Kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku

vytvořeno: 21.10.2017, před 5 roky v rubrice Aktuality [DOPLNIT TEXT]

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás pozvat na informační schůzku, kterou pořádám před konáním rodičovských schůzek v úterý 31.10.2017 od 15.hodin v učebně informatiky VYT2. Získáte zde důležité informace k přijímacímu řízení, dozvíte se vše o vyřízení a podávání přihlášek na SŠ. Následně od 16.00 hodin bude probíhat tradiční rodičovská schůzka v kmenové třídě s třídními učitelkami o hodnocení prospěchu a chování žáků.


Program schůzky v 15.hodin:

1/ informace o platném systému přijímacího řízení (PŘ)

–        povinnosti školy, zápisový lístek, termíny, první a další kola PŘ, odvolání

–        povinnosti a podíl zodpovědnosti zákonných zástupců při přijímacím řízení

2/ informace o systému přípravy žáků ve škole a možnostech další společné i individuální

    přípravy, možnosti placené mimoškolní podpory

3/ možnosti testování  SCIO „ Národní srovnávací testy“, které lze využít pro jednorázové ověření znalostí a dovedností žáků. Jde o celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR v ČJ, Ma a OSP. Díky testu obecných studijních předpokladů (obdobné se používají celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu) získáte informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Výsledky testů doplňují informace z dotazníku pro žáky, rodiče a učitele. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat.


Na setkání se těší                                                                

PaedDr.Dagmar Bistrá, ředitelka


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz