Nová možnost objednávání stravy přes internet

vytvořeno: 24.3.2015, před 9 roky v rubrice Aktuality Od 1. 4. 2015 zavádí naše jídelna pro strávníky možnost objednávat stravu přes portál www.strava.cz.

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás novou službu objednávání a odhlašování stravy přes internet, nebo pomocí  sms zprávy. Vše ostatní zůstává stejné, nic se nemění. Stále platí, že dítě je přihlášené ke stravování každý vyučovací den (pokud si sami neurčíte jinak). Při nepřítomnosti ve škole musí být oběd odhlášen. V první den nepřítomnosti je možnost oběd odebrat do jídlonosiče. Dále zůstává odhlašování stravy do 14 hodin předchozího dne a objednávání výběru jídla 2 dny předem, děti si sami objednávají na snímači v jídelně nebo v kanceláři ŠJ. Služba přes internet je něco navíc a nabízí pro vás další možnosti pro vaši informovanost. A to je  přehled o vydané stravě, informace o stavu konta, o platbách za stravu a měsíční přehled evidence. Kdo měl uveden na přihlášce emailovou adresu byl o této službě vyrozuměn již 13.3. 2015, kdy došlo k nainstalování programu. Od ostatních rodičů tyto elektronické adresy získáváme  a  propojíme je následovně. Vstup do tohoto systému je přes portál www.Strava.cz, nebo  přes  odkaz na stránkách školy. Naše zařízení má číslo 0192/dá se najít na seznamu- rozkliknutí/ uživatel   je příjmení a jméno žáka,  psáno bez diakritiky dohromady. Heslo, které jste od nás obdrželi  si změňte dle libosti. Jednotlivé pokynu jsou v hlavním menu  nastavení  www.Strava.cz. Rádi bychom, aby nedocházelo k častějším odhláškám obědů, kdy vaříme ryby, luštěniny, zeleninu  apod., tedy potraviny, které musí děti  dostávat v dostatečném množství pro jejich zdravý růst a vývoj. Případné dotazy zodpovíme na tel. číslech školní jídelny.

Další důležitou informací pro vás je placení stravného, které chystáme od příštího školního roku provádět platbou předem. Také zde se nic nemění jen částka za měsíc září  bude inkasována  již 18.8.2015. Prosíme rodiče, aby s touto novou skutečností počítali. Kdo nebude mít do 31.8.2015 obědy předplaceny, nebude přihlášen na oběd. Pro nové žáky bude termín do 11.9. 2015.  Podrobnější informace vydáme v červnu.

Trtková Dagmar, vedoucí školní jídelny


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz