Informace školní jídelny

Informace ŠJ pro rodiče

1. Školní jídelna poskytuje stravování žákům při dodržování pokynů vnitřního řádu ŠJ. Zákonný zástupce žáka je povinen se s tímto řádem podrobně seznámit.

2. Zákonný zástupce žáka vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji ve školní jídelně před prvním nástupem ke stravování.

3. Stravné se hradí bezhotovostně sporožirovým nebo běžným účtem. Splatnost je vždy předem k 20.dni předcházejícího měsíce na účet: 86-4099910247/0100. V hotovosti lze platit složenkou na poště nebo v Komerční bance na pokladně, hrazeno měsíc předem - k 20. dni v měsíci. Změnu čísla účtu nebo banky je povinen zákonný zástupce bezodkladně nahlásit, a to nejpozději k 16.dni předcházejícího měsíce, ve kterém proběhne platba.

4. V případě neuhrazení platby jsou obědy automaticky blokovány!

5. Dokladem k výdeji obědů je identifikátor – čip, který je nutné zakoupit za vratnou zálohu 150,- Kč v kanceláři školní jídelny. Vratná záloha 120Kč pouze u nepoškozených čipů. V případě ztráty nebo poškození identifikátoru si musí strávník koupit nový.  Identifikátor je nepřenosný, nelze jej předávat jiné osobě a jeho ztrátu je nutné ihned nahlásit v kanceláři jídelny.

6. Žák se může stravovat v zařízení školního stravování pouze ve dnech přítomnosti na prezenčním vyučování – tedy v době pobytu ve škole. Dále při distančním vyučování má možnost oběd odebrat do jídlonosiče. (Vyhl. MŠMT 107/2005 Sb. o školním stravování. V první den nemoci je možno odebrat oběd do jídlonosiče v době od 11:00 – 11:30 hodin. Na další dny je nutno oběd odhlásit!

7. Přihlašování obědů se musí provádět přednostně den předem do 14.00 hodin v případě obědu č.1 a dva dny předem v případě obědu č.2 přes portál www.strava.cz. Přihlašovací údaje na tento portál je nutné si vyžádat od vedoucí ŠJ na emailu skolni.jidelna@zsvysluni.cz. Do výběru jídelny na portále je nutné zadat č. jídelny - 0192.

8. Odhlašování obědů č.1 a č.2 se musí provádět přednostně den předem do 14.00 hodin přes portál www.strava.cz. V mimořádných případech lze odhlásit oběd do 7:00 hod. ráno přednostně sms na mob.733 368 009, p. linka 572 805 507, pouze však první den nemoci.

9. Strava neodhlášená, včas nevyzvednutá propadá a musí být uhrazena!

10. Jídla vydávaná do jídlonosičů jsou určena k přímé konzumaci. Jídlonosič musí být vždy v bezvadném hygienickém stavu.

11. Cena obědů (rodič hradí pouze cenu potravin):

I. věková kategorie 7 – 10 let: 31,- Kč (plná výše stravného 80,- Kč)

II. věková kategorie 11 – 14 let: 35,- Kč (plná výše stravného 84,- Kč)

III. věková kategorie 15 a více let: 40,- Kč (plná výše stravného 89,- Kč)


Na základě vyhlášky 107/2015 o školním stravování platné od 1.2.2015 §2 ods. 4, 5 poskytuje škola od září 2021 bezlepkové stravování. V současné době pro děti ze ZŠ Na Výsluní.


Stálé informace

Vedoucí školní jídelny a kolektiv kuchařek:

Hověžáková Jana, vedoucí školní jídelny

  • tel.: 572 805 507
  • skolni.jidelna@zsvysluni.cz

Pummerová Martina; administrace

Válek Michal
Hořínková Anežka
Toralová Emílie
Mrákotová Alena
Helia Gabriela
Chromková Veronika
Mrákotová Alena
Buchtelová Petra

Školní jídelna připravuje denně cca 710 obědů pro strávníky těchto školských zařízení:

Základní škola, Uherský Brod Na Výsluní Uh. Brod 2047
Základní škola Čtverka, Uherský Brod                          
Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod – Havřice, příspěvková organizace       
Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod – Újezdec
Katolická základní škola Uherský Brod


Dosažené úspěchy:

- spokojenost našich strávníků
- stravování 90% dětí školy
3. místo v republikové soutěži "O křišťálovou vařečku" 
- akce " Týdny světových kuchyní" na www.jídelny.cz
 - receptury ve zpravodaji  Jídelny.cz

1. místo v republikové soutěži
"O nejlepší oběd  ve školní jídelně" -27.10.2010


/

© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz