ZMĚNA (29.10.2020) Organizace výdeje stravy pro žáky na distanční výuce

vytvořeno: 12.10.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění Od 2.11.2020 se žáci mohou přihlásit a odebrat 1 školní oběd na den za dotovanou cenu.

!!! Do konce měsíce listopadu jsou počínaje pondělím 2.11.2020 automaticky všichni odhlášeni!!!

Žákům školy na distančním vzdělávání bude umožněno ve dnech školního vyučování od 2.11.2020 přihlásit a odebrat 1 školní oběd za dotovanou cenu. Přihlašování probíhá individuálně přes strava.cz, ale i telefonicky vždy do 7 hodiny ranní na tel: 572 805 507 nebo sms 733 368 009.

Výdej obědů bude probíhat do jídlonosičů přes výdejní okénko u vchodu do školní jídelny (zadní vchod naproti skateboardovému hřišti) v době od 11,00 – 14,00 hodin.

Případné změny na základě pokynů z MŠMT budou oznámeny s předstihem.


Od pondělí 19.10.2020 

Žákům školy na distančním vzdělávání bude umožněno ve dnech školního vyučování od 19.– 23.10.2020 přihlásit a odebrat 1 školní oběd za dotovanou cenu. Od tohoto dne bude obnoven běžný režim přihlašování tedy přes strava.cz, ale i telefonicky do 7.hodiny ranní na tel.: 572 805 507.

Obědy v období distanční výuky budou poskytovány takto:

Do jídlonosičů:

v době 10:30 – 12:00 hodin, vedoucí školní jídelny musí být předem informována o žácích, kteří požadují odběr do jídlonosičů. Výdej bude probíhat přes výdejní okénko u vchodu do školní kuchyně (zadní vchod naproti skateboardovému hřišti).

Konzumace ve školní jídelně:

žáci 1.stupně 12:00 – 13:00 a žáci 2.stupně 13:00 – 14:00. Žáci budou do školy vcházet bočním vchodem do tělocvičny, bude vpuštěn vždy jen takový počet žáků, který odpovídá počtu míst k sezení, vstup do budovy bude určovat pracovník školy tak, aby nedocházelo dlouhým řadám. Žáci se nebudou přezouvat, budou mít po celou dobu krytí úst a nosu ústenkou až do doby usazení u stolů.

Organizace výdeje stravy po podzimních prázdninách, tedy od pondělí 2.11.2020, bude upřesněn podle situace, kterou stanoví MŠMT.


14.-16.10.2020

Žáci školy na distančním vzdělávání si mohou ve dnech 14.-16.10.2020 přihlásit a odebrat 1 školní oběd za běžnou cenu.

Obědy v těchto dnech budou vydávány ve vakuovaném balení jako jídlo s sebou v čase 11:00 – 14:00 hodin.

Výdej bude probíhat přes výdejní okénko u vchodu do školní kuchyně (zadní vchod naproti skateboardovému hřišti).

Přihlásit lze vždy předcházející den do 14 hodin přes strava.cz, případně v čase 6:00 – 8:00 ráno na telefonu 572 805 514 v den odebrání stravy.

!!! Do konce měsíce října jsou počínaje středou 14.10.2020 automaticky všichni odhlášeni.!!!

Na mobilním telefonu ŠJ přihlášky dočasně nepřijímáme.

Dále bude nutno uhradit oproti odebranému obědu částku 10,-Kč za balení.


Věřím, že může toto řešení některým rodičům pomoct ulehčit již tak složitou situaci.  

P.S.: Postup pro další období bude upřesněn teprve po obdržení pokynů z MŠMT a KHS, které dosud nejsou k dispozici.
Perfektně vymyté jídlonosiče označené jmenovkou a třídou je třeba přinést v čase mezi 7:00 – 8:00 do vchodu školní kuchyně (zezadu od garáží), vyzvednutí obědů bude možné v době od 12:30 – 14:00 hodin na stejném místě.

Pokud má rodina k dispozici 2 jídlonosiče, ušetří čas na ranní přinášení.

Přihlašování stále pomocí aplikace strava.cz.

Jde o dočasné řešení.  

Děkujeme.© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz