Nová markýza pro DDH

vytvořeno: 10.8.2022, před 1 rokem v rubrice Aktuální dění Dopravní hřiště při ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě se těší vysoké oblibě nejen díky pravidelné výuce pro žáky 1.stupně ZŠ především pro 4.ročníky s povinnou dopravní výchovu a děti MŠ, dále díky aktivitám pro účastníky zájmových institucí jako jsou školní družiny, DDM a sportovní oddíly a v neposlední řadě pro veřejnost s malými dětmi. Naše dopravní hřiště je provozně k dispozici v době od 15.3. do 15.11. tedy dvě třetiny kalendářního roku.

Pro zvýšení komfortu našich návštěvníků jsme během prázdnin 2022 vybudovali novou velkoformátovou markýzu, která významně vyřešila úskalí s vysokými teplotami na našem dopravním hřišti a současně vytvořila zázemí pro doprovod dětí v letních měsících, kdy jsou extrémní teploty. Ve školním roce, kdy probíhá výuka, se zakrytá plocha uprostřed areálu velmi dobře uplatní pro práci učitele s žáky. Lze odtud bezpečně řídit výuku, pracovat s názorem, tedy např. jedné skupině žáků předvádět praktickou výuku s přehledem na celé hřiště a ukázkami druhé skupiny, která provádí jízdu.

Tato akce byla spolufinancována Zlínským krajem.

Co jsme tím získali:

1) Zakrytí stanoviště uzpůsobilo podmínky zdravého pobytu přítomných tak,

    aby je nehrozil úžeh či úpal, což je podstatné pro:

-          pedagogy při výuce, soutěžích a při prezentaci praktických ukázek žákům

-          žáky a účastníky výchovně vzdělávacích aktivit

-          doprovod dětí v době provozu pro veřejnost

2) Zvýšení komfortu práce a pobytu na DDH přinese vyšší návštěvnost a

     zvýšené povědomí o aktivitách při dopravní výchově.

3) Navýšená návštěvnost a nácvik situací zajistí dětem zvnitřnění a automatizaci

    zásad bezpečného pobytu v dopravních situacích a s tím spojenou

4) zajisté i nižší úrazovost a zvýšení bezpečnosti dětí na ulicích.


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz