Kontakty

Kontaktní informace na zaměstnance školy.

Bistrá DagmarPaedDr.ředitelka školy, tel.: 572 805 500dagmar.bistra@zsvysluni.czVotavová Šárka , Mgr.zástupkyně ředitelky, tel.: 572 805 502sarka.votavova@zsvysluni.cz
Schusterová Romanavedoucí vych. školní družiny, 572 805 515romana.schusterova@zsvysluni.cz
Horáčková Dagmarvedoucí školní jídelny, tel.: 572 805 507dagmar.horackova@zsvysluni.cz
Steinerová Janahospodářka školy, tel.: 572 805 501jana.steinerova@zsvysluni.cz
Benešová Radka,Mgručitelka 2.st  tel: 572 805 516radka.benesova@zsvysluni.cz

Bruštíková Barbora

třídní učitelka III.A, tel: 572 805 506


barbora.brustikova@zsvysluni.cz


Habáníková Hana, Mgr.třídní učitelka VIII.A tel.: 572 805 511hana.habanikova@zsvysluni.cz
Nášelová Taťána, Mgr.třídní učitelka 0.A tel.: 572 805 515tatana.naselova@zsvysluni.cz
Krajči Anna, Mgr.třídní učitelka II.B tel.: 572 805 517anna.krajci@zsvysluni.cz
Hrubošová Renata, Mgr.třídní učitelka I.A tel.: 572 805 517renata.hrubosova@zsvysluni.cz
Chovancová Michaela, Mgr.třídní učitelka IX.A tel.: 572 805 521michaela.chovancova@zsvysluni.cz
Janča Vítězslav, Mgr.

třídní učitel VI.A, výchovný poradce

tel.: 572 805 508

vitezslav.janca@zsvysluni.cz
Jančová Tatjanaekonomka školy tel.: 572 805 501tatjana.jancova@zsvysluni.cz
Pištěcká Kláravychovatelka školní družiny tel.: 572 805 515klara.pistecka@zsvysluni.cz
Josefíková Marcela, Mgr.učitelka 2.st. tel.: 572 805 518marcela.josefikova@zsvysluni.cz
Kůdelová Martina,Mgručitelka 2.st tel.: 572 805 518martina.kudelova@zsvysluni.cz
Němečková Jana, Mgr.třídní učitelka IX.B tel.: 572 805 521jana.nemeckova@zsvysluni.cz
Popelková Bahulíková Vladimíratřídní učitelka V.A tel.: 572 805 523vladimira.bahulikova@zsvysluni.cz
Bartošová Lenkaadministrace tel.: 572 805 503lenka.bartosova@zsvysluni.cz
Pummerová Martinaadministrace školní jídelny tel.: 572 805 513martina.pummerova@zsvysluni.cz
Moravcová Jana,Mgrtřídní učitelka IV.A tel.: 572 805 516jana.moravcova@zsvysluni.cz
Smetana Tomáš, Mgr.

učitel 2.st, vedoucí dopravního hřiště

tel.: 572 805 508

tomas.smetana@zsvysluni.cz
Smějsíková Denisa, Ing.asistentka pedagoga tel.: 572 805 521denisa.smejsikova@zsvysluni.cz
Smržová Monika, Mgr.třídní učitelka VII.A tel.: 572 805 523monika.smrzova@zsvysluni.cz
Šmilauerová Ivana

asistentka pedagoga tel.: 572 805 511

ivana.smilauerova@zsvysluni.cz
Šojdrová Martina, Mgr.třídní učitelka VIII.B tel.: 572 805 523martina.sojdrova@zsvysluni.cz

Toralová Kamila

asistentka pedagoga tel.: 572 805 506kamila.toralova@zsvysluni.cz
Gajdůšková Kristýna,Mgr. učitelka tel.: 572 805 516kristyna.gajduskova@zsvysluni.cz

Hráčková Hana, Mgr.


Librová Hana


Smrtka Jan, Mgr


Kubáníková Barbora

třídní učitelka II.A tel.: 572 805 517


vychovatelka školní družiny tel.: 572 805 515


speciální pedagog tel: 572 805 506

asistentka a vychovatelka školní družiny

hana.hrackova@zsvysluni.cz


hana.librova@zsvysluni.cz


jan.smrtka@zsvysluni.cz

barbora.kubanikova@zsvysluni.cz