Dotazy rodičů 43. - 44.týden

vytvořeno: 1.11.2020, před 2 roky v rubrice Aktuální dění Odpovědi paní ředitelky.


Otázka č.1) Co nového čeká žáky v souvislosti s výukou po podzimních prázdninách?

Odpověď č.1: Od 2.11.2020 bude pokračovat distanční výuka pro všechny třídy jako dosud, navíc přejdou žáci logopedické třídy na distanční výuku, kterým dosud bylo umožněno vzdělávat se presenčně.

* * *

Otázka č.2) Jak dlouho bude tento stav trvat?

Odpověď č.2: Předpokládám, že se žáci nevrátí dřív než s koncem nouzového stavu, a to ještě jen ti nejmladší.

* * *

Otázka č.3) Blíží se čtvrtletí, tedy hodnocení v půlce prvního pololetí, jak budou žáci hodnoceni?

Odpověď č.3: Čtvrtletní pedagogická porada a hodnocení výsledků v jednotlivých předmětech proběhne podle plánu. V některých předmětech zatím žáci nezvládli získat potřebný počet známek, nebudou tedy hodnoceni, což neznamená vzhledem k pololetní klasifikaci ještě nic zásadního. Do pololetí je však nezbytné povinný počet známek v souladu s klasifikačním řádem mít.

* * *

Otázka č.4) Co je potřeba, aby žáci v souvislosti s hodnocením věděli?

Odpověď č.4:  Především to, že:

  • nezískají známky na vysvědčení tak snadno, jako tomu bylo v závěru minulého školního roku
  • dále, že nemají podceňovat zadání učitelů a plnění úkolů, které vyplývají z distanční výuky
  • a také že vysoce bude hodnocena aktivní účast na distanční výuce,

protože veškeré nasbírané známky se budou započítávat a podcenění či neplnění úkolů se jim tentokrát nevyplatí!!

* * *

Otázka č.5) Co když má někdo potíže s technikou či s připojením?

Odpověď č.5: Na webových stránkách školy je uveden kontakt na technickou podporu, zajišťuje ji pan učitel Smrtka a je k dispozici ve vymezeném čase po síti i po telefonu jak pro žáky, tak i pro rodiče.

* * *

Otázka č. 6) Je možné se dovolat do školy nebo je plně zavřená?

Odpověď č.6:  Pro žáky na distanční výuce, kteří jsou tzv.offline BEZ PŘIPOJENÍ, je k dispozici ve škole pro předávání materiálů asistentka v pondělí a v pátek vždy mezi 8:00 – 12:00.  Do kanceláří školy se v následujících týdnu až dvou lze dovolat ve všech pracovních dnech 8:00 – 13:00 hodin.

* * *

Otázka č. 7) A co obědy, stále mají možnost žáci na distanční výuce odebírat?

Odpověď č.7:  Nárok žáků na oběd v době distanční výuky je zachovám, školní kuchyně je v provozu. ALE !! Nově nebudeme vydávat obědy v prostorách jídelny na talíř, ale do jídlonosičů přes zadní vchod do kuchyně v čase mezi 11:30 – 14:00 hodin.

* * *

Otázka č. 8) Jak bude probíhat přihlašování?

Odpověď č.8:  Nyní je nutné si zkontrolovat přihlášení na strava.cz a přes tento portál nebo telefonicky oběd přihlásit či odhlásit, nejpozději do 7 hodin ráno.  

* * *

Otázka č. 9) Je něco, co byste chtěla žákům a rodičům závěrem vzkázat?

Odpověď č.9:  Především rodiče bych chtěla ubezpečit, že není jediný učitel či vychovatel na naší škole, který by nevyhlížel stejně netrpělivě návrat výuky do klasické školní třídy.  A také to, že distanční výuka je pro učitele velmi náročná práce a rozhodně tohle období není jejich dovolená.

* * *


Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz