Organizace školy od pondělí 30.listopadu 2020

vytvořeno: 27.11.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění Desatero nejdůležitějších sdělení

1. - 5.ročník prezenční výuka nepřetržitě dle rozvrhu

6. - 8.ročník rotační výuka (střídavě prezenční a distanční výuka)

9.ročník prezenční výuka nepřetržitě dle rozvrhu s drobnými změnami


  1. Výuka je povinná! V odůvodněných případech a na základě žádosti rodiče o uvolnění z výuky lze žáka omluvit dle pravidel školního řádu.
  2. Žáci, učitelé a všichni zaměstnanci jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  3. Žáci a učitelka logopedické třídy mohou pracovat ve třídě bez roušky, ve společných prostorách však roušku používat budou.
  4. Platí pravidlo homogenity třídy - v žádných předmětech nebude docházet k mísení tříd.
  5. Je zakázána výuka TV a zpěvu, plánované jsou náhradní aktivity v hodinách dle rozvrhu.
  6. Žáci na distanční výuce pracují z domu v časech dle rozvrhu prezenční výuky.
  7. Žáci na distanční výuce mají možnost odebírat do jídlonosičů obědy dle zavedené organizace v čase od 11:00 – 14:00 hodin ve výdejním okénku formou take-away.
  8. Školní družina ranní je umožněna jen pro děti 1.-2.tříd.
  9. Školní družina odpolední je otevřena pro žáky 1.-4.třídy.
  10. Vstup rodičům a třetím osobám do prostoru školy je obecně možný jen v důvodných případech.

V Uherském Brodě dne 27.listopadu 2020                                                                                                                                                                                                                                                                     PaedDr. Dagmar Bistrá, ředitelka


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz