Kalendář akcí

Září 2021 


1. září (středa) 

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku a přípravné třídy od 9.00 hodin v tělocvičně školy 

Zahájení školního roku pro žáky 2. – 9. ročníku  v kmenových třídách + testování 

2. – 3. ročník v 8.00 hod 

4.  - 5. ročník v 8.30 hod 

6. - 7. ročník v 9.30 hod 

8. – 9. ročník v 10.00 hod 

Výdej obědů     

1. ročník + přípravná třída v 10.00 hodin 

2.- 3. ročník v 10.30 hodin 

4. - 5 ročník v 10. 45 hodin 

6. - 7. ročník v 11.15 hodin 

8. - 9. ročník v 11.30 hodin 

2.září (čtvrtek) 

Třídnické práce v kmenových třídách 

Testování žáků 1. ročníku+ přípravná třída 

Výdej učebnic žákům 2. stupně, p. uč.Tomancová, dohled u třídy V.A  p.uč. Kůdelová 

Výdej učebnic žákům  1. stupně, p. uč. Hrubošová, dohled u třídy III.A p. uč Josefíková 

Výdej obědů:          

1. ročník + přípravná třída v 10.30 hodin 

2. - 3. ročník v 11.15 hodin  

4. - 5. ročník v 11.30 hodin  

6. - 7. ročník v 11.45 hodin 

8. - 9. ročník ve 12.00 hodin 

Výuka plavání pro žáky 2. – 4. ročníků, CPA Delfín 

3. září (pátek)

výuka podle rozvrhu 

výuka I.A + I.B: 3. – 10. 9.   do 11.00 hod, oběd v 11.15 hod    

6. září (pondělí)

Testování žáků – RT PCR testy 

6. – 8. září

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku, Penzion Boďa, Dolní Němčí; Pedagogický doprovod: p. uč. Moravcová, p. uč. Němečková, p. uč. Šojdrová, p. psycholožka Soukupová 

10. září (pátek)

T-mobile Olympijský běh, pro žáky 6. – 9. ročníku, od 9.00 – 10.00 hod, stadion Lapač, Organizace: p. z. Janča, p. uč. Smetana 

14. září (úterý)

Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku, organizace dle aktuálních možností 

22. září (středa) 

Fotografování prvňáčků, Fotoreportáže Zlín 

Březen 2020

2. - 6. března 

 • jarní prázdniny

27. března pátek

 • školní filmový workshop s režisérem a animátorem Cyrilem Podolským ( Pat a Mat, Bob a Bobek) výběr žáků 1. a 2. stupně, multimediální učebna, od 10.00 - 11.45 hod žáci  1. stupně, od 11.50 - 13.25 hod žáci 2. stupně, cena 50,- Kč na žáka


Únor 2020

4. února úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.. - 16.00 hod
 • prezentace výukových programů Datakabinet, od 14.00 hod, učebna zeměpisu, pedagogičtí pracovníci
 • školní kolo olympiády v přírodopise, 3. - 4. hod, organizace p. uč. Chovancová

5. února středa

 • okresní kolo olympiády v německém jazyce, organizace ZŚ Na Výsluní, p. uč. Josefíková
 •  exkurze SPŠ Luhačovice, volba povolání, pro žáky 9. ročníku - zájemce

6. února čtvrtek

 • školní kolo Pythagoriády, organizace p. uč. Němečková
 • bruslení na zimním stadionu, 1. stupeň, od 11.00 - 12.00 hod, organizace p. uč. Smetana + vyučující 1. stupně, odchod ze školy v 10.30 hod

7. února pátek

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáka 1. stupně, organizuje  p, uč. Hrubošová

10. - 14. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku + zájemce žáků 2.stupně + 1. stupně,  organizuje  p. uč. Smetana, p. uč. Janča
 •  výjezd žáků do zahraničí, Erasmus+2. 

12. února středa

 • program primární prevence, Parta a přátelství, třída V.A 3. - 4. hod , třída VII.A 5. - 6. hod, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách
 • divadelní představení Tudle nudle, pro žáky 0.A, začátek v 9.,30 hod, DK, vstupné 60.- Kč

17. února pondělí

 • Den otevřených dveří v přípravné třídě, od 8.00 - 11.00 hod, organizuje p. uč. Nášelová
 • Okresní kolo olympiády z AJ – kategorie 6. a 7. třídy, Uh. Hradiště, pedagog. doprovod p. asist. Smějsíková

18. února úterý

 • Ukázková hodina práce žáků I.A třídy, od 15.00 hod, organizuje p. uč. Hrubošová
 • Okresní kolo olympiády z AJ – kategorie 8. a 9. třídy, Uh. Hradiště, pedagog. doprovod p. asist. Smějsíková

21. února pátek

 • třídní FAŠANK, třída III.A

27. února čtvrtek

 • polytechnické vzdělávání, SPŠ OA Uh. Brod, pro žáky VIII.B, 8.00 - 12.00 hod, pedagog. doprovod p. uč. Šojdrová

28. února pátek

 • Den zdraví- návštěva sauny Nezdenice, třídy III.A, IV.A


Leden 2020

6. ledna pondělí

 • zahájení výuky 
 • Novoroční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách, pro žáky 2. stupně, v tělocvičně školy,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana
 •          Organizace:    6. - 7. třídy od 8.00 - 10.30 hod

                                  8. - 9. třídy od 10.45 - 13.25 hod

                                  Dohled u tříd vyučující v daných hodinách.

                                  Mimo hrací časy výuka tříd  podle rozvrhu. 

7. ledna úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod

8. ledna středa

 • divadelní představení Hrátky s čertem, Městské divadlo Zlín, pro žáky 1. - 5. stupně, odjezd od školy v 9.15 hod, začátek představení v 10.30 hod, po návratu následuje oběd a ukončení výuky, vstupné 80,- Kč, doprava  hrazena SRPDŠ

10. ledna pátek

 • pořad Třicet let svobody, věnovaný Sametové revoluci, Ziggy Horváth, pro žáky 2. stupně,  začátek v 11.00 hodin, kino Máj, pedagogický doprovod třídní učitelé, vstupné 40,- Kč na žáka

14. ledna úterý

 • okrskový turnaj ŠD ve florbalu o putovní pohár, od 8.00 hod ve sportovní hale -ŠD

16. ledna čtvrtek

 • divadelní představení ZUŠ Uh. Brod, pro žáky V.A, začátek v 9.00 hod, odchod ze školy v 8.45 hod, vstupné 50,- Kč
 • exkurze SPŠ Uh. Brod, pro žáky 9. ročníku, od 8.00 - 11.40 hod, pedagogický doprovod p. uč. Němečková

21. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod, sborovna školy

22. ledna středa 

 • okresní kolo Sportovní ligy ZŠ - přehazovaná, organizace ZŠ NA Výsluní UB, p. uč. Smetana, p. uč. Janča

27. ledna pondělí

 • program primární prevence Help. pro žáky V.A, pedagogický doprovod p. uč.Popelková Bahulíková, p. uč. Smrtka

28. ledna úterý

 •  projekt Svět kolem nás, výukový  program  , pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 10.00 hod, odchod ze školy v 9.30 hod, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé, po návratu výuka podle rozvrhu

 • výtvarná soutěž Paletka  - ŠD

30. ledna čtvrtek

 • program primární prevence, téma Kouření, lektor Ing. Jan Plšek, multimediální učebna,  pro žáky VI.A třídy   1. - 2. vyuč. hod, pro žáky IX.A + B třídy 3. - 4. vyuč. hod, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách
 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky, třídní učitelé v třídnických hodinách.

 •          1. - 5. ročník    5. vyuč. hodina

 •          6. - 9. ročník    6. vyuč. hodin

 • Odpolední výuka zrušena

31. ledna pátek     

 • pololetní prázdniny

Prosinec 2019

3. prosince úterý

 • Dětský jarmark v rámci projektu Abeceda peněz, prodej výrobků žáků IV.A třídy od 14.00 hodin  na Masarykově náměstí
 • konzultační odpoledne učitelů od 15.00 - 16.00 hod

5. prosince čtvrtek

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně

12. prosince čtvrtek

 • program primární prevence Sex, vztahy, aids, pro žáky 9. ročníku, lektor p. Pakosta, od 8.00 - 10.00 hod, multimediální učebna

13. prosince pátek

 • vánoční bruslení, zimní stadion, pro žáky 1. a 2. stupně, organizace p. uč.Smetana+ vyučující tělesné výchovy

 • spaní ve škole, pro žáky IX.A + B, organizace p. uč. Chovancová, p. uč. Němečková

16. prosince pondělí

 • příprava na akademii, od 10.00 – 12.00 hod, žáci 1. a 2. stupně, DK Uh. Brod,

          po ukončení zkoušky akademie společný odchod žáků na oběd, závěr vyučování

 • Vánoční akademie žáků, pro rodiče a přátele školy, od 15.30 hod ve velkém sále Domu kultury

          Uherský Brod

17. prosince úterý

 • Vánoční  Budapešť, exkurze žáků do Budapešti, pro zájemce , organizace p. uč. Kůdelová, pedagogický doprovod p. uč. Smetana

20. prosince pátek

 • vánoční koledování ve vestibulu školy, organizace p. uč. Popelková Bahulíková

 • žáci 1. stupně vánoční posezení u stromečku ve třídách - dle organizace tříd

 • pro žáky 2. stupně 1. - 4. vyuč. hod výuka podle rozvrhu, 5. vyuč. hod vánoční posezení v kmenových třídách, pedagog. doprovod třídní učitelé

 • posezení u vánočního stromečku - ŠD

 • Ukončení výuky a rozpis obědů: 1. ročník          v  11.40 hod

 •                                                         2.-  3. ročník    v 12.15 hod

 •                                                         4. - 5. ročník  ve 12.35 hod

 •                                                         6. - 7. ročník  ve 13.15 hod

 •                                                         8. - 9. ročník  ve 13.25 hod

 •        23. prosince 2019 až 3. ledna 2020  vánoční prázdniny

         Výuka začne v pondělí  6. ledna 2020.

                                   

Listopad  2019

5. listopadu úterý

 •  informační schůzka rodičů žáků vyjíždějících do Španělska, Projekt Erasmus+, od 15.30 hod, jazyková učebna, organizace p.uč. Kůdelová
 • třídní schůzky
 •  od 15.00 - MINIBURZA uherskobrodských středních škol ve sborovně školy
 • od 16.00 hod  informační schůzka karierového poradce v učebně přírodopisu, pro rodiče žáků 9. tříd
 • od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 6. - 8. tříd  v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 16.30 hod schůzka rodičů žáků 9. tříd  v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy ve sborovně školy

6. listopadu středa

 • divadelní představení Saturnin, Městské divadlo Zlín, pro žáky 8. a 9. ročníku, odjezd od školy v 9.00 hod, předpokládaný návrat ve 13.30 hod, vstupné 80, - Kč + doprava, pedagogický doprovod třídní učitelé

7. listopadu čtvrtek

 • divadelní představení Pan Kaplan má třídu stále rád, Městské divadlo Zlín, pro žáky 6. a 7. ročníku, odjezd od školy v 9.00 hod, předpokládaný návrat ve 13.30 hod, vstupné 80, - Kč + doprava, pedagogický doprovod třídní učitelé
11. listopadu pondělí
 •  program primární prevence, beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta, pro žáky 5. ročníku, 1. + 2. vyuč. hodinu, multimediální učebna, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 •  testování SCIO, test studijních předpokladů, pro žáky 9. ročníku, zájemci žáků, od 9.00 - 13.30 hod, učebna informatiky
12. listopadu úterý
 •  čtvrtletní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

13. listopadu středa

 •  program primární prevence, beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta, pro žáky 6. ročníku, 3. + 4. vyuč. hodinu, multimediální učebna, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • fotografování žáků, pro žáky 1. stupně, vánoční tématika, cena za sadu ( 10 kusů) 250,- Kč, odběr dle zájmu po prohlédnutí souboru​

15. listopadu pátek

 •  Technický jarmark, výběr povolání, pro žáky 8. + 9. ročníku

20. listopadu středa

 • divadelní představení Maková panenka, divadlo Slunečnice Brno, pro žáky 1. stupně,  začátek v 9.30 hod , DK Uherský Brod, vstupné 60, - Kč , pedagogický doprovod třídní učitelé

21. listopadu čtvrtek

 • program primární prevence Jak se nestát obětí sociálních sítí,  pro žáky 8. a 9. ročníku, DK Uherský Brod, přednášející         M. Krejčí , vstupné 55, - Kč  
 • okrsková recitační soutěž - ŠD

28. listopadu čtvrtek

 • adventní dílničky, akce pro děti školní družiny a jejich rodiče, ŠD


Říjen 2019

1. října úterý

 • ​konzultační odpoledne, od 15.00 - 17.00 hod
 • Drakiáda - pro žáky 1. stupně - termín upřesněn  podle počasí

28. října pondělí

 • Den vzniku samostatného československého státu

29. - 30. října

 • podzimní prázdniny

Září 2019

2. září pondělí

 • Slavnostní zahájení školního roku od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. Uh. Brod
 • po ukončení programu si třídní učitelé převedou žáky do školy, následuje oběd v 11.00 hod

3. září úterý

 • třídnické práce, výuka ukončena pro 1. ročník v 10.45 hod, 2.-5. ročník v 11.15 hod, 6. - 9. ročník v 11.40 hod

5. září středa

 • výuka podle rozvrhu

5. – 13. září

 • výuka pro žáky 1. ročníku do 10.45 hod

10. září úterý

 • třídní schůzky pro rodiče žáků 0.A, I.A, III.A tříd, od 15.30 hod v kmenových třídách

16. - 18. září

 • exkurze žáků 9. ročníku do Prahy

17. září úterý

 • fotografování žáků I.A, "Můj první školní den"

18. září středa

 • Den bez aut, zapojení tříd do aktivit v rámci Evropského týdne mobility

20. září pátek

 • Happening“ I ty můžeš zachránit život aneb100 + 1 nových dárců“,  Masarykovo náměstí, od 9.00 hodin, pro žáky 7. a 8. ročníku

27. září pátek

 • výuka na dopravním hřišti, od 8.00 – 11.40 hodin, pro žáky IV.A třídy, pedagogický doprovod p. uč. Moravcová


Červen 2019

3. - 14. června 

 • výukové a vzdělávací akce jednotlivých tříd

10. - 14. června 

 • škola v přírodě pro žáky 1. stupně, Horský hotel Jelenovská

14. června pátek

 • ukončení školního roku, rozdání vysvědčení, od 10.00 - 11.00 hod 
 • oběd pro žáky 2. stupně v 11.00 hod

Květen 2019

1. května středa

 • Svátek práce

2. května čtvrtek

 • městské kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy
 • fotbalový turnaj Mc Donald s Cup, 4. - 5. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Simanová
 • testováni žáků 8. a 9. ročníku, projekt MUNI

7. května úterý

 • ​konzultační odpoledne, od 15.00 - 17.00 hod

8. května středa

 • Den vítězství

10. května pátek

 • fotografování tříd, foto p. Láska, cena za foto třídy 25,- Kč, foto skupinky 17.- Kč

13. května pondělí

 • divadelní představení Trapas nepřežiju aneb tenhle řízek nezvedej, pro žáky VIII.A, VIII.B  třídy, DK, začátek v 10.00 hod, vstupné 50.- Kč

17. května pátek 

 • ​odvoz sběru papíru

28. května úterý

 • 38. ročník atletické olympiády školních družin, slavnostní zahájení ve 12:30 hod  na stadionu Lapač, pořádá ŠD a ZŠ Na Výsluní  ve spolupráci s DDM v Uh. Brodě

29. května středa

 • ukončení výuky

30. května čtvrtek

 • slavnostní rozloučení se s žáky 9. ročníku, Muzeum J.A.K. Uherský Brod, od 15.30 hod
 • spaní ve škole, třída V.A, organizace p. uč. Simanová

30. - 31. května 

 • třídnické práce​​

Duben 2018

2. dubna úterý

 • konzultační odpoledne, od 14.00 - 16.00 hodin

4. dubna čtvrtek

 • zápis žáků do 1. tříd, od 14.00 - 17.00 hodin

5. dubna pátek

 • školní kolo Pythagoriády- vybraní žáci
 • výuka na dopravním hřišti, třída IV.A, od 8.00 - 11.40 hod

9. dubna úterý

 • pedagogická rada, od 14. 30 hodin ve sborovně
 • okresní kolo matematické olympiády, UH

10. dubna středa

 • velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodiny, od 15.00 hodin - ŠD

11. dubna čtvrtek

 • třídní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 

12. dubna pátek

 • přijímací zkoušky na střední školy

15. dubna pondělí

 • přijímací zkoušky na střední školy - 2. termín

16. dubna úterý

 • přijímací zkoušky na střední školy, osmiletá gymnázia

17. dubna středa

 • úklid okolí školy pro žáky 2. stupně
 • přijímací zkoušky na střední školy. osmiletá gymnázia - 2. termín

18. dubna čtvrtek

 • velikonoční prázdniny

25. dubna čtvrtek

 • školní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • okrsková dopravní soutěž, od 8.15 hodin - ŠD
30. dubna úterý
 • projekt Čtenářské dílny, LISTOVÁNÍ
 • čarodějnický slet, od 13.30 hodin, ŠD

Březen 2019

1. března pátek

 • jarní prázdniny

5. března úterý

 • výukový pořad Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež, přednášející mjr. JUDr. Jaromír Badina, pro žáky 8. a 9. ročníku, DK Uherský Brod, začátek v 11.00 hod, odchod ze školy v 10.45 hod, vstupné 50,- Kč, po návratu výuka podle rozvrhu
 • třídní schůzka pro rodiče žáků II.A s vedením školy, změna v organizaci třídy,  od 15.30 hodin,  v kmenové třídě
 • konzultační odpoledne od 14.00 - 16.00 hod

6. března středa

 • divadelní představení Povídky z jedné a druhé kapsy - Karel Čapek, připravila ZUŠKA, pro žáky 7. - 9. ročníku,  DK Uherský Brod, začátek v 9.00 hod, odchod ze školy v 8.45 hod, vstupné 50,- Kč, po návratu výuka podle rozvrhu

11. března pondělí

 • třídní schůzka pro rodiče žáků I.A s vedením školy, změna v organizaci třídy, od 15.30 hodin, v kmenové třídě

12. března úterý

 • ​Zápis nanečisto, pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, od 14.00 - 16.00 hodin, organizují vyučující 1. stupně

14. března čtvrtek

 • Zpíváme ty naše, soutěž ve zpěvu lidových písní, ŠD

19. března úterý

 • třídní schůzky od 15.30 hodin schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách od 16.00 hodin schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících

20. března středa

 • okrsková přehlídka zpěváčků lidových písní Brodský zpěváček, od 8.00 hodin,  ŠD

27. března středa

 • multimediální pořad USA- WEST s angličtinou, lektor Mgr. Karel Kocůrek, pro žáky 4. - 9. ročníku, v hodinách Aj, multimediální učebna, cena 40,- Kč na žáka

Únor 2019

1. února pátek

 • pololetní prázdniny

5. února úterý

 • konzultační odpoledne od 15.00 - 16.00 hod

6. února středa

 • okresní kolo olympiády v německém jazyce, organizuje ZŠ Na Výsluní, p. uč. Josefíková

7. února čtvrtek

 • bruslení pro žáky 1. stupně, od 10.00 hod, pedagogický doprovod p. uč. Smetana, p. uč. Bahulíková, p. uč,Simanová, p. uč. Hrubošová

11. - 15. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku + zájemce žáků 2.stupně, organizuje  p. uč. Smetana, p. uč. Janča

12. února úterý

 • Ukázková hodina práce žáků I.A třídy, od 15.00 hod, organizuje p. uč. Lečbychová

13. února středa

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáka 1. stupně, organizuje  p., uč. Hrubošová

18. února pondělí

 • Okresní kolo olympiády z AJ – kategorie 6. a 7. třídy, Uh. Hradiště

19. února úterý

 • Okresní kolo olympiády z AJ – kategorie 8. a 9. třídy, Uh. Hradiště

20. února středa

 • program primární prevence, beseda s policií ČR, pro žáky VII.A, 2. vyuč. hod, multimediální učebna, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • program primární prevence, beseda s policií ČR, pro žáky VII..B, 3. vyuč. hod, multimediální učebna, pedagog. doprovod vyučující v daných hodinách
 • okresní kolo recitační soutěže

 21. února čtvrtek

 • výtvarná soutěž školních družin Paletka 2019, pořádá ŠD Havřice ,od 8:15 hod - ŠD

 22. února pátek

 • tradiční karneval pro žáky I. stupně, pořádají vychovatelky ŠD, od 13:15 v malé tělocvičně - ŠD

25 . února - 3. března

 • jarní prázdniny


Leden 2019

3. ledna čtvrtek


 • zahájení výuky

4. ledna pátek

 • Novoroční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách, pro žáky 2. stupně, v tělocvičně školy,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana

         Organizace:    6. - 7. třídy  od  8.00 - 10.00 hod

                                8. - 9. třídy  od 10.00 - 13.25 hod

                                Mimo hrací časy výuka tříd  podle rozvrhu. 

8. leden úterý

 • ​exkurze SPŠ Uh. Brod, pro žáky 9. ročníku, od 8.00 - 11.40 hod, pedagogický doprovod p. Smějsíková

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod

 • okrskový turnaj ŠD ve florbalu o putovní pohár (od 8:00 hod ve sportovní hale) -ŠD

16. ledna středa

 • informační schůzka rodičů k přijímacímu řízení na střední školy, pro rodiče žáků 9. ročníku, od 15.30 hod, sborovna školy

22. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod, sborovna školy

23. ledna středa

 • školní kolo olympiády z anglického jazyka, 6. - 7. ročník, 1. - 2. vyuč. hodina, organizace p. uč. Kůdelová, p. uč. Šojdrová

29. ledna úterý

 •  projekt Svět kolem nás, výukový  program  Írán - zahalená krása, pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 11.30 hod, odchod ze školy v 11.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé, po návratu ukončení výuky a oběd

31. ledna čtvrtek

 • FIT DEN, Aerobic cup pro žáky 1. stupně od 8.00 - 10.00 hod, Fit mania pro žáky 2. stupně, od 10.00 - 11.40 hod, tělocvičny školy, organizace p. uč. Bahulíková, p. uč. Simanová, p.uč. Smetana
 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky, třídní učitelé v třídnických hodinách.

 •          1. - 5. ročník    5. vyuč. hodina

 •          6. - 9. ročník    6. vyuč. hodina

 •        Odpolední výuka zrušena.

         Pololetní prázdniny  - pátek  1.2. 2019

        

Prosinec 2018

4. prosince úterý

 • konzultační odpoledne učitelů od 15.00 - 16.00 hod

5. prosince středa

 • Mikulášské koledování po třídách 1. stupně

 • Mikulášské pásmo říkanek a písniček s nadílkou, od 14.00 hod  - ŠD

7.  prosince pátek

 • Stonožková Praha, exkurze žáků školy do Prahy, organizace p. uč. Němečková, p. uč. Benešová, pedagogický doprovod p. vych. Janů, p. uč. Kůdelová, p. uč. Smetana, p. řed. Bistrá

12. prosince středa

 • příprava na akademii, od 8.00 – 11.00 hod, žáci 1. a 2. stupně, DK Uh. Brod,

          po ukončení zkoušky akademie společný odchod žáků na oběd, závěr vyučování

 • Vánoční akademie žáků, pro rodiče a přátele školy, od 15.30 hod ve velkém sále Domu kultury

          Uherský Brod

13. prosince čtvrtek

 • vánoční bruslení, zimní stadion, pro žáky 1. a 2. stupně, organizace p. uč.Smetana+ vyučující tělesné výchovy

19. prosince středa

 • Vánoční  Vídeň, exkurze žáků do Vídně, pro žáky - zájemce , organizace p. uč. Kůdelová, pedagogický doprovod  p. uč. Benešová, p. uč. Smetana

20.  prosince čtvrtek

 • posezení u vánočního stromečku, ŠD

21. prosince pátek

 • vánoční koledování ve vestibulu školy, organizace p. uč. Popelková Bahulíková

 • žáci 1. stupně vánoční posezení u stromečku ve třídách - dle organizace tříd

 • pro žáky 2. stupně 1. - 4. vyuč. hod výuka podle rozvrhu, 5. vyuč. hod vánoční posezení v kmenových třídách, pedagog. doprovod třídní učitelé

 • Ukončení výuky a rozpis obědů: 1. - 2. ročník   v  11.30 hod

 •                                                         3.-  5. ročník    v 11.40 hod

 •                                                         6. - 7. ročník  ve 12.30 hod

 •                                                         8. - 9. ročník  ve 12.40 hod

 •        22. prosince 2018 až 2. ledna 2019  vánoční prázdniny

         Výuka začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

                                   

Listopad 2018

​1. listopadu čtvrtek

 •  Halloween, spaní ve škole, pro třídu VIII.A, VIII.B, pedagogický doprovod p. uč. Chovancová, p. uč. Němečková
 • Strašidel se nebojíme! , zábavné soutěživé odpoledne, ŠD

6. listopadu úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících , od 14.00-16.00 hod 

7. listopadu středa

 •  workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, pro žáky VI,A, VIII.A tříd, od 10:00-12:00, DK Uh. Brod,
           pedagogický doprovod p. uč. Smržová, p. uč. Vráblíková

13. listopadu úterý

 • fotografování žáků, pro žáky 1. stupně, vánoční tématika, cena za sadu ( 10 kusů) 230,- Kč, odběr dle zájmu po prohlédnutí souboru​
 • testování - test studijních předpokladů, pro zájemce, žáci 9. ročníku, 8.00 - 12.00 hod, učebna informatiky
 • návštěva služebny policie ČR
 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně školy

16. listopadu, pátek

 • Technický jarmark, výběr povolání, pro žáky 9, ročníku, 8.00 - 10.30 hod, pedagogický doprovod p. uč. Janča

21. listopadu středa

 • výukový pořad Jak se efektivně učit, Bc, Matěj Krejčí, GrowJOB institute Brno, pro třídy 8. - 9. ročníku,                              od 11.00 - 12.30 hod, vstupné 50, - Kč

27. - 28. listopadu

 • ​Jarmark – projekt Abeceda peněz, pro žáky IV.A, V.A třídy, od 13.00 hod, pedagogický doprovod p. uč. Hrubošová,             p. uč. Simanová

Říjen 2018

2. října úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících , od 14.00-16.00 hod 

4. října čtvrtek

 • podzimní přírodovědná soutěž, od 13.30 hod, ŠD

5. října pátek

 • preventivní program , beseda na téma Kyberšikana, lektor p. Pakosta,  pro žáky VI.A třídy, 5. - 6. vyuč. hod, multimediální učebna, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách

18. října čtvrtek

 • preventivní program, beseda na téma Kamarádi online, lektor p. Hanák,  pro žáky V.A třídy, 1. vyuč. hod
 • preventivní program, beseda na téma Kamarádi online, lektor p. Hanák,  pro žáky IV.A třídy, 2. vyuč. hod
 • preventivní program, beseda na téma Závislosti online, lektor p. Hanák,  pro žáky VIII.A třídy, 3-4.. vyuč. hod
 • preventivní program, beseda na téma Hazard online, lektor p. Hanák,  pro žáky IX.A třídy,5. - 6. vyuč. hod

23. října úterý

 • třídní schůzky
 •  od 15.00 - 16.00 hod  informace k přijímacímu řízení na SŠ v učebně informatiky
 • od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách
 • od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících
 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy ve sborovně školy

24. října  úterý

 • podzimní dílničky pro družináře a jejich rodinné  příslušníky , od 15.00 hod, ŠD

29. - 30. října

 • podzimní prázdniny

Září 2018               

3. září pondělí

 • 1. – 7. ročník slavnostní zahájení školního roku a zábavný animační program kouzelníka Jiřího Hadaše od 9.00 hod v atriu Muzea J.A. K. Uh. Brod
 • po ukončení programu si třídní učitelé převedou žáky do školy
 • 8. – 9. ročník zahájení v 9.00 ve kmenových třídách

4. září úterý

 • třídnické práce, výuka ukončena pro 1. ročník v 10.45 hod, 2.-5. ročník v 11.15 hod, 6. - 9. ročník v 11.40 hod
 • provozní porada od 15.00 hod ve sborovně školy

5. září středa

 • výuka podle rozvrhu

5. – 14. září

 • výuka pro žáky 1. ročníku do 10.45 hod

11. září úterý

 • třídní schůzky pro rodiče žáků I.A, I.B, III.A tříd, od 15.30 hod v kmenových třídách
 • třídní schůzky pro rodiče žáků VI.A třídy, od 16.00 hod v kmenové třídě

18. září úterý

 • fotografování prvňáčků, "Můj první školní rok", Fotoreportáže Zlín, cena fotografie 25,- Kč

21. září pátek

 • BRODEXPO 2018, miniveletrh firem, podniků a středních škol

25.září úterý

 • výuka na dopravním hřišti, pro žáky IV.A třídy, od 8.00 – 11.40 hod

Červen 2018

1. června pátek

 • Mezinárodní den dětí, Branný den pro žáky 4. - 9. tříd
 • 0. - 3. třída výukový program v planetáriu DK  Uherský  Brod
 • Hec olympiáda k MDD, od 13:30 hod na školní zahradě, zábavné soutěžení v netradičních disciplínách, ŠD
4. června pondělí
 • výlet žáků třídy VI.A,  Brno, pedagog. doprovod p. uč. Habáníková, p. Šmilauerová
5. června úterý
 • 37. ročník atletické olympiády školních družin, slavnostní zahájení ve 12:30 hod  na stadionu Lapač, pořádá ŠD a ZŠ Na Výsluní  ve spolupráci s DDM v Uh. Brodě
 • schůzka rodičů  budoucích prvňáků s vedením školy, od 15.30 hod ve sborovně
6. - 8. června
 • výlet žáků tříd IX..A+ IX.B,  Rožnov pod Radhoštěm. pedagog. doprovod p. uč. P. Bahulíková, p. uč. Smržová
7. června čtvrtek
 • výlet žáků třídy VI.B , Uherské Hradiště, pedagog. doprovod p. uč. P. Šojdrová, p.Smějsíková
11. - 13. června
 • výlet žáků třídy VII.A+ VIII.A, Oáza Hodonín, pedagog. doprovod p. uč. Němečková, p. uč. Janča,  p. uč. Chovancová,       p. uč. Kůdelová
12. - 15. června
 • škola v přírodě, pro žáky 1. stupně, RC Sidonie, Brumov Bilnice
19. června úterý
 • závěrečná pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně
20. června středa
 • ukázka zahraničních tanečních souborů, od 10.00 hod, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
21. června čtvrtek
 • Poznej a chraň, přírodovědná soutěž na školní zahradě,od 13:30 hod, ŠD
25. - 28. června 
 • třídnické práce, výběr a rozdávání učebnic
 • 1. stupeň od 8.00 - 11.30 hod
 • 6. - 7. ročník 8.00 - 12.00 hod
 • 8. - 9. ročník 8.00 - 12.15 hod
26. června úterý
 • slavnostní rozloučení se s žáky 9. ročníku, Muzeum J. A. Komenského Uh. Brod, od 15.30 hod
29. června pátek
 • slavnostní ukončení školního roku, rozdání vysvědčení
 • od 9.00 - 10.00 hod, oběd se v tento den nevaří

Květen 2018

1. května úterý

 • Svátek práce

2. května středa

 • fotbalový turnaj Mc Donald s Cup, 4. - 5. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Simanová
 • soutěž Word, výběr žáků, UH,  pedagog. doprovod p. Šmilauerová

2. - 11. května

 • zahraniční výjezd do Polska, projekt Erasmus +, p. uč. Josefíková

3. května čtvrtek

 • fotbalový turnaj Mc Donald s Cup, 1. - 3. ročník, pedagog. doprovod p. uč. Hrubošová
 • městské kolo vědomostní soutěže Poznej své město, vyhlašovatel Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A  třídy

8. května úterý

 • Den vítězství

9. května středa

 • ​soutěž v malování, UH,výběr žáků, pedagog. doprovod p. Smějsíková

10. května čtvrtek

 • beseda s plukovníkem gšt. Ing. Radkem Hennerem s názvem „Skutečná tvář války“, pro žáky 9. ročníku, od 10 hod, malý sál DK, vstup zdarma, pedagog. doprovod p. uč. Bahulíková

14. - 18. května 

 • kurz první pomoci A+B+C docela malých doktorů, ŠD

15. května úterý

 • konzultační odpoledne učitelů, od 15.00 - 17.00 hodin

18. května čtvrtek

 • soutěž Sprejerství, SOŠ UB, pedagog. doprovod p. Smějsíková
 • vyhlášení výsledků vědomostní soutěže "Poznej své město", Muzeum J. A Komenského UB

22. května úterý

 • výuka na dopravním hřišti, třída IV.A,  8.00 - 11.40 hod
 • fotografování tříd

28. května pondělí

 • Seiferos, letové ukázky dravců, pro žáky 1. + 2. stupně, začátek od 10.00 hod, prostranství za muzeem J.A.Komenského, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod vyučujíc v daných hodinách

29. května úterý

 •  Festival RE:PUBLIKA 1918-2018, Brno, pro žáky  2. stupně, pedagog. doprovod třídní učitelé
 • okresní kolo matematické Pythagoriády, Staré Město, pedagog. doprovod p. uč. Habáníková

Duben 2018

2. dubna pondělí 

 • Velikonoční pondělí

3. dubna úterý

 • prezentace výukových programů, Philcom Didakta, pro vyučující, od 14.30 hod v učebně zeměpisu
 • konzultační odpoledne od 14.00 - 16.00 hod

6.dubna pátek

 • slavnostní otevření učebny biologie s aktualizací výukových programů   Classroom Corinth od 10.00 hod

12.dubna čtvrtek

 • zápis žáků do 1. třídy, od 14.00 - 17.00 hod
 • přijímací zkoušky na střední školy

13. dubna pátek

 • přijímací zkoušky na střední školy, osmiletá gymnázia

16. dubna pondělí

 • přijímací zkoušky na střední školy - 2. termín

17. dubna úterý

 • okresní kolo matematické olympiády
 • pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně

19. dubna čtvrtek

 • třídní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • přírodovědná soutěž Chráníme přírodu, školní zahrada,od 13.30 hod, ŠD

20. dubna pátek

 • Den Země, aktivity na Masarykově náměstí pro žáky 1. stupně, brigáda -úklid okolí školy

23. - 27. dubna

 • jazykový projekt Erasmus +

24. dubna úterý

 • výuka na dopravním hřišti, pro žáky IV.A třídy

25. dubna středa

 • memoriál Mgr. M. Lásky v basketbalu, pro žáky 6. - 7. ročníku, sportovní hala UB

26. dubna čtvrtek

 • školní kolo vědomostní soutěže Poznej své město, organizace Patrioti Uh. Brod, pro žáky V.A třídy, od 9.00 hod 
 • okrsková dopravní soutěž školních družin
 • čarodějnický rej, od 13.30 hod, školní zahrada, ŠD

27. dubna pátek

 • exkurze žáků třídy V.A, IV.A, Hvězdárna a planetárium Brno, vědecký park VIDA

  ​​

Březen 2018
6. března úterý

 • pořad primární prevence Drogová kriminalita a my,  pro žáky 8. – 9. ročníku, od 11.00 hod, DK Uh. Brod, vstupné 50,- Kč, odchod ze školy v 10.45 hod, po návratu výuka podle rozvrhu

 • třídní schůzky od 15.30 hod schůzka rodičů žáků 1. stupně v kmenových třídách od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách, následně v kabinetech vyučujících

 • od 17.00 hod schůze SRPDŠ zástupců tříd za účasti vedení školy, volba členů do školské rady za zástupce rodičů

7. března středa

 • výukový program Veselé zoubky, zubní hygiena, pro žáky I.A třídy

8. března čtvrtek

 • družinová pěvecká soutěž, ŠD

9. března pátek

 • beseda se spisovatelem dětských knih Janem Svitákem, od 8.55 – 9.40 hod třída VI.A, 10.00 – 10.45 hod třída V.A. od 10.55 – 11.40 hod třída VI.B, od 11.50 – 12.40 hod třída VII.A, multimediální výchova

13. března úterý

 • divadelní pohádka Tři pohádky s písničkou, pro třídu 0.A, uvádí divadlo Pohádka Praha, DK Uh. Brod, začátek v  9.30 hod, vstupné 60,- Kč

 • miniškolení pro učitele, hlasovací zařízení, lektor Mgr. Havránek,14.30 – 16.00 hod,  multimediální učebna

14. března středa

 • okrsková přehlídka zpěváčků lidových písní Brodský zpěváček, od 8.00 hod, DDM, ŠD

21. března středa

 • přehlídka kraslic, Muzeum J.A. K. Uh. Brod, pro třídu 0.A, od 9.00 hod

26. března pondělí

 • beseda na téma  Styly učení, lektor okresní metodik prevence pan Kratochvíl, 8.55 – 10.45 hod třída IX.A, 10.55 – 12.35 hod třída IX. B, multimediální učebna, bezplatně, pedagogický doprovod vyučující v daných hodinách

 • velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodinné příslušníky, od 14.00 hod, ŠD

28. března středa

 • Den učitelů, divadelní představení, DK Uh. Brod

29. – 30. března

 • velikonoční prázdniny

Únor 2018

2. února pátek

 • pololetní prázdniny
 • pro zaměstnance školy školení první pomoci

6. února úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících, od 14.00 - 16.00 hod
 • Ukázková hodina práce žáků I.A třídy, od 15.00 hod, organizace p. uč. Z. Zálešáková

7. únor středa

 • Den otevřených dveří v přípravné třídě, od 8.00 - 11.40 hod, organizace p. uč. Librová

8. února čtvrtek

 • školní kolo recitační soutěže, pro žáky 1. stupně, organizace p. uč. Hrubošová

9. února pátek

 • tradiční karneval ,  organizace ŠD, od 13.15 - 15.30 hod, tělocvična školy

12. - 16. února

 • lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku + zájemce žáků 1. stupně,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana, p. uč. Chovancová, p. uč. Hladilová, p. uč. Z. Zálešáková

19. - 23. února

 • pololetní prázdniny

27. února úterý

 • Zápis nanečisto, pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, od 14.00 - 16.00 hod, organizace vyučující 1. stupně

28. února středa

 • okrskové kolo recitační soutěže, DK Uh. Brod

Leden 2018

3. ledna středa

 • zahájení výuky

5. ledna pátek

 • Novoroční mezitřídní turnaj ve sportovních hrách, pro žáky 2. stupně, v tělocvičně školy,  organizace p. uč. Janča, p. uč. Smetana

         Organizace:  6. - 7. třídy od 8.00 - 10.30 hod

                                8. - 9. třídy od 10.45 - 13.25 hod

                                Dohled u tříd vyučující v daných hodinách.

                                Mimo hrací časy výuka tříd  podle rozvrhu. 

9. ledna úterý

 • konzultační odpoledne vyučujících od 14.00 - 16.00 hod
 • výchovná komise

11. ledna čtvrtek

 • školní kolo biologické olympiády, organizace p. uč. Chovancová

15. ledna pondělí

 • dopravní výchova,  třída IV.A , učebna třídy

16. ledna úterý

 • preventivní program Život v závislosti - beseda s bývalým narkomanem, multimediální učebna, od 8.55 - 10.45 hod třída VIII.A, od 10.55 - 12.35 hod třídy IX.A+IX.B, pedagogický doprovod vyučující  v daných hodinách
 • okrskový turnaj o putovní pohár, od 8.00 - 12.00 hod, ŠD

 17. ledna středa

 • ​okresní kolo dějepisné olympiády, Velehrad

23. ledna úterý

 • pololetní pedagogická rada, od 14.30 hod ve sborovně školy

30. ledna úterý

 •  projekt Svět kolem nás, výukový  program  Kuba - dvě tváře svobody, pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj, začátek v 11.30 hod, odchod ze školy v 11.00 hod, vstupné 50,- Kč, pedagogický doprovod třídní učitelé, po návratu ukončení výuky a oběd
 • soutěže smíšených družstev, od 14.15 hod, ŠD

31. ledna středa

 • rozdání výpisu pololetního vysvědčení v posledních hodinách výuky, třídní učitelé v třídnických hodinách.
 •         1. - 5. ročník    5. vyuč. hod

        6. - 9. ročník    6. vyuč. hod

       Odpolední výuka zrušena.

       Pololetní prázdniny  - pátek  2.2. 2018
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz