Kontakty

Kontaktní informace na zaměstnance školy.

Bistrá DagmarPaedDr.ředitelka školy, tel.: 572 805 500dagmar.bistra@zsvysluni.czVotavová Šárka , Mgr.zástupkyně ředitelky, tel.: 572 805 502sarka.votavova@zsvysluni.cz
Schusterová Romanavedoucí vych. školní družiny, 572 805 515romana.schusterova@zsvysluni.cz
Horáčková Dagmarvedoucí školní jídelny, tel.: 572 805 507dagmar.horackova@zsvysluni.cz
Steinerová Janahospodářka školy, tel.: 572 805 501jana.steinerova@zsvysluni.cz
Benešová Radka,Mgručitelka 2.st  tel: 572 805 516radka.benesova@zsvysluni.cz

Bruštíková Barbora

třídní učitelka III.A, tel: 572 805 506


barbora.brustikova@zsvysluni.cz


Habáníková Hana, Mgr.třídní učitelka VIII.A tel.: 572 805 511hana.habanikova@zsvysluni.cz
Nášelová Taťána, Mgr.třídní učitelka 0.A tel.: 572 805 515tatana.naselova@zsvysluni.cz
Krajči Anna, Mgr.třídní učitelka II.B tel.: 572 805 517anna.krajci@zsvysluni.cz
Hrubošová Renata, Mgr.třídní učitelka I.A tel.: 572 805 517renata.hrubosova@zsvysluni.cz
Chovancová Michaela, Mgr.třídní učitelka IX.A tel.: 572 805 521michaela.chovancova@zsvysluni.cz
Janča Vítězslav, Mgr.

třídní učitel VI.A, výchovný poradce

tel.: 572 805 508

vitezslav.janca@zsvysluni.cz
Jančová Tatjanaekonomka školy tel.: 572 805 501tatjana.jancova@zsvysluni.cz
Pištěcká Kláravychovatelka školní družiny tel.: 572 805 515klara.pistecka@zsvysluni.cz
Josefíková Marcela, Mgr.učitelka 2.st. tel.: 572 805 518marcela.josefikova@zsvysluni.cz
Kůdelová Martina,Mgručitelka 2.st tel.: 572 805 518martina.kudelova@zsvysluni.cz
Němečková Jana, Mgr.třídní učitelka IX.B tel.: 572 805 521jana.nemeckova@zsvysluni.cz
Popelková Bahulíková Vladimíratřídní učitelka V.A tel.: 572 805 523vladimira.bahulikova@zsvysluni.cz
Bartošová Lenkaadministrace tel.: 572 805 503lenka.bartosova@zsvysluni.cz
Pummerová Martinaadministrace školní jídelny tel.: 572 805 513martina.pummerova@zsvysluni.cz
Moravcová Jana,Mgrtřídní učitelka IV.A tel.: 572 805 516jana.moravcova@zsvysluni.cz
Smetana Tomáš, Mgr.

učitel 2.st, vedoucí dopravního hřiště

tel.: 572 805 508

tomas.smetana@zsvysluni.cz
Smějsíková Denisa, Ing.asistentka pedagoga tel.: 572 805 521denisa.smejsikova@zsvysluni.cz
Smržová Monika, Mgr.třídní učitelka VII.A tel.: 572 805 523monika.smrzova@zsvysluni.cz
Šmilauerová Ivana

asistentka pedagoga tel.: 572 805 511

ivana.smilauerova@zsvysluni.cz
Šojdrová Martina, Mgr.třídní učitelka VIII.B tel.: 572 805 523martina.sojdrova@zsvysluni.cz

Toralová Kamila

asistentka pedagoga tel.: 572 805 506kamila.toralova@zsvysluni.cz
Gajdůšková Kristýna,Mgr. učitelka tel.: 572 805 516kristyna.gajduskova@zsvysluni.cz

Hráčková Hana, Mgr.


Librová Hana


Smrtka Jan, Mgr


Kubáníková Barbora

třídní učitelka II.A tel.: 572 805 517


vychovatelka školní družiny tel.: 572 805 515


speciální pedagog tel: 572 805 506

asistentka a vychovatelka školní družiny

hana.hrackova@zsvysluni.cz


hana.librova@zsvysluni.cz


jan.smrtka@zsvysluni.cz

barbora.kubanikova@zsvysluni.cz

Ředitelka školy:

          Bistrá DagmarPaedDr., tel.: 572 805 500; dagmar.bistra@zsvysluni.cz


Zástupkyně ředitelky:

         Votavová Šárka , Mgr., tel.: 572 805 502;  sarka.votavova@zsvysluni.cz

Třídní učitelé:

0.A      Nášelová Taťána, Mgr.; tel.: 572 805 515; tatana.naselova@zsvysluni.cz

I.A      Hrubošová Renata,;  Mgr. tel.: 572 805 517; renata.hrubosova@zsvysluni.cz

II.A     Hráčková Hana, Mgr.; tel.: 572 805 517; hana.hrackova@zsvysluni.cz

II.B     Krajči Anna, Mgr.; tel.: 572 805 517; anna.krajci@zsvysluni.cz

III.A   Bruštíková Barbora; tel: 572 805 506; barbora.brustikova@zsvysluni.cz

IV.A   Moravcová Jana, Mgr.; tel.: 572 805 516;  jana.moravcova@zsvysluni.cz

V.A     Popelková Bahulíková Vladimíra; tel.: 572 805 523;  vladimira.bahulikova@zsvysluni.cz

VI.A   Janča Vítězslav, Mgr.; tel.: 572 805 508; vitezslav.janca@zsvysluni.cz

VII.A  Smržová Monika, Mgr.; tel.: 572 805 523;  monika.smrzova@zsvysluni.cz

VIII.A Habáníková Hana, Mgr.; tel.: 572 805 511; hana.habanikova@zsvysluni.cz

VIII.B Šojdrová Martina, Mgr.; tel.: 572 805 523; martina.sojdrova@zsvysluni.cz

IX.A   Chovancová Michaela, Mgr.; tel.: 572 805 521; michaela.chovancova@zsvysluni.cz

IX.B    Němečková Jana, Mgr.; tel.: 572 805 521; jana.nemeckova@zsvysluni.cz

Pedagogičtí pracovníci:

Benešová Radka, Mgr.; učitelka 2.st  tel: 572 805 516; radka.benesova@zsvysluni.cz    

Josefíková Marcela, Mgr.; učitelka 2.st. tel.: 572 805 518; marcela.josefikova@zsvysluni.cz

Kůdelová Martina, Mgr.; učitelka 2.st tel.: 572 805 518; martina.kudelova@zsvysluni.cz

Smetana Tomáš, Mgr.; učitel 2.st, tel.: 572 805 508; tomas.smetana@zsvysluni.cz

Gajdůšková Kristýna, Mgr.; učitelka tel.: 572 805 516; kristyna.gajduskova@zsvysluni.cz

Výchovný poradce:

            Janča Vítězslav, Mgr.; tel.: 572 805 508; vitezslav.janca@zsvysluni.cz

Školní metodik prevence:

           Němečková Jana, Mgr.; tel.: 572 805 521; jana.nemeckova@zsvysluni.cz

Školní speciální pedagog:

           Smrtka Jan, Mgr.; tel: 572 805 506; jan.smrtka@zsvysluni.cz

Asistenti pedagoga:

Smějsíková Denisa, Ing.; tel.: 572 805 521; denisa.smejsikova@zsvysluni.cz

Šmilauerová Ivana; tel.: 572 805 511; ivana.smilauerova@zsvysluni.cz

Toralová Kamila; tel.: 572 805 506;  kamila.toralova@zsvysluni.cz

Kubáníková Barbora; barbora.kubanikova@zsvysluni.cz

Školní družina:

Schusterová Romana; vedoucí; 572 805 515 romana.schusterova@zsvysluni.cz  

Kubáníková Barbora; vychovatelka; barbora.kubanikova@zsvysluni.cz

Librová Hana; vychovatelka; hana.librova@zsvysluni.cz  

Pištěcká Klára; vychovatelka; klara.pistecka@zsvysluni.cz   

Ekonomický úsek:

           Jančová Tatjana; ekonomka školy; tel.: 572 805 501 tatjana.jancova@zsvysluni.cz

           Steinerová Jana; hospodářka školy; tel.: 572 805 501 jana.steinerova@zsvysluni.cz

           Bartošová Lenka; administrace; tel.: 572 805 503 lenka.bartosova@zsvysluni.cz

Školní jídelna:

Horáčková Dagmar; vedoucí; tel.: 572 805 507 dagmar.horackova@zsvysluni.cz

Pummerová Martina; administrace; tel.: 572 805 513  martina.pummerova@zsvysluni.cz

Dopravní hřiště:

           Smetana Tomáš, Mgr.; vedoucí; tel.: 572 805 508 tomas.smetana@zsvysluni.cz

Správní zaměstnanci:

           


Kontakt

ADRESA

Základní škola
Na Výsluní 2047 
688 01 Uherský Brod

KANCELÁŘ ŠKOLY

Jana Steinerová
tel.: 572 805 501
jana.steinerova@zsvysluni.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Dagmar Horáčková
Tel.: 572 805 507

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Romana Schusterová

ID datové schránky:

§§§

Zřizovatel školy:

UB

VEDENÍ ŠKOLY


zástupkyně ředitelky
tel.: 572 805 502

ODBORNÍ PORADCI

Janča Vítězslav, Mgr.
výchovný poradce
tel.: 572


metodička prevence
tel.: 572


Kutnarová Alice, Mgr.
školní psycholožka
tel.: 572

TŘÍDNÍ UČITELÉ

třídní učitelka 0.A
Krajči Anna, Mgr.​
třídní učitelka II.B

třídní učitelka V.A 

třídní učitelka VIII.A

třídní učitelka IX.B  
Hrubošová Renata, Mgr.​
třídní učitelka I.A
Bruštíková Barbora
třídní učitelka III.A  

třídní učitel VI.A  

třídní učitelka VIII.B

Hráčková Hana, Mgr.​
třídní učitelka II.A

   Moravcová Jana, Mgr
třídní učitelka IV.A

Smržová Monika, Mgr.
třídní učitelka VII.A 

Chovancová Michaela, Mgr.
třídní učitelka IX.A    

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Benešová Radka, Mgr.
učitelka 2.stupeň

Kůdelová Martina, Mgr.
učitelka 2.stupeň


Kubáníková Barbora
asistentka pedagoga
Toralová Kamila
asistentka pedagoga
Gajdůšková Kristýna, Mgr.
učitelka 

Smetana Tomáš, Mgr.
učitel 2.stupeň

Smějsíková Denisa, Ing.
asistentka pedagoga

Josefíková Marcela, Mgr.
učitelka 2.stupeň

Smrtka Jan, Mgr.
školní speciální pedagog

Šmilauerová Ivana
asistentka pedagoga

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Schusterová Romana
vedoucí
tel.: 572 805 515
 
Pištěcká Klára
vychovatelka


Kubáníková Barbora
vychovatelka
Librová Hana
vychovatelka

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Horáčková Dagmar
vedoucí
tel.: 572 805 507
Pummerová Martina
administrace
tel.: 572 805 513

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.

EKONOMICKÝ ÚSEK

Jančová Tatjana
ekonomka školy
tel.: 572 805 501
Steinerová Jana
 hospodářka školy
tel.: 572 805 501 jana.steinerova@zsvysluni.cz
Bartošová Lenka
administrace
tel.: 572 805 503

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNACI 

Brumovský Antonín
vedoucí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut cursus facilisis nibh eu imperdiet. Suspendisse ultricies ultricies orci. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam ac mauris luctus odio pretium bibendum. Phasellus consequat nunc congue dui ultrices sodales. Vestibulum tincidunt, neque in tristique varius, nisi libero convallis risus, a viverra erat leo in ante. Fusce condimentum, est non rhoncus interdum, elit augue fermentum magna, eu aliquam est purus vitae eros.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Smetana Tomáš Mgr.
vedoucí
tel.: 572 805 508 tomas.smetana@zsvysluni.cz
Bistrý Vítězslav
správce
tel.: 572 805 508