Ocenění nejúspěšnějších žáků 9.ročníku a pedagogů škol

vytvořeno: 28.6.2022, před 5 měsíci v rubrice Aktuální dění V pondělí 27. června 2022 proběhlo Ocenění nejúspěšnějších žáků 9.ročníku a pedagogů škol v obřadní síni Panského domu v Uherském Brodě.

Za naši školu byly nominovány žákyně Nela Stehlíková, Eliška Galušková a paní učitelka Mgr. Martina Kůdelová.

Na základě návrhu vedení školy udělil starosta města pan Ing. Ferdinand Kubáník hodnotná ocenění. Našim vyznamenaným ze srdce blahopřejeme.

Nele a Elišce přejeme hodně úspěchů v dalším studiu na středních školách a paní učitelce Martině pak přejeme nikdy nekončící nadšení do práce pro naše žáky.

NELA STEHLÍKOVÁ,

nejlepší žákyně 9. A ZŠ Na Výsluní

Nela Stehlíková byla vždy oporou a parťákem pro jakoukoli aktivitu a bylo na ni spolehnutí. Po 4 roky se s nadšením zapojovala do činnosti žákovského parlamentu. Během celé školní docházky projevovala zájem o jazykové předměty zvýšenou aktivitou v hodinách i mimo vyučování.

Co se angličtiny týče, dokázala sama táhnout celý tým Erasmu, tři roky spolupracovala zodpovědně na dílčích projektových aktivitách. Zvládla mnohé soutěže, letos se zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Byla členkou týmu konverzační soutěže s rodilou mluvčí, dokonce se aktivně připojovala i on-line, když byla zrovna v karanténě. Na pobytu ve Švédsku si získala sympatie rodiny i ostatních účastníků.

V německém jazyce se mimo vyučování připravovala na soutěž vypracováním konverzačních témat (o rodině, škole, kamarádech, koníčcích, volném čase a bydlení), trénováním poslechových cvičení, vyhledáváním nadstandartní a nepovinné slovní zásoby a vět, které se následně naučila. Svým výrazným a pohotovým hlasovým projevem hezky reprezentovala školu a obsadila pěkné 4. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce. V hodinách se zapojovala do obtížnějších a rozsáhlejších gramatických i konverzačních cvičení.

Nela je nadšená, ráda mluví, ještě raději je středem pozornosti, a to je pro jazyk nezbytné. Má cestovatelské a jazykové ambice a pokud si vytyčí svůj cíl, jde urputně za ním.

Kromě studia cizích jazyků a zájmu o cestování hraje již 6. rokem basketbal, kde se jí podařilo stát se kapitánkou družstva, být přijata do ligového týmu a v neposlední řadě pomohla vybojovat ligu kadetek v Kyjově. Dále hrála 4 roky na kytaru.

Zkrátka – Nelča je holka do nepohody, kterou v koutě sedět rozhodně neuvidíte. Přejeme jí, aby své jazykové nadání měla možnost rozvíjet a uplatnit v dalším životě a podařilo se jí splnit si své sny.

Třídní učitelka Mgr. Jana Němečková


NEJLEPŠÍ ŽÁKYNĚ 9. ROČNÍKU ZŠ NA VÝSLUNÍ

ELIŠKA GALUŠKOVÁ

    Eliška Galušková, žákyně 9.B, patří bezesporu mezi studentky, jež chce mít každý učitel ve své třídě.

     Po celou dobu školní docházky patřila mezi žáky, kteří velmi svědomitě přistupovali ke svým školním povinnostem, což šlo vidět i na jejích výsledcích po celých devět let. Zapojovala se každoročně do olympiád z chemie, dějepisu a českého jazyka, kdy svými výsledky patřila mezi úspěšné řešitele a následně i postupující do dalších kol olympiád. Vždy se se zapálením zapojila do všech školních aktivit, ať už se jednalo o dlouhodobější projekty školy či akce školního parlamentu.

     Eliška se vyznačuje milou a bezkonfliktní povahou, ve špatné náladě ji neuvidíte. Je na ni spolehnutí a ráda každému pomůže. Když vejdete do třídy, málokdy spatříte Elišku jinak než skloněnou nad knihou. Je vášnivou čtenářkou, nevadí jí číst ani knihy v anglickém jazyce. Když začne mluvit anglicky, žasnete, jak plynule a téměř dokonale angličtinu ovládá. Proto je i nedílnou součástí týmu žáků podílejících se na našich zahraničních projektech. Dalším charakteristickým znakem je její osobitý styl oblékání, ten je už nedílnou Eliščinou součástí. Skrývá v sobě uměleckou duši, již bude rozvíjet i dál ve svém životě, jelikož její kroky míří na uměleckou školu. Nejenom, že nádherně kreslí, vytváří velmi originální a zajímavé plakátové projekty, ale má i dar slova, což zúročuje v literárních soutěžích, kde se umisťuje na předních příčkách. Sama píše povídky, psaní je další její zálibou. Při čtení Eliščiných slohových prací češtinářské srdce jásá!

     Eliška si právem toto ocenění zaslouží. Má v sobě spoustu nej, které by nejlepší žák školy měl mít. Děkujeme za to a Elišce přejeme, aby se její sny staly skutečností, už nyní má dobře našlápnuto!

Třídní učitelka Mgr. Monika Smržová


Mgr. Martina Kůdelová

Ocenění pedagogů starostou Města UB

V Uherském Brodě, 27.6.2022                                      

Paní učitelka Martina Kůdelová vystudovala obory biologie a geografie pro střední školy na Univerzitě v Ostravě. Její studijní ambice tím neskončily, uplatnila své výjimečné cizojazyčné dovednosti při státní jazykové zkoušce z angličtiny, kterou složila také s vyznamenáním. V roce 2012 nad to získala certifikát úrovně C1 na Cambridžské univerzitě. 

            Pedagogická kariéra paní učitelky začala po vysokoškolském studiu na brodském Gymnáziu jako středoškolská učitelka, kde s přestávkami na mateřskou dovolenou byla součástí ped. sboru do roku 2014. Učila zde předměty své aprobace a byla vyhlášená mezi studenty pro svoji náročnost a přísnost. Celou dobu však inklinovala k možnosti uplatnit se také jako učitelka anglického jazyka.  Spolupracovala v tu dobu s mnohými zaměstnavateli soukromých i státních organizací, kde se věnovala a dosud věnuje také vzdělávání dospělých, zdokonaluje v anglickém jazyce mnohé učitele, zaměstnance Muzea JAK nebo třeba soukromých firem jako Zálesí Luhačovice. Je vyhledávanou tlumočnicí při významných konferencích se zahraniční účastí např. Muzea v Uh. Brodě.


Považovali jsme za zcela mimořádné, že se nechala zlákat do našeho učitelského sboru, a to jen díky příslibu uplatnit své jazykové a organizační schopnosti ve výuce cizích jazyků a při získávání projektů programu Erasmus, protože naše škola se dlouhodobě profiluje jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. V tomto ohledu dostala paní učitelka Martina svobodnou ruku, vedení školy spolu s ostatními vyučujícími byli nakloněni a nápomocni, aby poměrně náročné projektové vyučování bylo možno realizovat a zapracovat do ostatních předmětů.

Za posledních 6 let pracovala a pracuje na čtyřech vždy několikaletých projektech s mezinárodní účastí, díky kterým vycestovaly desítky žáků a učitelů do zahraničí na studijně pobytové stáže.

Jsou to:

  • Erasmus 2016 – 2019, který se zabýval Prevencí šikany, šlo o spolupráci mezi Itálii, Bulharskem, Rumunskem a Polskem,
  • Erasmus 2018  s názvem „Cestování rozšiřuje obzory“ – byl vyhlášen jako jeden z 8 nejlépe hodnocených projektů v ČR, kde škol o odborné výjezdy učitelů naší školy do zahraničí.


Momentálně koordinuje souběžně dva aktuální programy:

  • Erasmus 2019 „Sniž svoji ekologickou stopu“ - jde o projekt spolupráce mezi Španělskem, Řeckem, Švédskem a Polskem
  • a dnes nad ránem se vrátila ze španělských Kanárských ostrovů, kde se zúčastnila Erasmus 2021 „Zapojme se všichni!“  a prohlubovala své odborné znalosti v oboru metodiky cizích jazyků.  


Paní učitelka Kůdelová je velmi energická, výborně vytěžuje nadané žáky, její práce je efektivní. Svým entuziasmem a atraktivními hodinami získává nadšení nadaných žáků a dokáže dokonale skloubit všechny své tři obory.  Posledním jejím úspěchem je vítězství jejich žáků v celorepublikové konverzační soutěži mezi základními školami pod vedením rodilého mluvčího, které proběhlo v letošním školním roce.


Za vedení školy paní učitelce Martině Kůdelové děkujeme, vážíme si její práce a přejeme hodně pracovních i osobních radostí.


Dagmar Bistrá, ředitelka školy


Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz