INFORMACE PRO ŽÁKY 9.ROČNÍKU

vytvořeno: 5.5.2020, před 5 měsíci v rubrice Aktuální dění

Od pondělí 11.května 2020 mají zájemci o přípravu na přijímací zkoušky s osobní přítomností ve škole možnost zahájit docházku. Zákonný zástupce vyjádří zájem o tento způsob výuky do 7.5.2020 do 12:00 hodin prostřednictvím žákovské knížky či jinou písemnou formou třídní učitelce.

Cílem návratu deváťáků do školy je příprava na přijímací zkoušky, obsahem výuky budou předměty přijímací zkoušky. Výuku ve škole povedou vyučující, které připravuji v daném ročníku žáky. V předmětu matematika paní učitelka Mgr.Jana Němečková a v předmětu český jazyk paní učitelka Mgr. Monika Smržová.

Forma práce. Vzhledem k propracované a dobře zažité dosavadní distanční výuce u nás na škole a také s ohledem na žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude snaha zkombinovat oba způsoby práce tak, aby byla výuka dostupná všem, tedy půjde o kombinaci účasti ve škole a on-line výuky. Upřesněné informace dostanou žáci nejpozději den před nástupem do školy do elektronické žákovské knížky.

Provozní doba bude pro žáky 9.ročníků od 8 hodin do 13 hodin.

Organizace výuky:

  • výuku zahájíme v pondělí 11.5.2020 v 8 hodin,
  • žáci přijdou do školy se zakrytým nosem a ústy,
  • žáci nebudou vstupovat do školy samostatně, počkají 10 minut do započetí výuky před budovou školy, kde si je vyzvedne vyučující,
  • své vyučující žáci odevzdají před vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem  (bez něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole),
  • žáci jsou povinni mít minimálně 2 vlastní roušky na den a sáček na jejich uložení
  • žáci jsou povinni striktně dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou před zahájením výuky seznámeni
  • žáci mohou odebrat jídlo ve školní jídelně, na první den (11.5.2020) nahlásí telefonicky vedoucí školní jídelny, a to nejpozději ve čtvrtek 7.5.2020 do 12 hodin, pro další dny až po vyhlášení stanoveného rozvrhu.

                                                                                                            PaedDr. Dagmar Bistrá


Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz