prázdniny

21. – 25. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku + zájemce z žáků 2.stupně, Velké Karlovice, chata Miloňová, organizuje p. uč. Chovancová, p. uč. Janča, p. uč. Smetana

17. února čtvrtek

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáka 1. stupně, organizuje p. uč. Hrubošová

           2. vyuč. hod – 0. + 1. ročník

           3. vyuč. hod - 2. + 3. ročník

           4. vyuč. hod - 4. + 5. ročník

23. února středa

 • okrskové kolo recitační soutěže, organizace Knihovna Františka Kožíka UB

25. února pátek

 • Fašank – pro žáky 1. stupně, organizace p. uč. Michalčíková

Leden 2022

3. ledna pondělí

 • zahájení výuky

5. ledna úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod

7. ledna pátek

 • Tříkrálový turnaj ve sportovních hrách,  pro žáky 2. stupně , organizace vyučující Tv

Organizace:8.00 – 10.30 hod -  kategorie 6.+7. ročník

10.45 – 13.15 hod– kategorie 8.+9. ročník

                        Mimo hrací časy výuka tříd podle rozvrhu. 

17. ledna pondělí

 • výukový pořad Leonardo da Vinci  - Agentura Pernštejni, velká tělocvična školy

                    10.00 – 11.00 hod  pro žáky  4. – 6. třídy

                    11.30 -  12.30 hod  pro žáky  7. – 9. třídy

             Cena 50,- Kč na žáka. Pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách.

25. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod, sborovna školy

31. ledna pondělí

 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení -  třídní učitelé v třídnických hodinách

1. ročník             4. vyuč. hodina

2.  - 5. ročník     5. vyuč. hodina

              6. - 9. ročník     6. vyuč. hodina

                   Odpolední výuka zrušena.

Pololetní prázdniny - pátek 4.2. 2022


LISTOPAD 2021

2. listopadu úterý

Exkurze žáků do Brna, Planetárium a Moravské zemské muzeum Anthropos – výukové programy pro školy, pro žáky V.A a VI.A tříd, organizace p. uč. Votavová, p. uč. Tomancová, p. uč. Moravcová

Matematická Pythagoriáda, pro žáky 2. stupně, organizace p. uč.Němečková

Třídní schůzky

 • od 16.00 hod on-line schůzky rodičů žáků 1. + 2. stupně s třídními vyučujícími
 • od 17.00 hod on-line konzultace rodičů s jednotlivými vyučujícími

8. listopadu úterý

Fotografování tříd – vánoční tematika, pro žáky 1. stupně, cena za sadu ( 10 fotografií) 250,- Kč

15. listopadu pondělí

Divadelní představení Pekelná pohádka, pro žáky 2. – 4. ročníku, DK Uh. Brod

 • začátek v 9.30 hod, odchod ze školy v 9.10 hod, vstupné 60.- Kč

16. listopadu úterý

Čtvrtletní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

17. listopadu středa

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

19. listopadu pátek

Exkurze žáků do Brna, Planetárium a Moravské zemské muzeum Anthropos – výukové programy pro školy, pro žáky VI.B a VII.A tříd, organizace p. uč. Smějsíková, p. uč. Bahulíková Popelková

22. listopadu pondělí

Výuka na dopravním hřišti, třída IV.B

29 . listopadu pondělí

Preventivní program, MADIO, pro žáky V.A, VII.A


ŘÍJEN 2021

1. října pátek

· výuka na DH, třída IV.A, pedagog. doprovod p. uč. Hráčková

5. října úterý

· konzultační odpoledne vyučujících, od 14.00-16.00 hod

8. října pátek

· divadelní představení O vodníku Česílkovi, uvádí Divadlo Scéna Zlín, DK Uh. Brod, pro žáky 0.A, I.A, I.B, začátek představení v 9.30 hod, odchod ze školy v 9.00 hod

vstupné 60,- Kč

· Drakiáda, pro žáky ŠD a jejich rodiče, od 14.00 hodin, organizace ŠD

27. - 29. října

· podzimní prázdniny


Září 2021 


1. září (středa) 

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku a přípravné třídy od 9.00 hodin v tělocvičně školy 

Zahájení školního roku pro žáky 2. – 9. ročníku  v kmenových třídách + testování 

2. – 3. ročník v 8.00 hod 

4.  - 5. ročník v 8.30 hod 

6. - 7. ročník v 9.30 hod 

8. – 9. ročník v 10.00 hod 

Výdej obědů     

1. ročník + přípravná třída v 10.00 hodin 

2.- 3. ročník v 10.30 hodin 

4. - 5 ročník v 10. 45 hodin 

6. - 7. ročník v 11.15 hodin 

8. - 9. ročník v 11.30 hodin 

2.září (čtvrtek) 

Třídnické práce v kmenových třídách 

Testování žáků 1. ročníku+ přípravná třída 

Výdej učebnic žákům 2. stupně, p. uč.Tomancová, dohled u třídy V.A  p.uč. Kůdelová 

Výdej učebnic žákům  1. stupně, p. uč. Hrubošová, dohled u třídy III.A p. uč Josefíková 

Výdej obědů:          

1. ročník + přípravná třída v 10.30 hodin 

2. - 3. ročník v 11.15 hodin  

4. - 5. ročník v 11.30 hodin  

6. - 7. ročník v 11.45 hodin 

8. - 9. ročník ve 12.00 hodin 

Výuka plavání pro žáky 2. – 4. ročníků, CPA Delfín 

3. září (pátek)

výuka podle rozvrhu 

výuka I.A + I.B: 3. – 10. 9.   do 11.00 hod, oběd v 11.15 hod    

6. září (pondělí)

Testování žáků – RT PCR testy 

6. – 8. září

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, Penzion Boďa, Dolní Němčí; Pedagogický doprovod: p. uč. Moravcová, p. uč. Němečková, p. uč. Šojdrová, p. psycholožka Soukupová 

10. září (pátek)

T-mobile Olympijský běh, pro žáky 6. – 9. ročníku, od 9.00 – 10.00 hod, stadion Lapač, Organizace: p. z. Janča, p. uč. Smetana 

14. září (úterý)

Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku, organizace dle aktuálních možností 

22. září (středa) 

Fotografování prvňáčků, Fotoreportáže Zlín 

Březen 2020

2. - 6. března 

 • jarní prázdniny

27. března pátek

 • školní filmový workshop s režisérem a animátorem Cyrilem Podolským ( Pat a Mat, Bob a Bobek) výběr žáků 1. a 2. stupně, multimediální učebna, od 10.00 - 11.45 hod žáci  1. stupně, od 11.50 - 13.25 hod žáci 2. stupně, cena 50,- Kč na žáka


Únor 2020

4. února úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.. - 16.00 hod
 • prezentace výukových programů Datakabinet, od 14.00 hod, učebna zeměpisu, pedagogičtí pracovníci
 • školní kolo olympiády v přírodopise, 3. - 4. hod, organizace p. uč. Chovancová

5. února středa

 • okresní kolo olympiády v německém jazyce, organizace ZŚ Na Výsluní, p. uč. Josefíková
 •  exkurze SPŠ Luhačovice, volba povolání, pro žáky 9. ročníku - zájemce

6. února čtvrtek

 • školní kolo Pythagoriády, organizace p. uč. Němečková
 • bruslení na zimním stadionu, 1. stupeň, od 11.00 - 12.00 hod, organizace p. uč. Smetana + vyučující 1. stupně, odchod ze školy v 10.30 hod

7. února pátek

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáka 1. stupně, organizuje  p, uč. Hrubošová

10. - 14. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku + zájemce žáků 2.stupně + 1. stupně,  organizuje  p. uč. Smetana, p. uč. Janča
 •  výjezd žáků do zahraničí, Erasmus+2. 

12. února středa

 • program primární prevence, Parta a přátelství, třída V.A 3. - 4. hod , třída VII.A 5. - 6. hod, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách
 • divadelní představení Tudle nudle, pro žáky 0.A, začátek v 9.,30 hod, DK, vstupné 60.- Kč

17. února pondělí

 • Den otevřených dveří v přípravné třídě, od 8.00 - 11.00 hod, organizuje p. uč. Nášelová
 • Okresní kolo olympiády z AJ – kategorie 6. a 7. třídy, Uh. Hradiště, pedagog. doprovod p. asist. Smějsíková

18. února úterý

 • Ukázková hodina práce žáků I.A třídy, od 15.00 hod, organizuje p. uč. Hrubošová
 • Okresní kolo olympiády z AJ – kategorie 8. a 9. třídy, Uh. Hradiště, pedagog. doprovod p. asist. Smějsíková

21. února pátek

 • třídní FAŠANK, třída III.A

27. února čtvrtek

 • polytechnické vzdělávání, SPŠ OA Uh. Brod, pro žáky VIII.B, 8.00 - 12.00 hod, pedagog. doprovod p. uč. Šojdrová

28. února pátek

 • Den zdraví- návštěva sauny Nezdenice, třídy III.A, IV.A


Leden 2020

6. ledna pondělí

 • zahájení výuky 
 • Novoroční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách, pro žáky 2. stupně, v tělocvičně školy,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana
 •          Organizace:    6. - 7. třídy od 8.00 - 10.30 hod

                                  8. - 9. třídy od 10.45 - 13.25 hod

                                  Dohled u tříd vyučující v daných hodinách.

                                  Mimo hrací časy výuka tříd  podle rozvrhu. 

7. ledna úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod

8. ledna středa

 • divadelní představení Hrátky s čertem, Městské divadlo Zlín, pro žáky 1. - 5. stupně, odjezd od školy v 9.15 hod, začátek představení v 10.30 hod, po návratu následuje oběd a ukončení výuky, vstupné 80,- Kč, doprava  hrazena SRPDŠ

10. ledna pátek

 • pořad Třicet let svobody, věnovaný Sametové revoluci, Ziggy Horváth, pro žáky 2. stupně,  začátek v 11.00 hodin, kino Máj, pedagogický doprovod třídní učitelé, vstupné 40,- Kč na žáka

14. ledna úterý

 • okrskový turnaj ŠD ve florbalu o putovní pohár, od 8.00 hod ve sportovní hale -ŠD

16. ledna čtvrtek

 • divadelní představení ZUŠ Uh. Brod, pro žáky V.A, začátek v 9.00 hod, odchod ze školy v 8.45 hod, vstupné 50,- Kč
 • exkurze SPŠ Uh. Brod, pro žáky 9. ročníku, od 8.00 - 11.40 hod, pedagogický doprovod p. uč. Němečková

21. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod, sborovna školy

22. ledna středa 

 • okresní kolo Sportovní ligy ZŠ - přehazovaná, organizace ZŠ NA Výsluní UB, p. uč. Smetana, p. uč. Janča

27. ledna pondělí

 • program primární prevence Help. pro žáky V.A, pedagogický doprovod p. uč.Popelková Bahulíková, p. uč. Smrtka

28. ledna úterý

 •  projekt Svět kolem nás, výukový  program  , pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 10.00 hod, odchod ze školy v 9.30 hod, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé, po návratu výuka podle rozvrhu

 • výtvarná soutěž Paletka  - ŠD

30. ledna čtvrtek

 • program primární prevence, téma Kouření, lektor Ing. Jan Plšek, multimediální učebna,  pro žáky VI.A třídy   1. - 2. vyuč. hod, pro žáky IX.A + B třídy 3. - 4. vyuč. hod, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách
 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky, třídní učitelé v třídnických hodinách.

 •          1. - 5. ročník    5. vyuč. hodina

 •          6. - 9. ročník    6. vyuč. hodin

 • Odpolední výuka zrušena

31. ledna pátek     

 • pololetní prázdniny

Prosinec 2019

3. prosince úterý

 • Dětský jarmark v rámci projektu Abeceda peněz, prodej výrobků žáků IV.A třídy od 14.00 hodin  na Masarykově náměstí
 • konzultační odpoledne učitelů od 15.00 - 16.00 hod

5. prosince čtvrtek

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně

12. prosince čtvrtek

 • program primární prevence Sex, vztahy, aids, pro žáky 9. ročníku, lektor p. Pakosta, od 8.00 - 10.00 hod, multimediální učebna

13. prosince pátek

 • vánoční bruslení, zimní stadion, pro žáky 1. a 2. stupně, organizace p. uč.Smetana+ vyučující tělesné výchovy

 • spaní ve škole, pro žáky IX.A + B, organizace p. uč. Chovancová, p. uč. Němečková

16. prosince pondělí

 • příprava na akademii, od 10.00 – 12.00 hod, žáci 1. a 2. stupně, DK Uh. Brod,

          po ukončení zkoušky akademie společný odchod žáků na oběd, závěr vyučování

 • Vánoční akademie žáků, pro rodiče a přátele školy, od 15.30 hod ve velkém sále Domu kultury

          Uherský Brod

17. prosince úterý

 • Vánoční  Budapešť, exkurze žáků do Budapešti, pro zájemce , organizace p. uč. Kůdelová, pedagogický doprovod p. uč. Smetana

20. prosince pátek

 • vánoční koledování ve vestibulu školy, organizace p. uč. Popelková Bahulíková

 • žáci 1. stupně vánoční posezení u stromečku ve třídách - dle organizace tříd

 • pro žáky 2. stupně 1. - 4. vyuč. hod výuka podle rozvrhu, 5. vyuč. hod vánoční posezení v kmenových třídách, pedagog. doprovod třídní učitelé

 • posezení u vánočního stromečku - ŠD

 • Ukončení výuky a rozpis obědů: 1. ročník          v  11.40 hod

 •                                                         2.-  3. ročník    v 12.15 hod

 •                                                         4. - 5. ročník  ve 12.35 hod

 •                                                         6. - 7. ročník  ve 13.15 hod

 •                                                         8. - 9. ročník  ve 13.25 hod

 •        23. prosince 2019 až 3. ledna 2020  vánoční prázdniny

         Výuka začne v pondělí  6. ledna 2020.

                                   

Listopad  2019

5. listopadu úterý

 •  informační schůzka rodičů žáků vyjíždějících do Španělska, Projekt Erasmus+, od 15.30 hod, jazyková učebna, organizace p.uč. Kůdelová
 • třídní schůzky
 •  od 15.00 - MINIBURZA uherskobrodských středních škol ve sborovně školy
 • od 16.00 hod  informační schůzka karierového poradce v učebně přírodopisu, pro rodiče žáků 9. tříd
 • od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 6. - 8. tříd  v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 16.30 hod schůzka rodičů žáků 9. tříd  v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy ve sborovně školy

6. listopadu středa

 • divadelní představení Saturnin, Městské divadlo Zlín, pro žáky 8. a 9. ročníku, odjezd od školy v 9.00 hod, předpokládaný návrat ve 13.30 hod, vstupné 80, - Kč + doprava, pedagogický doprovod třídní učitelé

7. listopadu čtvrtek

 • divadelní představení Pan Kaplan má třídu stále rád, Městské divadlo Zlín, pro žáky 6. a 7. ročníku, odjezd od školy v 9.00 hod, předpokládaný návrat ve 13.30 hod, vstupné 80, - Kč + doprava, pedagogický doprovod třídní učitelé
11. listopadu pondělí
 •  program primární prevence, beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta, pro žáky 5. ročníku, 1. + 2. vyuč. hodinu, multimediální učebna, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 •  testování SCIO, test studijních předpokladů, pro žáky 9. ročníku, zájemci žáků, od 9.00 - 13.30 hod, učebna informatiky
12. listopadu úterý
 •  čtvrtletní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

13. listopadu středa

 •  program primární prevence, beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta, pro žáky 6. ročníku, 3. + 4. vyuč. hodinu, multimediální učebna, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • fotografování žáků, pro žáky 1. stupně, vánoční tématika, cena za sadu ( 10 kusů) 250,- Kč, odběr dle zájmu po prohlédnutí souboru​

15. listopadu pátek

 •  Technický jarmark, výběr povolání, pro žáky 8. + 9. ročníku

20. listopadu středa

 • divadelní představení Maková panenka, divadlo Slunečnice Brno, pro žáky 1. stupně,  začátek v 9.30 hod , DK Uherský Brod, vstupné 60, - Kč , pedagogický doprovod třídní učitelé

21. listopadu čtvrtek

 • program primární prevence Jak se nestát obětí sociálních sítí,  pro žáky 8. a 9. ročníku, DK Uherský Brod, přednášející         M. Krejčí , vstupné 55, - Kč  
 • okrsková recitační soutěž - ŠD

28. listopadu čtvrtek

 • adventní dílničky, akce pro děti školní družiny a jejich rodiče, ŠD


Říjen 2019

1. října úterý

 • ​konzultační odpoledne, od 15.00 - 17.00 hod
 • Drakiáda - pro žáky 1. stupně - termín upřesněn  podle počasí

28. října pondělí

 • Den vzniku samostatného československého státu

29. - 30. října

 • podzimní prázdniny

Září 2019

2. září pondělí

 • Slavnostní zahájení školního roku od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. Uh. Brod
 • po ukončení programu si třídní učitelé převedou žáky do školy, následuje oběd v 11.00 hod

3. září úterý

 • třídnické práce, výuka ukončena pro 1. ročník v 10.45 hod, 2.-5. ročník v 11.15 hod, 6. - 9. ročník v 11.40 hod

5. září středa

 • výuka podle rozvrhu

5. – 13. září

 • výuka pro žáky 1. ročníku do 10.45 hod

10. září úterý

 • třídní schůzky pro rodiče žáků 0.A, I.A, III.A tříd, od 15.30 hod v kmenových třídách

16. - 18. září

 • exkurze žáků 9. ročníku do Prahy

17. září úterý

 • fotografování žáků I.A, "Můj první školní den"

18. září středa

 • Den bez aut, zapojení tříd do aktivit v rámci Evropského týdne mobility

20. září pátek

 • Happening“ I ty můžeš zachránit život aneb100 + 1 nových dárců“,  Masarykovo náměstí, od 9.00 hodin, pro žáky 7. a 8. ročníku

27. září pátek

 • výuka na dopravním hřišti, od 8.00 – 11.40 hodin, pro žáky IV.A třídy, pedagogický doprovod p. uč. Moravcová


Červen 2019

3. - 14. června 

 • výukové a vzdělávací akce jednotlivých tříd

10. - 14. června 

 • škola v přírodě pro žáky 1. stupně, Horský hotel Jelenovská

14. června pátek

 • ukončení školního roku, rozdání vysvědčení, od 10.00 - 11.00 hod 
 • oběd pro žáky 2. stupně v 11.00 hod

Květen 2019

1. května středa

 • Svátek práce

2. května čtvrtek

 • městské kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy
 • fotbalový turnaj Mc Donald s Cup, 4. - 5. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Simanová
 • testováni žáků 8. a 9. ročníku, projekt MUNI

7. května úterý

 • ​konzultační odpoledne, od 15.00 - 17.00 hod

8. května středa

 • Den vítězství

10. května pátek

 • fotografování tříd, foto p. Láska, cena za foto třídy 25,- Kč, foto skupinky 17.- Kč

13. května pondělí

 • divadelní představení Trapas nepřežiju aneb tenhle řízek nezvedej, pro žáky VIII.A, VIII.B  třídy, DK, začátek v 10.00 hod, vstupné 50.- Kč

17. května pátek 

 • ​odvoz sběru papíru

28. května úterý

 • 38. ročník atletické olympiády školních družin, slavnostní zahájení ve 12:30 hod  na stadionu Lapač, pořádá ŠD a ZŠ Na Výsluní  ve spolupráci s DDM v Uh. Brodě

29. května středa

 • ukončení výuky

30. května čtvrtek

 • slavnostní rozloučení se s žáky 9. ročníku, Muzeum J.A.K. Uherský Brod, od 15.30 hod
 • spaní ve škole, třída V.A, organizace p. uč. Simanová

30. - 31. května 

 • třídnické práce​​

Duben 2018

2. dubna úterý

 • konzultační odpoledne, od 14.00 - 16.00 hodin

4. dubna čtvrtek

 • zápis žáků do 1. tříd, od 14.00 - 17.00 hodin

5. dubna pátek

 • školní kolo Pythagoriády- vybraní žáci
 • výuka na dopravním hřišti, třída IV.A, od 8.00 - 11.40 hod

9. dubna úterý

 • pedagogická rada, od 14. 30 hodin ve sborovně
 • okresní kolo matematické olympiády, UH

10. dubna středa

 • velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodiny, od 15.00 hodin - ŠD

11. dubna čtvrtek

 • třídní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 

12. dubna pátek

 • přijímací zkoušky na střední školy

15. dubna pondělí

 • přijímací zkoušky na střední školy - 2. termín

16. dubna úterý

 • přijímací zkoušky na střední školy, osmiletá gymnázia

17. dubna středa

 • úklid okolí školy pro žáky 2. stupně
 • přijímací zkoušky na střední školy. osmiletá gymnázia - 2. termín

18. dubna čtvrtek

 • velikonoční prázdniny

25. dubna čtvrtek

 • školní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • okrsková dopravní soutěž, od 8.15 hodin - ŠD
30. dubna úterý
 • projekt Čtenářské dílny, LISTOVÁNÍ
 • čarodějnický slet, od 13.30 hodin, ŠD

Březen 2019

1. března pátek

 • jarní prázdniny

5. března úterý

 • výukový pořad Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež, přednášející mjr. JUDr. Jaromír Badina, pro žáky 8. a 9. ročníku, DK Uherský Brod, začátek v 11.00 hod, odchod ze školy v 10.45 hod, vstupné 50,- Kč, po návratu výuka podle rozvrhu
 • třídní schůzka pro rodiče žáků II.A s vedením školy, změna v organizaci třídy,  od 15.30 hodin,  v kmenové třídě
 • konzultační odpoledne od 14.00 - 16.00 hod

6. března středa

 • divadelní představení Povídky z jedné a druhé kapsy - Karel Čapek, připravila ZUŠKA, pro žáky 7. - 9. ročníku,  DK Uherský Brod, začátek v 9.00 hod, odchod ze školy v 8.45 hod, vstupné 50,- Kč, po návratu výuka podle rozvrhu

11. března pondělí

 • třídní schůzka pro rodiče žáků I.A s vedením školy, změna v organizaci třídy, od 15.30 hodin, v kmenové třídě

12. března úterý

 • ​Zápis nanečisto, pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, od 14.00 - 16.00 hodin, organizují vyučující 1. stupně

14. března čtvrtek

 • Zpíváme ty naše, soutěž ve zpěvu lidových písní, ŠD

19. března úterý

 • třídní schůzky od 15.30 hodin schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách od 16.00 hodin schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících

20. března středa

 • okrsková přehlídka zpěváčků lidových písní Brodský zpěváček, od 8.00 hodin,  ŠD

27. března středa

 • multimediální pořad USA- WEST s angličtinou, lektor Mgr. Karel Kocůrek, pro žáky 4. - 9. ročníku, v hodinách Aj, multimediální učebna, cena 40,- Kč na žáka

Únor 2019

1. února pátek

 • pololetní prázdniny

5. února úterý

 • konzultační odpoledne od 15.00 - 16.00 hod

6. února středa

 • okresní kolo olympiády v německém jazyce, organizuje ZŠ Na Výsluní, p. uč. Josefíková

7. února čtvrtek

 • bruslení pro žáky 1. stupně, od 10.00 hod, pedagogický doprovod p. uč. Smetana, p. uč. Bahulíková, p. uč,Simanová, p. uč. Hrubošová

11. - 15. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku + zájemce žáků 2.stupně, organizuje  p. uč. Smetana, p. uč. Janča

12. února úterý

 • Ukázková hodina práce žáků I.A třídy, od 15.00 hod, organizuje p. uč. Lečbychová

13. února středa

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáka 1. stupně, organizuje  p., uč. Hrubošová

18. února pondělí

 • Okresní kolo olympiády z AJ – kategorie 6. a 7. třídy, Uh. Hradiště

19. února úterý

 • Okresní kolo olympiády z AJ – kategorie 8. a 9. třídy, Uh. Hradiště

20. února středa

 • program primární prevence, beseda s policií ČR, pro žáky VII.A, 2. vyuč. hod, multimediální učebna, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • program primární prevence, beseda s policií ČR, pro žáky VII..B, 3. vyuč. hod, multimediální učebna, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • okresní kolo recitační soutěže

 21. února čtvrtek

 • výtvarná soutěž školních družin Paletka 2019, pořádá ŠD Havřice ,od 8:15 hod - ŠD

 22. února pátek

 • tradiční karneval pro žáky I. stupně, pořádají vychovatelky ŠD, od 13:15 v malé tělocvičně - ŠD

25 . února - 3. března

 • jarní prázdniny


Leden 2019

3. ledna čtvrtek


 • zahájení výuky

4. ledna pátek

 • Novoroční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách, pro žáky 2. stupně, v tělocvičně školy,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana

         Organizace:    6. - 7. třídy  od  8.00 - 10.00 hod

                                8. - 9. třídy  od 10.00 - 13.25 hod

                                Mimo hrací časy výuka tříd  podle rozvrhu. 

8. leden úterý

 • ​exkurze SPŠ Uh. Brod, pro žáky 9. ročníku, od 8.00 - 11.40 hod, pedagogický doprovod p. Smějsíková

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod

 • okrskový turnaj ŠD ve florbalu o putovní pohár (od 8:00 hod ve sportovní hale) -ŠD

16. ledna středa

 • informační schůzka rodičů k přijímacímu řízení na střední školy, pro rodiče žáků 9. ročníku, od 15.30 hod, sborovna školy

22. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod, sborovna školy

23. ledna středa

 • školní kolo olympiády z anglického jazyka, 6. - 7. ročník, 1. - 2. vyuč. hodina, organizace p. uč. Kůdelová, p. uč. Šojdrová

29. ledna úterý

 •  projekt Svět kolem nás, výukový  program  Írán - zahalená krása, pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 11.30 hod, odchod ze školy v 11.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé, po návratu ukončení výuky a oběd

31. ledna čtvrtek

 • FIT DEN, Aerobic cup pro žáky 1. stupně od 8.00 - 10.00 hod, Fit mania pro žáky 2. stupně, od 10.00 - 11.40 hod, tělocvičny školy, organizace p. uč. Bahulíková, p. uč. Simanová, p.uč. Smetana
 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky, třídní učitelé v třídnických hodinách.

 •          1. - 5. ročník    5. vyuč. hodina

 •          6. - 9. ročník    6. vyuč. hodina

 •        Odpolední výuka zrušena.

         Pololetní prázdniny  - pátek  1.2. 2019

        

Prosinec 2018

4. prosince úterý

 • konzultační odpoledne učitelů od 15.00 - 16.00 hod

5. prosince středa

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně

 • Mikulášské pásmo říkanek a písniček s nadílkou, od 14.00 hod  - ŠD

7.  prosince pátek

 • Stonožková Praha, exkurze žáků školy do Prahy, organizace p. uč. Němečková, p. uč. Benešová, pedagogický doprovod p. vych. Janů, p. uč. Kůdelová, p. uč. Smetana, p. řed. Bistrá

12. prosince středa

 • příprava na akademii, od 8.00 – 11.00 hod, žáci 1. a 2. stupně, DK Uh. Brod,

          po ukončení zkoušky akademie společný odchod žáků na oběd, závěr vyučování

 • Vánoční akademie žáků, pro rodiče a přátele školy, od 15.30 hod ve velkém sále Domu kultury

          Uherský Brod

13. prosince čtvrtek

 • vánoční bruslení, zimní stadion, pro žáky 1. a 2. stupně, organizace p. uč.Smetana+ vyučující tělesné výchovy

19. prosince středa

 • Vánoční  Vídeň, exkurze žáků do Vídně, pro žáky - zájemce , organizace p. uč. Kůdelová, pedagogický doprovod  p. uč. Benešová, p. uč. Smetana

20.  prosince čtvrtek

 • posezení u vánočního stromečku, ŠD

21. prosince pátek

 • vánoční koledování ve vestibulu školy, organizace p. uč. Popelková Bahulíková

 • žáci 1. stupně vánoční posezení u stromečku ve třídách - dle organizace tříd

 • pro žáky 2. stupně 1. - 4. vyuč. hod výuka podle rozvrhu, 5. vyuč. hod vánoční posezení v kmenových třídách, pedagog. doprovod třídní učitelé

 • Ukončení výuky a rozpis obědů: 1. - 2. ročník   v  11.30 hod

 •                                                         3.-  5. ročník    v 11.40 hod

 •                                                         6. - 7. ročník  ve 12.30 hod

 •                                                         8. - 9. ročník  ve 12.40 hod

 •        22. prosince 2018 až 2. ledna 2019  vánoční prázdniny

         Výuka začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

                                   

Listopad 2018

​1. listopadu čtvrtek

 •  Halloween, spaní ve škole, pro třídu VIII.A, VIII.B, pedagogický doprovod p. uč. Chovancová, p. uč. Němečková
 • Strašidel se nebojíme! , zábavné soutěživé odpoledne, ŠD

6. listopadu úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících , od 14.00-16.00 hod 

7. listopadu středa

 •  workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, pro žáky VI,A, VIII.A tříd, od 10:00-12:00, DK Uh. Brod,
           pedagogický doprovod p. uč. Smržová, p. uč. Vráblíková

13. listopadu úterý

 • fotografování žáků, pro žáky 1. stupně, vánoční tématika, cena za sadu ( 10 kusů) 230,- Kč, odběr dle zájmu po prohlédnutí souboru​
 • testování - test studijních předpokladů, pro zájemce, žáci 9. ročníku, 8.00 - 12.00 hod, učebna informatiky
 • návštěva služebny policie ČR
 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně školy

16. listopadu, pátek

 • Technický jarmark, výběr povolání, pro žáky 9, ročníku, 8.00 - 10.30 hod, pedagogický doprovod p. uč. Janča

21. listopadu středa

 • výukový pořad Jak se efektivně učit, Bc, Matěj Krejčí, GrowJOB institute Brno, pro třídy 8. - 9. ročníku,                              od 11.00 - 12.30 hod, vstupné 50, - Kč

27. - 28. listopadu

 • ​Jarmark – projekt Abeceda peněz, pro žáky IV.A, V.A třídy, od 13.00 hod, pedagogický doprovod p. uč. Hrubošová,             p. uč. Simanová

Říjen 2018

2. října úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících , od 14.00-16.00 hod 

4. října čtvrtek

 • podzimní přírodovědná soutěž, od 13.30 hod, ŠD

5. října pátek

 • preventivní program , beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta,  pro žáky VI.A třídy, 5. - 6. vyuč. hod, multimediální učebna, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách

18. října čtvrtek

 • preventivní program, beseda na téma Kamarádi online, lektor p. Hanák,  pro žáky V.A třídy, 1. vyuč. hod
 • preventivní program, beseda na téma Kamarádi online, lektor p. Hanák,  pro žáky IV.A třídy, 2. vyuč. hod
 • preventivní program, beseda na téma Závislosti online, lektor p. Hanák,  pro žáky VIII.A třídy, 3-4.. vyuč. hod
 • preventivní program, beseda na téma Hazard online, lektor p. Hanák,  pro žáky IX.A třídy,5. - 6. vyuč. hod

23. října úterý

 • třídní schůzky
 •  od 15.00 - 16.00 hod  informace k přijímacímu řízení na SŠ v učebně informatiky
 • od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy ve sborovně školy

24. října  úterý

 • podzimní dílničky pro družináře a jejich rodinné  příslušníky , od 15.00 hod, ŠD

29. - 30. října

 • podzimní prázdniny

Září 2018               

3. září pondělí

 • 1. – 7. ročník slavnostní zahájení školního roku a zábavný animační program kouzelníka Jiřího Hadaše od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. Uh. Brod
 • po ukončení programu si třídní učitelé převedou žáky do školy
 • 8. – 9. ročník zahájení v 9.00 ve kmenových třídách

4. září úterý

 • třídnické práce, výuka ukončena pro 1. ročník v 10.45 hod, 2.-5. ročník v 11.15 hod, 6. - 9. ročník v 11.40 hod
 • provozní porada od 15.00 hod ve sborovně školy

5. září středa

 • výuka podle rozvrhu

5. – 14. září

 • výuka pro žáky 1. ročníku do 10.45 hod

11. září úterý

 • třídní schůzky pro rodiče žáků I.A, I.B, III.A tříd, od 15.30 hod v kmenových třídách
 • třídní schůzky pro rodiče žáků VI.A třídy, od 16.00 hod v kmenové třídě

18. září úterý

 • fotografování prvňáčků, "Můj první školní rok", Fotoreportáže Zlín, cena fotografie 25,- Kč

21. září pátek

 • BRODEXPO 2018, miniveletrh firem, podniků a středních škol

25.září úterý

 • výuka na dopravním hřišti, pro žáky IV.A třídy, od 8.00 – 11.40 hod

Červen 2018

1. června pátek

 • Mezinárodní den dětí, Branný den pro žáky 4. - 9. tříd
 • 0. - 3. třída výukový program v planetáriu DK  Uherský  Brod
 • Hec olympiáda k MDD, od 13:30 hod na školní zahradě, zábavné soutěžení v netradičních disciplínách, ŠD
4. června pondělí
 • výlet žáků třídy VI.A,  Brno, pedagog. doprovod p. uč. Habáníková, p. Šmilauerová
5. června úterý
 • 37. ročník atletické olympiády školních družin, slavnostní zahájení ve 12:30 hod  na stadionu Lapač, pořádá ŠD a ZŠ Na Výsluní  ve spolupráci s DDM v Uh. Brodě
 • schůzka rodičů  budoucích prvňáků s vedením školy, od 15.30 hod ve sborovně
6. - 8. června
 • výlet žáků tříd IX..A+ IX.B,  Rožnov pod Radhoštěm. pedagog. doprovod p. uč. P. Bahulíková, p. uč. Smržová
7. června čtvrtek
 • výlet žáků třídy VI.B , Uherské Hradiště, pedagog. doprovod p. uč. P. Šojdrová, p.Smějsíková
11. - 13. června
 • výlet žáků třídy VII.A+ VIII.A, Oáza Hodonín, pedagog. doprovod p. uč. Němečková, p. uč. Janča,  p. uč. Chovancová,       p. uč. Kůdelová
12. - 15. června
 • škola v přírodě, pro žáky 1. stupně, RC Sidonie, Brumov Bilnice
19. června úterý
 • závěrečná pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně
20. června středa
 • ukázka zahraničních tanečních souborů, od 10.00 hod, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
21. června čtvrtek
 • Poznej a chraň, přírodovědná soutěž na školní zahradě,od 13:30 hod, ŠD
25. - 28. června 
 • třídnické práce, výběr a rozdávání učebnic
 • 1. stupeň od 8.00 - 11.30 hod
 • 6. - 7. ročník 8.00 - 12.00 hod
 • 8. - 9. ročník 8.00 - 12.15 hod
26. června úterý
 • slavnostní rozloučení se s žáky 9. ročníku, Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod, od 15.30 hod
29. června pátek
 • slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
 • od 9.00 - 10.00 hod, oběd se v tento den nevaří

Květen 2018

1. května úterý

 • Svátek práce

2. května středa

 • fotbalový turnaj Mc Donald s Cup, 4. - 5. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Simanová
 • soutěž Word, výběr žáků, UH,  pedagog. doprovod p. Šmilauerová

2. - 11. května

 • zahraniční výjezd do Polska, projekt Erasmus +, p. uč. Josefíková

3. května čtvrtek

 • fotbalový turnaj Mc Donald s Cup, 1. - 3. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Hrubošová
 • městské kolo vědomostní soutěže Poznej své město, vyhlašovatel Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A  třídy

8. května úterý

 • Den vítězství

9. května středa

 • ​soutěž v malování, UH,výběr žáků, pedagog. doprovod p. Smějsíková

10. května čtvrtek

 • beseda s plukovníkem gšt. Ing. Radkem Hennerem s názvem „Skutečná tvář války“, pro žáky 9. ročníku, od 10 hod, malý sál DK, vstup zdarma, pedagog. doprovod p. uč. Bahulíková

14. - 18. května 

 • kurz první pomoci A+B+C docela malých doktorů, ŠD

15. května úterý

 • konzultační odpoledne učitelů, od 15.00 - 17.00 hodin

18. května čtvrtek

 • soutěž Sprejerství, SOŠ UB, pedagog. doprovod p. Smějsíková
 • vyhlášení výsledků vědomostní soutěže "Poznej své město", Muzeum J. A Komenského UB

22. května úterý

 • výuka na dopravním hřišti, třída IV.A,  8.00 - 11.40 hod
 • fotografování tříd

28. května pondělí

 • Seiferos, letové ukázky dravců, pro žáky 1. + 2. stupně, začátek od 10.00 hod, prostranství za muzeem J.A.Komenského, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod vyučujíc v daných hodinách

29. května úterý

 •  Festival RE:PUBLIKA 1918-2018, Brno, pro žáky  2. stupně, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • okresní kolo matematické Pythagoriády, Staré Město, pedagog. doprovod p. uč. Habáníková

Duben 2018

2. dubna pondělí 

 • Velikonoční pondělí

3. dubna úterý

 • prezentace výukových programů, Philcom Didakta, pro vyučující, od 14.30 hod v učebně zeměpisu
 • konzultační odpoledne od 14.00 - 16.00 hod

6.dubna pátek

 • slavnostní otevření učebny biologie s aktualizací výukových programů   Classroom Corinth od 10.00 hod

12.dubna čtvrtek

 • zápis žáků do 1. třídy, od 14.00 - 17.00 hod
 • přijímací zkoušky na střední školy

13. dubna pátek

 • přijímací zkoušky na střední školy, osmiletá gymnázia

16. dubna pondělí

 • přijímací zkoušky na střední školy - 2. termín

17. dubna úterý

 • okresní kolo matematické olympiády
 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

19. dubna čtvrtek

 • třídní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • přírodovědná soutěž Chráníme přírodu, školní zahrada,od 13.30 hod, ŠD

20. dubna pátek

 • Den Země, aktivity na Masarykově náměstí pro žáky 1. stupně, brigáda -úklid okolí školy

23. - 27. dubna

 • jazykový projekt Erasmus +

24. dubna úterý

 • výuka na dopravním hřišti, pro žáky IV.A třídy

25. dubna středa

 • memoriál Mgr. M. Lásky v basketbalu, pro žáky 6. - 7. ročníku, sportovní hala UB

26. dubna čtvrtek

 • školní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • okrsková dopravní soutěž školních družin
 • čarodějnický rej, od 13.30 hod, školní zahrada, ŠD

27. dubna pátek

 • exkurze žáků třídy V.A, IV.A, Hvězdárna a planetárium Brno, vědecký park VIDA

  ​​

Březen 2018
6. března úterý

 • pořad primární prevence Drogová kriminalita a my,  pro žáky 8. – 9. ročníku, od 11.00 hod, DK Uh. Brod, vstupné 50,- Kč, odchod ze školy v 10.45 hod, po návratu výuka podle rozvrhu

 • třídní schůzky od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících

 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy, volba členů do školské rady za zástupce rodičů

7. března středa

 • výukový program Veselé zoubky, zubní hygiena, pro žáky I.A třídy

8. března čtvrtek

 • družinová pěvecká soutěž, ŠD

9. března pátek

 • beseda se spisovatelem dětských knih Janem Svitákem, od 8.55 – 9.40 hod třída VI.A, 10.00 – 10.45 hod třída V.A. od 10.55 – 11.40 hod třída VI.B, od 11.50 – 12.40 hod třída VII.A, multimediální výchova

13. března úterý

 • divadelní pohádka Tři pohádky s písničkou, pro třídu 0.A, uvádí divadlo Pohádka Praha, DK Uh. Brod, začátek v  9.30 hod, vstupné 60,- Kč

 • miniškolení pro učitele, hlasovací zařízení, lektor Mgr. Havránek,14.30 – 16.00 hod,  multimediální učebna

14. března středa

 • okrsková přehlídka zpěváčků lidových písní Brodský zpěváček, od 8.00 hod, DDM, ŠD

21. března středa

 • přehlídka kraslic, Muzeum J.A. K. Uh. Brod, pro třídu 0.A, od 9.00 hod

26. března pondělí

 • beseda na téma  Styly učení, lektor okresní metodik prevence pan Kratochvíl, 8.55 – 10.45 hod třída IX.A, 10.55 – 12.35 hod třída IX. B, multimediální učebna, bezplatně, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách

 • velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky, od 14.00 hod, ŠD

28. března středa

 • Den učitelů, divadelní představení, DK Uh. Brod

29. – 30. března

 • velikonoční prázdniny

Únor 2018

2. února pátek

 • pololetní prázdniny
 • pro zaměstnance školy školení první pomoci

6. února úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících, od 14.00 - 16.00 hod
 • Ukázková hodina práce žáků I.A třídy, od 15.00 hod, organizace p. uč. Z. Zálešáková

7. únor středa

 • Den otevřených dveří v přípravné třídě, od 8.00 - 11.40 hod, organizace p. uč. Librová

8. února čtvrtek

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáky 1. stupně, organizace p. uč. Hrubošová

9. února pátek

 • tradiční karneval ,  organizace ŠD, od 13.15 - 15.30 hod, tělocvična školy

12. - 16. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku + zájemce žáků 1. stupně,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana, p. uč. Chovancová, p. uč. Hladilová, p. uč. Z. Zálešáková

19. - 23. února

 • pololetní prázdniny

27. února úterý

 • Zápis nanečisto, pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, od 14.00 - 16.00 hod, organizace vyučující 1. stupně

28. února středa

 • okrskové kolo recitační soutěže, DK Uh. Brod

Leden 2018

3. ledna středa

 • zahájení výuky

5. ledna pátek

 • Novoroční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách, pro žáky 2. stupně, v tělocvičně školy,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana

         Organizace:  6. - 7. třídy od 8.00 - 10.30 hod

                                8. - 9. třídy od 10.45 - 13.25 hod

                                Dohled u tříd vyučující v daných hodinách.

                                Mimo hrací časy výuka tříd  podle rozvrhu. 

9. ledna úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod
 • výchovná komise

11. ledna čtvrtek

 • školní kolo biologické olympiády, organizace p. uč. Chovancová

15. ledna pondělí

 • dopravní výchova,  třída IV.A , učebna třídy

16. ledna úterý

 • preventivní program Život v závislosti - beseda s bývalým narkomanem, multimediální učebna, od 8.55 - 10.45 hod třída VIII.A, od 10.55 - 12.35 hod třídy IX.A+IX.B, pedagogický doprovod vyučující  v daných hodinách
 • okrskový turnaj o putovní pohár, od 8.00 - 12.00 hod, ŠD

 17. ledna středa

 • ​okresní kolo dějepisné olympiády, Velehrad

23. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně školy

30. ledna úterý

 •  projekt Svět kolem nás, výukový  program  Kuba - dvě tváře svobody, pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 11.30 hod, odchod ze školy v 11.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé, po návratu ukončení výuky a oběd
 • soutěže smíšených družstev, od 14.15 hod, ŠD

31. ledna středa

 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky, třídní učitelé v třídnických hodinách.
 •         1. - 5. ročník    5. vyuč. hod

        6. - 9. ročník    6. vyuč. hod

       Odpolední výuka zrušena.

       Pololetní prázdniny  - pátek  2.2. 2018
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz