Ohodnoťte školu

vytvořeno: 7.4.2020, před 4 roky v rubrice Aktuální dění Dotazník je důležitou zpětnou vazboupro náš školní tým, využijeme ji ve prospěch zlepšování vlastní kvality práce.

Vážené rodiče, milí žáci, kolegové.

V Bakaláři najdete odkazy pro vyplnění krátkého dotazníků "12 otázek k distanční výuce", jednak pro mladší  žáky (1. stupeň ZŠ), dále pro starší žáky (2. stupeň ZŠ), pro rodiče, dále pro pedagogy (učitele, asistenty, vychovatelky) a pro vedení školy (ředitelka, zástupkyně, vedoucí ŠD). Dotazníky bude možné vyplnit do 19.dubna 2020.

Prosím Vás o jejich vyplnění. Jde o důležitou zpětnou vazbu pro náš školní tým, využijeme ji ve prospěch zlepšování vlastní kvality práce. Rozhodně se nejedná o hlášení "nadřízeným orgánům". Pokud mají rodiče ve škole více dětí, měli by vyplnit za každé dítě jeden dotazník (a vždy vyplnit třídu dítěte). Dotazník pro mladší žáky by měly děti vyplnit pokud možno za  asistence rodičů. Zvláště ti nejmladší by mohli mít s vyplňováním webového formuláře potíže.       

Děkuji.

                                         PaedDr. Bistrá Dagmar, ředitelka


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz