Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Janča Vítězslav, Mgr.

  • tel.: 572 805 500

Školní metodik prevence

Němečková Jana, Mgr.

  • tel.: 572 805 521

Kariérový poradce

Bistrá Dagmar, PaedDr.

  • tel.: 572 805 525

Speciální pedagog I.st. - logoped

Knotková Simona, Mgr.

  • tel.: 572 805 520

Asistenti pedagoga

  • Miklášová Martina
  • Popelková Gabriela
  • Ryšková Soňa
  • Šmilauerová Iva
  • Šmilauerová Věra
  • DiS. Němečková Eva