emailové kontakty

Ředitelka školy:

          Bistrá DagmarPaedDr., tel.: 572 805 500; dagmar.bistra@zsvysluni.cz


Zástupkyně ředitelky:

         Votavová Šárka , Mgr., tel.: 572 805 502;  sarka.votavova@zsvysluni.cz

Třídní učitelé:

0.A      Nášelová Taťána, Mgr.; tel.: 572 805 515; tatana.naselova@zsvysluni.cz

I.A      Hrubošová Renata,;  Mgr. tel.: 572 805 517; renata.hrubosova@zsvysluni.cz

II.A     Hráčková Hana, Mgr.; tel.: 572 805 517; hana.hrackova@zsvysluni.cz

II.B     Krajči Anna, Mgr.; tel.: 572 805 517; anna.krajci@zsvysluni.cz

III.A   Bruštíková Barbora; tel: 572 805 506; barbora.brustikova@zsvysluni.cz

IV.A   Moravcová Jana, Mgr.; tel.: 572 805 516;  jana.moravcova@zsvysluni.cz

V.A     Popelková Bahulíková Vladimíra; tel.: 572 805 523;  vladimira.bahulikova@zsvysluni.cz

VI.A   Janča Vítězslav, Mgr.; tel.: 572 805 508; vitezslav.janca@zsvysluni.cz

VII.A  Smržová Monika, Mgr.; tel.: 572 805 523;  monika.smrzova@zsvysluni.cz

VIII.A Habáníková Hana, Mgr.; tel.: 572 805 511; hana.habanikova@zsvysluni.cz

VIII.B Šojdrová Martina, Mgr.; tel.: 572 805 523; martina.sojdrova@zsvysluni.cz

IX.A   Chovancová Michaela, Mgr.; tel.: 572 805 521; michaela.chovancova@zsvysluni.cz

IX.B    Němečková Jana, Mgr.; tel.: 572 805 521; jana.nemeckova@zsvysluni.cz

Pedagogičtí pracovníci:

Benešová Radka, Mgr.; učitelka 2.st  tel: 572 805 516; radka.benesova@zsvysluni.cz    

Josefíková Marcela, Mgr.; učitelka 2.st. tel.: 572 805 518; marcela.josefikova@zsvysluni.cz

Kůdelová Martina, Mgr.; učitelka 2.st tel.: 572 805 518; martina.kudelova@zsvysluni.cz

Smetana Tomáš, Mgr.; učitel 2.st, tel.: 572 805 508; tomas.smetana@zsvysluni.cz

Gajdůšková Kristýna, Mgr.; učitelka tel.: 572 805 516; kristyna.gajduskova@zsvysluni.cz

Výchovný poradce:

            Janča Vítězslav, Mgr.; tel.: 572 805 508; vitezslav.janca@zsvysluni.cz

Školní metodik prevence:

           Němečková Jana, Mgr.; tel.: 572 805 521; jana.nemeckova@zsvysluni.cz

Školní speciální pedagog:

           Smrtka Jan, Mgr.; tel: 572 805 506; jan.smrtka@zsvysluni.cz

Asistenti pedagoga:

Smějsíková Denisa, Ing.; tel.: 572 805 521; denisa.smejsikova@zsvysluni.cz

Šmilauerová Ivana; tel.: 572 805 511; ivana.smilauerova@zsvysluni.cz

Toralová Kamila; tel.: 572 805 506;  kamila.toralova@zsvysluni.cz

Kubáníková Barbora; barbora.kubanikova@zsvysluni.cz

Školní družina:

Schusterová Romana; vedoucí; 572 805 515 romana.schusterova@zsvysluni.cz  

Kubáníková Barbora; vychovatelka; barbora.kubanikova@zsvysluni.cz

Librová Hana; vychovatelka; hana.librova@zsvysluni.cz  

Pištěcká Klára; vychovatelka; klara.pistecka@zsvysluni.cz   

Ekonomický úsek:

           Jančová Tatjana; ekonomka školy; tel.: 572 805 501 tatjana.jancova@zsvysluni.cz

           Steinerová Jana; hospodářka školy; tel.: 572 805 501 jana.steinerova@zsvysluni.cz

           Bartošová Lenka; administrace; tel.: 572 805 503 lenka.bartosova@zsvysluni.cz

Školní jídelna:

Horáčková Dagmar; vedoucí; tel.: 572 805 507 dagmar.horackova@zsvysluni.cz

Pummerová Martina; administrace; tel.: 572 805 513  martina.pummerova@zsvysluni.cz

Dopravní hřiště:

           Smetana Tomáš, Mgr.; vedoucí; tel.: 572 805 508 tomas.smetana@zsvysluni.cz

Správní zaměstnanci:


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz