Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

vytvořeno: 11.2.2019, před 4 roky v rubrice Aktuality [DOPLNIT TEXT]

            Ve středu 6. 2. 2019 se na naší škole konalo další kolo okresní soutěže v německém jazyce. Soutěžící se dostavili z okolních škol z Uh. Brodu, Uh. Hradiště, Polešovic, Nivnice, Bílovic, Starého Města, Kunovic a Prakšic. Byli rozděleni do 3 kategorií. Soutěžní disciplíny byly opět předepsané a byly to poslechová cvičení, popis obrázku a konverzace na dané téma. Byla patrná snaha a šikovnost všech žáků a žákyň, přičemž nemohlo chybět nasazení a soustředěnost všech hodnotících vyučujících během celého dopoledne. Za naši školu Na Výsluní hezky reprezentovaly ZilanYildirim a Dominika Dufková. Dominika také obsadila pěkné 6.místo, za což jí náleží pochvala za vzornou přípravu. Pro soutěžící to byla jistě zajímavá a užitečná zkušenost, protože měli možnost slyšet v cizím jazyce mluvit jiné vyučující i žáky.

Vítězům přejeme další úspěchy v příštím postupovém kole a všem ostatním hodně zdaru při studiu cizích jazyků. Těšíme se na setkání v dalším roce.


                                                                                                  Mgr. Marcela Josefíková© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz