Organizace provozu školy od pondělí 4.ledna 2021

vytvořeno: 30.12.2020, před 2 roky v rubrice Aktuální dění

Prezenční výuka - 1.- 2. ročník (s přítomností ve škole):

 1. Žáci, učitelé a všichni zaměstnanci jsou povinni nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 2. Žáci a učitelka logopedické třídy mohou pracovat ve třídě bez roušky, ve společných prostorách povinnost nosit roušky.
 3. Platí pravidlo homogenity třídy - nebude docházet k mísení tříd ani skupin ŠD.
 4. Je zakázána výuka TV a zpěvu.
 5. Organizace a režim bez zásadních změn:
 • provoz ranní družiny 6:30 – 8:00 v homogenních skupinách
 • výuka 1.ročník 8:00 - 11:40
 • výuka 2.ročník 8:00 – 12:00
 • obědy ve ŠJ v režimu automatického přihlášení
 • odpolední ŠD do 16:30
 • odvádění dětí do města v 15:00
 1. Výuka je povinná! V odůvodněných případech a na základě žádosti rodiče o uvolnění z výuky lze žáka omluvit dle pravidel školního řádu.
 2. Vstup rodičům a třetím osobám do prostoru školy je obecně možný jen v důvodných případech.
 3. Děti se zdravotními potížemi (zvýšený teplota, bolesti hlavy, zvracení, průjem, dávivý kašel aj.), prosíme, neposílejte do školy.  


Distanční výuka - 3.- 9. ročník (on-line, v mimořádných odůvodněných případech off-line)

 1. Žáci na distanční výuce pracují z domu v časech dle rozvrhu podzimní distanční výuky.
 2. Rozvrhy 3.-5. roč. - info třídní učitelé, rozvrhy 6.-9. roč. jsou k dispozici v Bakaláři.
 3. Žáci na distanční výuce mají odhlášeny obědy centrálně. Po vlastním přihlášení je možnost odebírat do jídlonosičů obědy dle zavedené organizace v čase od 11:00 – 14:00 hodin ve výdejním okénku formou take-away. Na pondělí 4.1. lze využít přihlášení telefonicky do 7 hodin ráno. Te.: 572 805 507.
 4. Vstup rodičům a třetím osobám do prostoru školy je obecně možný jen v důvodných případech.
 5. Výuka je povinná!
 6. Při potížích s přihlášením lze kontaktovat p.u.Smrtku na telefonu 572 805 529, stálá služba ve školních dnech 7:30 – 8:30, 13:00 – 14:00.
 7. Pro informace k zapůjčení PC kontaktujte asistentku p.Bartošovou – 572 805 509.
 8. Žáci, kteří budou pracovat off-line, budou docházet pro zadání do školy v pondělí dopoledne a přinášet vypracované práce v pátek dopoledne.


Všem žákům a jejich rodičům přeji pevné zdraví, radostnou rodinnou atmosféru a nenechat se rozhodit v roce 2021.

                                    Dagmar Bistrá, ředitelka školy


V Uherském Brodě, dne 30.12.2020


Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz