EDUROAM

Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN)

Naše škola je připojena k EDUROAM

EDUROAM je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace EDUROAM účtu

V EDUROAM se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy, budete v rámci roamingu přidávat znak @ a realm zsvysluni.cz.

Celý tvar je tedy jmeno.prijmeni@zsvysluni.cz.


Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroam nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.


Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

  • název sítě (SSID): eduroam
  • protokol připojení: 802.1x
  • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
  • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
  • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
  • jméno RADIUS serveru: radius.zsvysluni.cz
  • certifikační autorita: CESNET_CA_3
  • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP


Pokryté prostory

eduroam je vysílán ve všech učebnách, chodbách i šatnách v budově školy.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).


Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email eduroam@zsvysluni.cz a nebo telefon +420 572 805 502.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně u své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet. 

English version of this document


EDUROAM EN
Eduroam is an international…
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz