Informace pro rodiče o PCR testech

vytvořeno: 17.5.2021, před 3 roky v rubrice Aktuální dění

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ ŠKOLY TESTOVANÝCH NA COVID-19

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

ráda bych Vás informovala, že naše škola spustí v pondělí 24.5.2021 pilotní projekt informativního screeningu RT-PCR testování žáků na COVID-19 metodou pooling. Pilotní projekt bude realizovat společnost Star of Davidson ve spolupráci s Anygence. Plošné testování je klíčové pro rychlý návrat dětí do škol a zajištění bezpečného prostředí pro jejich výuku. Uvědomujeme si citlivost situace, a proto Vám předkládám přehledný souhrn důležitých informací, které poskytují odpovědi na nejčastější dotazy. Jsem přesvědčena, že pravidelné testování a postupné očkování je cesta, která nás společně dovede zpět do normálního života. Upouštíme od antigenních testů dodávaných MŠMT a přecházíme na přesnější PCR testy.

Proč je nutné testovat?

Testování přesnými RT-PCR testy umožní včasné a spolehlivější odhalení nakaženého dítěte a zamezí tak šíření koronaviru ve školním kolektivu. To je základní předpoklad pro bezpečný návrat dětí do školy.

Společnost Star of Davidson a Anygence pro nás zajistí v rámci testování žáků na COVID-19:

1/ zaškolení našich pedagogů, metodické vedení

2/ vyhodnocení testu informativního screeningu RT-PCR

3/ likvidace odpadu

4/ předání výsledku vedení školy

Pozn.: převoz vzorků do laboratoře zajišťuje zřizovatel Město Uherský Brod.

Jak pooling funguje?

Zjednodušeně řečeno spočívá v tom, že se z odebraných vzorků od čtyř žáků vytvoří jeden skupinový vzorek pro zpracování metodou PCR v certifikované laboratoři. Pokud je mezi nimi pozitivní vzorek, prověří se každý zvlášť.


PRAVIDLA PŘED TESTOVÁNÍM

Pro správný a přesný výsledek testu je důležité dodržet základní pravidla.

20 minut před odběrem:

NEPÍT, NEJÍST, NEKOUŘIT A NEŽVÝKAT ŽVÝKAČKU.


Termín a místo odběru

Testování bude probíhat 1 x za 14 dní v prostorách školy v termínech pondělí 24.5.2021, pondělí 7.6.2021 a pondělí 21.6.2021 vždy první vyučovací hodinu. Pokud žák nebude v daném termínu přítomen, absolvuje ve škole antigenní testy dle stávajícího režimu stanoveného MŠMT.

Metoda odběru

Odběry jsou snadné a bezbolestné, jsou prováděny ze slin. Po celou dobu odběrů bude žákům asistovat tým koordinátorů, kteří odebrané vzorky převezmou.

Kdy budou výsledky?

Výsledek testu bude znám tentýž den. V případě pozitivity bude zákonný zástupce informován školou o dalším postupu telefonicky.

Jak bude výsledek předán

Výsledek testu je předán vedení školy v souladu s platnou legislativní úpravou ochrany osobních údajů. V případě pozitivního záchytu screeningové metody Vás bude vedení školy kontaktovat a sdělí další postup. Zákonný zástupce kontaktuje neprodleně praktického/dětského lékaře žáka a požádá o vystavení žádanky na diagnostické vyšetření RT-PCR, které potvrdí předpoklad pozitivního vzorku. Se žádankou vyhledejte jakékoliv nejbližší odběrové místo.

Pokud pociťuje žák akutní příznaky onemocnění COVID-19 (teplota 38,5 – 40 °C, kašel, bolesti na hrudi, dehydratace apod.), na testování do školy NEJDE a je nutné postupovat dle nařízení Krajské hygienické stanice.

                        Děkuji, že s nám pomáháte vše v klidu zvládnout. Dagmar Bistrá, ředitelka


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz