Informace ke koronaviru

vytvořeno: 5.3.2020, před 3 roky v rubrice Organizace školy po jarních prázdninách

Laboratorní vyšetření pro průkaz přítomnosti viru SARS-CoV-2

Podle dostupných aktuálních informací z okolních států Evropy, je ve všech stále dodržován postup laboratorního vyšetření osob pouze v indikovaném případě podezření na onemocnění COVID19.


Indikovaný případ (případ vyžadující laboratorní diagnostiku) je případ splňující následující podmínky:

Pacient s akutním respiračním onemocněním (náhlý začátek alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, teplota, dušnost), které díky závažnosti stavu vyžaduje nebo nevyžaduje hospitalizaci a  u kterého bylo v období 14 dní před začátkem prvních příznaků splněno alespoň jedno z následujících epidemiologických kritérií:

a) byl v úzkém kontaktu s potvrzeným nebo pravděpodobným případem infekce COVID-19

NEBO

b) pobýval v oblasti s předpokládaným přenosem onemocnění v populaci*


Kritéria pro laboratorní testování osob uvedených v bodě a) nebo b) musí být vyhodnocena individuálně epidemiologem krajské hygienické stanice.

Blízký/úzký kontakt je definován např. jako:

  • osoba, která žije ve společné domácnosti s případem onemocnění COVID-19
  • osoba, která měla přímý fyzický kontakt s případem onemocnění COVID-19 (např. podání ruky)
  • osoba, která měla nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety případu onemocnění COVID-19 (např. při kašli, kontaktu holou rukou s použitými papírovými kapesníky)
  • osoba, která byla v bezprostřední blízkosti (face to face) s případem onemocnění COVID-19 ve vzdálenosti do dvou metrů a po dobu delší než 15 minut
  • osoba, která sdílela stejné uzavřené prostředí ve vzdálenosti menší než 2 metry a po dobu delší než 15 minut s případem onemocnění COVID-19 (např. ve třídě, v zasedací místnosti, v čekárně ve zdravotnickém zařízení)
  • zdravotnický pracovník nebo jiná osoba přímo pečující o případ onemocnění COVID-19 nebo laboratorní pracovníci manipulující se vzorky od nemocného s COVID-19 bez použití doporučených osobních ochranných prostředků (OOP) nebo při poškozených OOP
  • kontakt v letadle sedící dvě sedadla (v jakémkoliv směru) od nemocného s COVID-19, doprovod nebo osoba poskytující péči a členové posádky pracující v daném sektoru letadla, kde index case seděl: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-guidelines-infectious-diseases-transmitted-aircraft-ragida-middle


Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR).

Negativní výsledek vyšetření přítomnosti viru u osoby bez jakýchkoliv klinických příznaků popsaných výše by mohl vést k nesprávnému závěru, protože vypovídá pouze o situaci organismu v okamžiku odběru, ale nemůže sloužit např. jako doklad o „neinfekčnosti“.

Pokud máte nebo se u Vás objeví klinické příznaky respirační infekce ve výše definovaném čtrnáctidenním období, ihned kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Zásadní je důsledně dodržovat základní hygienická opatření: osobní zodpovědnost za zdraví své i svého okolí, časté mytí rukou a etiketa kašle.© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz