Informace a závazné pokyny pro rodiče

vytvořeno: 6.3.2020, před 2 roky v rubrice Škola

Informace a závazné pokyny
 pro rodiče (zákonné zástupce) dětí navštěvujících
školská zařízení zřizovaná městem Uherský Brod
v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19

V souladu s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje vydané dne 5. 3. 2020 a z důvodu prevence a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění COVID-19 s okamžitou platností a účinností od pondělí 9. 3. 2020 vydávám tyto informace a závazné pokyny pro rodiče (zákonné zástupce) dětí navštěvujících školská zařízení zřizovaná městem Uherský Brod:

INFORMACE PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE)

 1. Výuka od pondělí 9. 3. 2020 probíhá v běžném režimu, provoz škol, školních družin ani školního stravování není omezen.
 2. V rámci prevence případného šíření onemocnění COVID-19 i ostatních respiračních onemocnění zajistí školská zařízení zvýšená hygienická opatření (zejména desinfekci povrchů), opakovaně bude instruovat děti ohledně dodržování zásad osobní hygieny, zjistí zahraniční cesty dětí v posledních 14 dnech, ponechají doma všechny své zaměstnance, kteří se v posledních 14 dnech vrátili ze zasažených oblastí nebo mají příznaky respiračních onemocnění.
 3. Aktuální situace se může v průběhu času měnit, sledujte prosím webové stránky www.ub.cz a stránky jednotlivých školských zařízení.

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE)

 1. U dítěte, které se v posledních 14 dnech vrátilo z rizikové oblasti – Itálie, Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Japonsko, Singapur (ev. další dle aktuálních informací z veřejně dostupných zdrojů) ať již má či nemá příznaky onemocnění dýchacích cest, rodiče (zákonní zástupci):
 • zabezpečí dítěti domácí péči, dítě nebude vysláno do školského zařízení,
 • kontaktují Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje na tel. číslech 577 006 759, 724 221 953 nebo, viz také pokyny na www.mzcr.cz,
 • o situaci telefonicky informují školu, kde bude domluven režim domácí výuky – dítě bude z vyučování omluveno z epidemiologických důvodů.

Obdobně budou rodiče (zákonní zástupci) postupovat v případě, že dítě přišlo do kontaktu s osobou, která byla v rizikové oblasti v posledních 14 dnech.

 1. U dítěte, které vykazuje příznaky onemocnění dýchacích cest (horečka, kašel, dýchací obtíže, …) i v případě, že nepobývalo v zahraničí rodiče (zákonní zástupci):
 • zabezpečí dítěti domácí ošetřování, dítě nebude vysláno do školského zařízení,
 • telefonicky kontaktují svého dětského lékaře, pokud to povaha onemocnění vyžaduje,
 • o situaci telefonicky informují školu - dítě bude z vyučování omluveno z důvodu nemoci.

Děti, u kterých budou školou zjištěny příznaky respiračních onemocnění budou izolovány od ostatního kolektivu a rodiče (zákonní zástupci) budou vyzváni, aby se dítě neprodleně převzali do domácího ošetřování.

 1. Rodiče (zákonní zástupci) instruují děti ohledně dodržování zásad osobní hygieny v souladu s přiloženým informačním materiálem distribuovaným Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.

V Uherském Brodě dne 6. března 2020

                                                                                     Ing. Jan Hrdý, místostarosta

/

© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz