Distanční výuka

Distanční forma výuky probíhá na naší škole od 16.3.2020 formou on-line konzultací přes Skype. Úkoly na vypracování jsou zadávány do elektronické žákovské knížky (EŽK). Na této stránce najdete aktuální informace o způsobu zadávání úkolů, plnění a způsobu kontroly zadaných úkolů pro samostatnou práci. Návody k instalaci a užívání Skype, EŽK, systému Bakaláři a další nezbytné informace pro snazší orientaci v nesnadné situaci, ve které se nyní všichni nacházíme. Děkujeme za spolupráci.

Způsob přihlašování ke konzultacím

Konzultace v budově školy:

od 8.6. do 23.6. - individuální konzultace ve dnech 8.-11.6., 15.-18.6., 22.-23.6. vždy v čase od 12.30 do 14.30 hodin.

Pro přihlašování ke konzultacím použijte odkaz:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/ZkladnkolaNaVslunUherskBrod@zsvysluni.cz/bookings/

  • On-line rezervaci lze provést nejpozději 3 hodiny před zahájením konzultace.
  • Telefonické přihlášení na čísle 572 805 509 v době od 8.00 do 12.00 hodin denně v pracovních dnech nejpozději 1 hodinu před konzultací. VÍCE...

Výuka žáků 2.stupně od 8.6.2020

Od 8. června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků druhého stupně základní školy za účelem konzultací navazujících na vzdělávání na dálku.

Hlavní vzdělávací aktivitou tedy zůstává až do 23. června 2020 distanční vzdělávání dle platného rozvrhu.

Nabízíme žákům přítomnost na individuálních konzultacích (1-2 žáci) s vyučujícími. Cílem těchto setkání je objasnění nebo upevnění učiva. VÍCE...


9.ročníky

Od pondělí 11.května 2020 mají zájemci o přípravu na přijímací zkoušky s osobní přítomností ve škole možnost zahájit docházku

Cílem návratu deváťáků do školy je příprava na přijímací zkoušky. V předmětu matematika paní učitelka Mgr.Jana Němečková a v předmětu český jazyk paní učitelka Mgr. Monika Smržová.

Pro žáky, kteří z důvodu rizikových faktorů nemohou nastoupit do školy, bude snaha zkombinovat oba způsoby práce tak, aby byla výuka dostupná všem, tedy půjde o kombinaci účasti ve škole a on-line výuky. 


Upozornění

Technické potíže s připojením na SKYPE jsou vyřešeny. On-line konzultace žáků i rodičů jsou realizovatelné v plném rozsahu.


Důležité

Komunikace přes webovou aplikaci Bakaláři má garantovanou dostupnost přes počítač, na mobilním telefonu nemusí být možnost otevřít přílohy.


​​Informace

pro rodiče a žáky k on-line výuce od 16.3.2020

5. – 9. třída

  • V 8.00 hodin bude probíhat zadávání úkolů žákům na EŽK  pro samostatnou práci.
  • V čase od 9.00 – 12.00 hodin budou probíhat on-line konzultace žáků i rodičů k probíranému učivu s jednotlivými vyučujícími – přes školní  Skype.
  • Rozpis konzultačních hodin pro jednotlivé třídy:

1.– 4. třída

  • V 8.00 hodin budou zadány v EKŽ domácí úkoly na daný den
  • V čase od 9.00 – 12.00 hodin mají rodiče a žáci možnost využít on-line konzultace s třídními učiteli – přes školní  Skype.

Probíraná témata budou pravidelně zapisována podle rozvrhu do elektronické třídní knihy (Bakaláři) s možností kontroly učiva na daný den.


Distanční výuka

​​Distanční výuka pro žáky školy – rodiče a žáci školy budou mít od pátku 13.3.2020 informace o plnění a způsobu kontroly zadaných úkolů pro samostatnou práci v Bakaláři, dále zde najdete informace o možnosti pravidelných konzultací s učiteli on-line.      

Sleduje zde další aktuální zprávy. Děkujeme za pochopení.

           PeadDr. Dagmar Bistrá, ředitelka


Mimořádné opatření

Ruší se výuka na školách s platností od 11.3.2020

  • Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je vyhlášeno mimořádné opatření proti šíření nového koronaviru, s platností od  středy 11.3.2020 se ruší výuka na základních, středních a vyšších odborných školách.

  • Týká se to také provozu školní družiny a jídelny.

  • Aktuální informace sledujte na webových stránkách, Fb a na žákovské knížce.

Opatření platí do odvolání.

           Mgr. Šárka Votavová, zástupkyně ředitelky

Rozpisy on-line konzultací


Aplikaci Skype pro iOS si můžete stáhnout z App Store.

Aplikaci Skype pro Android si můžete stáhnout z Google Play.


Skype - vyučující (odkazy)Skype (návody)


Stažení Skype pro PC ZDE


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz