INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1.STUPNĚ

vytvořeno: 7.5.2020, před 3 roky v rubrice Aktuální dění

Od pondělí 25.května 2020 mají zájemci o vzdělávací aktivity s osobní přítomností žáků ve škole možnost zahájit docházku. Zákonný zástupce vyjádří zájem o účast svého dítěte ve škole do pondělí 18.5.2020 do 12:00 hodin prostřednictvím žákovské knížky či jinou písemnou formou třídní učitelce.

Provoz školy je stanoven na dobu 25.5.2020 – 30.6.2020 pro kmenové žáky školy pravidelně každý pracovní den.   Provozní doba vzdělávacích aktivit bude pro žáky stanovena v časovém rozmezí 8:00 do cca 12:30 hodin (s upřesněním ukončení dne pro jednotlivé školní skupiny před nástupem do školy)

Vzdělávací a zájmové aktivity budou realizovány pro skupiny, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků s maximálním počtem 15. Složení skupin bude po celou dobu neměnné a o složení dětí ve skupině rozhoduje ředitelka školy.

Složení žákovských skupin nelze stanovit dříve, než bude mít škola návratky zájemců. O složení skupin i přidělení pedagoga budou rodiče informováni před nástupem do školy, nejpozději v pátek 22.5.2020.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25.5.2020!!!

Žákům bude k dispozici školní jídelna bez možnosti výběru jídel (vždy 1 teplé jídlo).

Žákům bude k dispozici školní družina s omezením provozu na dobu 12:00 – 16:00 hodin. Ranní družina  není poskytována.

Žáka lze přihlásit k docházce jen na dopolední část provozu školy, případně využíti ŠD.

Forma práce. Nepůjde o klasickou výukou. Cílem bude rozvíjet vzdělávací teoretické i praktické dovednosti žáků, zajištění sociálních kontaktů, nabídneme hravé a zájmové činnosti. Vzhledem k propracované a dobře zažité dosavadní distanční výuce u nás na škole a také s ohledem na žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude snaha zachovat pro žáky v domácím režimu distanční výuku. Nelze však předem stanovit, zda právě učitel Vašeho dítěte zůstane on-line nebo bude přítomen ve škole. Vše se bude řídit většinovým zájmem dané třídy.

Organizace:

  • žáci musí přicházet do školy se zakrytým nosem a ústy,
  • rodiče nemají vstup do budovy umožněn,
  • všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky
  • žáci nebudou vstupovat do školy samostatně, před budovou školy si je vyzvedne vyučující,
  • první den při nástupu do školy žáci odevzdají svému vyučujícímu před vstupem do školy vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem  (bez něj nemohou zahájit výuku s přítomností ve škole), totéž prohlášení bude vyžadováno opětovně, pokud žák na dobu delší než 3 dny přeruší docházení do školy (nepočítají se dny víkendové)
  • žáci jsou povinni mít minimálně 2 vlastní roušky na den a sáček na jejich uložení
  • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, s nimiž budou před zahájením výuky seznámeni
  • docházka je v době od 25.5.2020 dobrovolná, neúčast ve škole není považovaná za zameškanou,
  • z důvodu přesného přehledu a náročnější organizace však škola vyžaduje omlouvání předem známé nepřítomnosti přidělenému pedagogovi


Děkujeme rodičům za důvěru a za dodržování všech nestandardních požadavků 

                                                                                                                                                                                                                                                                     PaedDr. Dagmar Bistrá


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz