Oznámení_aktuálně 31.8.2020

vytvořeno: 31.8.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění AKTUÁLNÍ ZMĚNY

Žáci 1.stupně

ZAPRACOVANÉ ZMĚNY červeně

Pro žáky prvního stupně je od 1.9.2020 připraven program:

Programově povedou ve vzdálené spolupráci s kmenovými třídními učiteli pracovníci DDM Uh.Brod

I.A. - třídní učitelka Mgr.Marie Lysáková - povede slečna Adéla Maršálková - pedagog VČ   

I.B  - třídní učitelka Mgr.Irena Michalčíková - povede slečna  Lucie Zábojová - pedagog VČ   

I.C - třídní učitelka Mgr.Taťána Nášelová - povede pan Ing. Radek Sita - školní asistent

II.A.  – třídní učitelka Mgr.Renata Hrubošová  povede p.u. Mgr.Vítězslav Janča - učitel školy   

 zázemí bylo nově stanoveno v budově školy.

Organizace:

 • Setkání a převzetí žáků před hlavním vchodem Muzea v čase 7:45 – 8:00 hod. pouze 1.9.2020, v dalších dnech přímo před budovou školy.
 • Doba pro práci ve třídách mezi 8.00 – 12.00 hodin.
 • 12:10 oběd od středy ve školní jídelně.
 • Ukončení činností a předání žáků 12:30 hod před budovou školy.
 • Žáci budou mít přezůvky, pohodlné oblečení, školní pouzdro a blok s papíry, pitný režim (jen první den) a svačinu.


Programově povedou ve vzdálené spolupráci s kmenovými třídními učiteli pracovníci Nízkoprahového zařízení Šrumec Uh.Brod:

III.A.  – třídní učitelka Mgr.Hana Hráčková povede paní Mgr. Alexandra Beníčková, vedoucí NZ

III.A.  – třídní učitel Mgr.Jaromír Brázdil  povede paní Mgr. Denisa Danielová  - pedagog NZ

IV.A.  – třídní učitelka  Barbora Bruštíková povede paní  Bc. Zuzana Kočicová - pedagog NZ

V.A.  – třídní učitelka  Mgr.Jana Moravcová povede paní  Jitka Vaculová - pedagog NZ

Organizace:

 • Setkání a převzetí žáků na Mariánském nám. pod schody vedoucími k Domu kultury u hlavního vchodu do NZ v čase 7:45 – 8:00 hod.
 • Doba pro práci mezi 8.00 – 12.00 hodin.
 • Ukončení činností a předání žáků od 12:00 na místě ranního setkání.
 • Žáci budou mít přezůvky, pohodlné oblečení, školní pouzdro a blok s papíry, pitný režim a svačinu.
 • Oběd bude zajištěn naší školní jídelnou od 2.9.2020, převážen do zařízení, NUTNO MÍT VLASTNÍ PŘÍBOR (PROSÍME DENNĚ ČISTÝ) a menší nádobku na čepování nápoje.
 • Rodiče zajistí doprovod dětí alespoň první den (u prvňáčků předpokládá se denně) a následně i odvádění z náhradního zařízení. Pokud se rozhodnou pro samostatný příchod žáků na místo a z místa činnosti, oznámí toto prostřednictvím e-mailu třídnímu učiteli.
 • Žáci budou zařazeni vždy do skupiny své třídy, třídy se nebudou slučovat ani dělit. Není omezen počet zúčastněných žáků třídy.
 • Není nutné již přinášet při nástupu do školy tzv. Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění.
 • Pro případ, že dítě po nástupu do školy bude absentovat, je nutné oznámit vždy třídnímu učiteli nejlépe okamžitě.
 • Při návratu do výuky po absenci doloží omluvenkou s prohlášením (formulář uveřejníme na webu školy).
 • Dítě s příznaky infekčního onemocnění není možné přijmout do kolektivu (stav zvýšené teploty či horečky, bolesti hlavy, zvracení, průjmových stavů či bolestí kloubů).
 • Další možností pro rodiče, kteří nepřihlásí své dítě k osobní docházce pod dohledem externích pracovníků, je zajistit podmínky pro distanční vzdělávání z domova, které bude vzdáleně on-line realizovat třídní učitel.
 • Pokud se dítě nebude účastnit prezenční ani distanční výuky, omluví zákonný zástupce důvody nepřítomnosti dítěte třídnímu učiteli se zdůvodněním (může jít o rodinné, zdravotní či jiné důvody), půjde o omluvenou absenci se zameškanou školní docházkou.
 • Obědy v prvních dnech nebudeme schopni žákům zajistit, omlouváme se, ale řešíme možnosti.
 • V průběhu víkendu 29.-30.8.2020 budou rodiče všech žáků 1.stupně kontaktováni třídními učiteli, v případě žáků 1.tříd zástupkyní školy, aby se rozhodli, kterou možnost z výše uvedených zvolí.
 • První týden školního roku budou zařazeny aktivity obvyklé, tedy seznámení s organizací a režimem školy, adaptací na školní prostředí, kolektivní činnosti, didaktické hry s využitím možností obou zařízení, zjišťování stavu vědomostí žáků no-stres formou.
 • Pro odpolední využití volného času připravujeme  on-line ŠD jako v minulém pololetí.


Žáci 2.stupně

ZAPRACOVANÉ ZMĚNY červeně

1. Pro starší žáky není stanovena náhradní prezenční docházka a je určeno distanční vzdělávání.

2. Obědy žákům škola po dobu distanční výuky není schopna zajistit, omlouváme se.

3. Druhostupňoví žáci budou v průběhu prvního školního dne 1.9.2020 kontaktováni svými třídními učiteli a informováni o rozvrhu a organizaci distančního vyučování. Upozorňuji, že jde o závaznou práci v tomto školním roce. Pokud nemá žák k dispozici žádnou formu spojení se svým učitelem (PC, telefon), žádáme zákonného zástupce, aby kontaktoval první školní den třídního učitele a vyjednal další postup.

                                                                   PeadDr. Dagmar Bistrá, ředitelka školy© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz