Četba v cizím jazyce

vytvořeno: 1.3.2022, před 11 měsíci v rubrice Aktuální dění

Četba v cizím jazyce je jeden z nejlepších předpokladů rozvoje slovní zásoby a rozšíření znalostí cizího jazyka. Na naší škole jsme si toho vědomi - žáci jsou od druhého stupně vedeni k práci s konkrétním textem, k rozvoji čtenářské gramotnosti a získávání přirozené úcty a lásky k četbě, což jsou nepostradatelné vlastnosti kultivovaného člověka.

Ze školních prostředků se zakoupilo množství cizojazyčných textů všech jazykových úrovní. K zapůjčení nabízíme cizojazyčnou beletrii, zjednodušené knihy pro studenty cizích jazyků, zrcadlové texty, cizojazyčné časopisy atd. Jsme toho názoru, že knihy by měly být čteny, předávány z ruky do ruky a že by neměly stát jednou přečtené nebo zcela nedotčené v policích.


Žádné podstránky neexistují.
© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz