OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÝCH PROSTOR NAŠÍ ŠKOLY

vytvořeno: 18.11.2019, před 10 měsíci v rubrice Aktuality [DOPLNIT TEXT]

          Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se ve škole Na Výsluní konalo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor. Rekonstrukce trvala 5 měsíců a hlavní nápor prací byl v období června – srpna 2019. Hosty tohoto slavnostního aktu byli zastupitelé města, ředitelé příspěvkových organizací, projektanti a zhotovitelé, členové školské rady a zaměstnanci školy.

         O zahájení programu se postarala p.uč. Popelková Bahulíková s p. V. Kubáníkovou, které s děvčaty 5.- 6.tříd  secvičily pásmo písniček, jež zazněly vestibulem. Před oficiálním přestřižením pásky a uvedením rekonstrukce do života o celém organizačním a realizačním programu hovořili p. místostarosta Ing. Jan Hrdý, ředitelka školy PaedDr. Dagmar Bistrá a Ing. Petr Klabeneš za jednu z realizačních firem. V rámci této rekonstrukce škola získala zcela novou super moderní IT technologii srovnatelnou s vysokými školami, vybavila 3 nové učebny  - cvičnou kuchyni, dílnu pro praktické činnosti a novou jazykovou učebnu. Ale hlavně – stala se plně bezbariérovou a získala nové a bezbariérové toalety.

         Hrdě zaznělo, že ZŠ Na Výsluní je nyní školou, která jde cestou globálního rozvoje světa a naplňuje řadu cílů, které si svět klade a má v plánu naplnit do roku 2030:

  • v první řadě má podmínky pro zdravé a kvalitní vzdělávání žáků
  • umí být energeticky úsporní díky kompletnímu zateplení školy
  • vede žáky k ochraně životního prostředí
  • zajišťuje strávníkům zdravá a vyvážená jídla
  • umíme být vstřícní ke všem skupinám žáků v rámci bezbariérového přístupu po celé škole
  • zajišťujeme rovné příležitosti při vzdělávání díky inkluzi, kterou úspěšně řadu let zavádí do praxe
  • nabízíme nové pohybové aktivity do školního režimu a tím také pečuje o zdravý životní styl
  • podporujeme humanitární projekty
  • rozvíjíme cizojazyčné komunikační dovednosti při svých výměnných pobytech v zahraničí
  • vytváříme příležitosti v oblasti zaměstnanosti nejen mladým lidem bez praxe

          Poděkování patří zřizovateli za příkladnou péči o své školy, zaměstnancům, kteří se velkou mírou na hladkém průběhu akce podíleli, realizátorským firmám a také rodičům, kteří nás po dobu akce podporovali pochopením a shovívavostí.

                                                                                             PaedDr. Dagmar Bistrá


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz