Jak zvládnout domácí učení s dítětem na 1. stupni ZŠ

vytvořeno: 3.4.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění Doporučené základní postupy pro domácí učení s dopomocí rodiče

Stručný manuál pro rodiče

 1. Najděte si na učení klidné místo s minimem rušivých podnětů, nachystejte si vše potřebné předem (pracovní listy, pero, pomůcky na rýsování nebo PC), ideálně i stejný čas v rámci dne (snadněji se vám začne pracovat, můžete tak předejít i snahám o smlouvání a odkládání úkolů), respektujte individuální biorytmy dítěte (útlum nastupuje obvykle po obědě nebo večer).
 2. Snažte se zachovat pozitivní naladění – nabídněte podporu, pomoc se zahájením úkolu, případně průběžnou podporu pokud ji dítě potřebuje, zkuste se u úkolů zasmát, přiznat, že něco také nevíte a potřebujete si to připomenout.
 3. Rozdělte si práci na několik části, ty prokládejte přestávkami (vhodné činnosti na přestávku jsou např. popovídání, malá svačinka, krátká pohybová aktivita, otevření okna, hra s domácím mazlíčkem).
 4. Typy úkolů častěji střídejte – chvilku matematika, chvilku čeština, chvilku naukový předmět / chvilku úkol písemný, chvilku ústní procvičování, chvilku práce na PC.
 5. Je-li to možné, motivujte dítě tím, že si zvolí, v jakém pořadí bude úkoly plnit, udělejte si plán na konkrétní den, plán postupného plnění úkolů vizualizujte, postupně úkoly odškrtávejte, mažte nebo vyhazujte lepící štítky se zadáním, nezapomeňte dítě ocenit za splnění plánu (musí být realisticky nastavený).
 6. Pokud nechá dítě volbu předmětu na vás, je vhodné začít jednoduchým úkolem, který ho pracovně naladí, pak zařaďte úkol náročnější a na konec opět zvolte něco jednoduššího
 7. Když je to možné, snažte se předcházet chybám – včas se ptejte, upozorňujte na obtížné úseky, které vyžadují zvýšenou pozornost, klaďte návodné otázky, veďte dítě k ověřování odpovědí vyhledáváním v přehledech učiva, učebnici apod. (tady pozor, opatrně, podívej se ještě jednou atd.)
 8. Zkuste povzbudit zájem dítěte tím, že se budete o učivo sami zajímat (podíváte se společně na televizní dokument, vyzkoušíte si učivo společně v praxi – např. vážení surovin při vaření, vypočítat kolik bude stát nákup).
 9. Pozornost dítěte lze déle udržet jeho aktivním zapojením – využít lze manipulaci s kartičkami, třídění, zapojení pohybu a více smyslů při učení, střídání rolí.
 10. Pokud jsou úkoly příliš dlouhé nebo náročné, obraťte se na učitele a domluvte se na možnostech jejich jiného způsobu splnění (např. cvičení z učebnice rodič okopíruje a dítě jen doplní gramatický jev) nebo dovysvětlení látky po návratu do školy.
 11. Jestliže se kvůli úkolům objevují mezi vámi a dětmi neshody, dejte dítěti najevo, že chápete jeho nepříjemné pocity, případně mu i  nabídněte krátký čas, aby si na úkoly zanadávalo a upustilo tak trochu frustrace, pak ale přejděte k plnění úkolů.
 12. Zkuste společně přijít na to, co dítěti zlepší náladu, zkusit můžete i nějaký rituál, který ho utěší, když se něco nepovede, příjemný zklidňující zážitek na konci dne.
 13. Činnosti mající povahu zábavy (hry, videa, filmy, mobilní telefon) je vhodné naplánovat a povolit až po splnění školní práce.
 14. Nedovolte, aby se celý den točil jen kolem školy, věnujte se i zájmovým činnostem, pohybovým aktivitám, společnému tvoření nebo vaření, relaxaci, povídání.
 15. Učte děti praktickým dovednostem, využitelným v každodenním životě, na které není v průběhu běžné školní docházky čas (ukrojit chleba, posbírat prádlo, naplánovat potřebný nákup).
 16. Komunikujte se školou o tom, co se vám daří, co se opakovaně nedaří, kolik času vám zabírá domácí výuka, kolik dopomoci vaše dítě potřebuje, v čem je samostatné.
 17. Obrňte se nekonečnou trpělivostí.
 18. A užívejte si společně tráveného času s vašimi dětmi.
 19. Hodně zdraví a pevné nervy!

Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz