Čestné uznání žákyni Aničce Vítové v literární soutěži „Utíkej, rychle utíkej“

vytvořeno: 12.12.2016, před 3 roky v rubrice Aktuality V pátek 9. prosince 2016 ve 14.00 hodin proběhlo v Luhačovicích za účasti naší školy vyhodnocení 4. ročníku literární soutěže Utíkej, rychle utíkej, kterou SOŠ Luhačovice vyhlašuje pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

Také letos porota vedená básníkem Jiřím Žáček a spisovatelem Janem Cimickým musela hodně rozvažovat, aby z mnoha kvalitních prací ocenila ty nejlepší. V tomto ročníku bylo zasláno 105 prací z 34 základních škol. Navíc z mnoha škol byly zaslány práce, které už prošly výběrem, takže počet skutečně zúčastněných tvůrců nelze dobře odhadovat. Je to jistě výsledek zájmu dětí i skvělé práce učitelů škol, kteří nezištně podporují talent a ty ušlechtilejší záliby svých žáků. Žákyně 9. ročníku ZŠ Na Výsluní Anna Vítová si osobně z rukou spisovatele Jana Cimického převzala čestné uznání za svoji práci a skvěle tak reprezentovala naši školu. Gratulujeme, Aničko! Přejeme hodně úspěchů ve tvé další tvůrčí umělecké práci.

Za vedení školy Dagmar Bistrá