Moderní učitel pro 3. tisíciletí - ERASMUS info

vytvořeno: 11.9.2022, před 2 roky v rubrice Aktuální dění Pedagogové ZŠ a MŠ Na Výsluní o letních prázdninách rozhodně nezaháleli. Díky prostředkům z fondů Erasmus (Projekty mobility osob KA1) uskutečnilo 10 učitelů naší školy výjezdy na vzdělávací jazykové a metodické kurzy v zahraničí.

Konkrétně se jednalo o pobyty v německy, anglicky a španělsky mluvících zemích, kurzy byly vedeny profesionály svého oboru, psychology, metodiky prevence, logopedy v anglickém a německém jazyce. 1. září se otevřela nová školka skandinávského typu, prostřednictvím schválenému projetu Erasmus “Zapojme všechny” budou mít možnost pedagogové vycestovat do Finska na stínování výukových metod, které jsou celosvětově uznávané jako inovativní, moderní a rozvíjející osobnost dítěte. Dalším velkým úspěchem na celoevropském poli je účast naší koordinátorky na konferenci EU na Maltě v sídle tamější národní agentury. Z každého členského státu byli na základě předloženého motivačního dopisu, žádosti a předchozí relevantní zkušenosti v angličtině vybráni pouze dva zástupci. Cílem tohoto setkání bylo navázání nového partnerství se zahraničními školami a informace vedoucí k úspěšnému podání akreditační žádosti pro naši školu, která nám umožní čerpat finance pro plnění evropského plánu rozvoje až do roku 2027. Myslíme samozřejmě také primárně na naše žáky, pro které jsme během prázdnin vypracovali dva projekty KA210 (Partnerství malého rozsahu) se státy Španělsko, Německo, Irsko, Turecko, Portugalsko. V rámci těchto projektů budou žáci zdarma cestovat a účastnit se programů ve zmíněných zemích. Tyto žádosti se uzavírají v celé Evropě 4.října, tak držíme palce.

                                   Mgr. Martina Kůdelová, koordinátorka Erasmus


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz