Jeden den žákem ZŠ Výsluní aneb den otevřených dveří

vytvořeno: 27.10.2022, před 1 rokem v rubrice Žáci z Výsluní Již několik let je tradicí pořádání této akce pro žáky pátých ročníků havřické a hradčovické základní školy.

Formou Workshopů jsou aktivně vtaženi do ukázek výuky ve vybraných předmětech, kde si mohou ověřit své znalosti a dovednosti a seznámit se i s předměty, které se na prvním stupni ZŠ ještě nevyučují.

V tomto školním roce byl pro ně přichystán program v těchto oblastech výuky:

a) práce s technickými materiály - dílny + kuchyňka,

b) přírodovědné předměty – chemie,

c) cizí jazyky – anglický jazyk,

d) informační technologie - ukázka práce s 3D tiskárnou, programování,

e) projekt 750.


Ve školní cvičné kuchyňce si část připravila s paní učitelkou Chovancovou tři druhy pomazánek a v dílně si vyrobili s panem učitelem Jančou stojánky na mobilní telefon.

V chemii viděli ukázky pokusů a několik si sami vyzkoušeli pod vedením paní učitelky Tomancové.

V angličtině si prošli s paní učitelkou Kůdelovou okruhem stanovišť, kde hravou formou ověřili své znalosti a získali i nové.

S panem učitelem Smrtkou měli v informatice možnost vyzkoušet si virtuální realitu s pomocí 3D brýlí a v jednoduchém programu si naprogramovat 3D model pro 3D tiskárnu.

Na závěr jsme naše návštěvy provedli trasou projektu k 750. výročí povýšení města Uherského Brodu na město královské. Po absolvování trasy si mohli pomocí pracovního listu ověřit svou pozornost a znalosti o našem městě. Tato část byla vytvořena žáky našeho druhého stupně.

U všech Workshopů pomáhali s ukázkami a při jednotlivých činnostech pak provázeli pomocníci z řad nejzkušenějších žáků vyšších ročníků.

Všem, kteří se podíleli na přípravě jednotlivých Workshopů, byl největší odměnou zájem, aktivní zapojení a pozitivní hodnocení ze strany naší návštěvy.

                                                          Mgr. Vítězslav Janča


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz