Distanční výuka

Distanční forma výuky probíhá na naší škole od 16.3.2020 formou on-line konzultací přes Skype. Úkoly na vypracování jsou zadávány do elektronické žákovské knížky (EŽK). Na této stránce najdete aktuální informace o způsobu zadávání úkolů, plnění a způsobu kontroly zadaných úkolů pro samostatnou práci. Návody k instalaci a užívání Skype, EŽK, systému Bakaláři a další nezbytné informace pro snazší orientaci v nesnadné situaci, ve které se nyní všichni nacházíme. Děkujeme za spolupráci.

9.ročníky

Od pondělí 11.května 2020 mají zájemci o přípravu na přijímací zkoušky s osobní přítomností ve škole možnost zahájit docházku

Cílem návratu deváťáků do školy je příprava na přijímací zkoušky. V předmětu matematika paní učitelka Mgr.Jana Němečková a v předmětu český jazyk paní učitelka Mgr. Monika Smržová.

Pro žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude snaha zkombinovat oba způsoby práce tak, aby byla výuka dostupná všem, tedy půjde o kombinaci účasti ve škole a on-line výuky. 


Upozornění

Technické potíže s připojením na SKYPE jsou vyřešeny. On-line konzultace žáků i rodičů jsou realizovatelné v plném rozsahu.


Důležité

Komunikace přes webovou aplikaci Bakaláři má garantovanou dostupnost přes počítač, na mobilním telefonu nemusí být možnost otevřít přílohy.


​​Informace

pro rodiče a žáky k on-line výuce od 16.3.2020

5. – 9. třída

  • V 8.00 hodin bude probíhat zadávání úkolů žákům na EŽK  pro samostatnou práci.
  • V čase od 9.00 – 12.00 hodin budou probíhat on-line konzultace žáků i rodičů k probíranému učivu s jednotlivými vyučujícími – přes školní  Skype.
  • Rozpis konzultačních hodin pro jednotlivé třídy:

1.– 4. třída

  • V 8.00 hodin budou zadány v EKŽ domácí úkoly na daný den
  • V čase od 9.00 – 12.00 hodin mají rodiče a žáci možnost využít on-line konzultace s třídními učiteli – přes školní  Skype.

Probíraná témata budou pravidelně zapisována podle rozvrhu do elektronické třídní knihy (Bakaláři) s možností kontroly učiva na daný den.


Distanční výuka

​​Distanční výuka pro žáky školy – rodiče a žáci školy budou mít od pátku 13.3.2020 informace o plnění a způsobu kontroly zadaných úkolů pro samostatnou práci v Bakaláři, dále zde najdete informace o možnosti pravidelných konzultací s učiteli on-line.      

Sleduje zde další aktuální zprávy. Děkujeme za pochopení.

           PeadDr. Dagmar Bistrá, ředitelka


Mimořádné opatření

Ruší se výuka na školách s platností od 11.3.2020

  • Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je vyhlášeno mimořádné opatření proti šíření nového koronaviru, s platností od  středy 11.3.2020 se ruší výuka na základních, středních a vyšších odborných školách.

  • Týká se to také provozu školní družiny a jídelny.

  • Aktuální informace sledujte na webových stránkách, Fb a na žákovské knížce.

Opatření platí do odvolání.

           Mgr. Šárka Votavová, zástupkyně ředitelky


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz