Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích. Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.


Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 19. 2. - 25. 2. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024. Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Organizace školního roku 2022/2023:

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.


 • I. pololetí čtvrtek 1. září 2022 – úterý 31. ledna 2023
 • II. pololetí středa 1. února 2023 – pátek 30. června 2023
 • Podzimní prázdniny středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
 • Vánoční prázdniny pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023 (vyučování začne 3. ledna 2023)
 • Pololetní prázdniny pátek 3. února 2023
 • Jarní prázdniny pondělí 13. února 2023 – pátek 17. února 2023
 • Velikonoční prázdniny čtvrtek 6. dubna 2023
 • Hlavní prázdniny pondělí 3. července 2023 do 3. září 2023

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023Třídní schůzky a konzultační hodiny ve školním roce 2022/2023


 • třídní schůzky pro rodiče žáků I.A ,I.B ………………………….. úterý 13. září

           informační schůzka


 • třídní schůzky SRPDŠ ………………………………………… úterý 1. listopadu

          Zahájení schůzek v 1. – 5. ročníku v 15.30 hod v kmenových třídách v 6. – 9. ročníku v 16.00 hod v kmenových třídách

          Proběhne volba třídního výboru SRPDŠ.


 • konzultační odpoledne učitelů - 15.00 – 17.00 hod …………… úterý 6. prosince

          1. stupeň v kmenových třídách, 2. stupeň v kabinetech učitelů


 • třídní schůzky SRPDŠ ………………………………………. ... úterý 14. března

           Zahájení schůzek:

                                          v 1. – 5. ročníku v 15. 30 hod

                                          v 6. – 9. ročníku v 16.00 hod


 • konzultační odpoledne učitelů - 15.00 – 17.00 hod ……………. úterý 2. května

          1. stupeň v kmenových třídách, 2. stupeň v kabinetech učitelů


I pro tento školní rok platí pravidelné konzultační odpoledne vždy první úterý v měsíci od 14.00 - 16.00 hod.© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz