Branný den – příprava občanů k obraně státu

vytvořeno: 2.5.2017, před 6 roky v rubrice Aktuality [DOPLNIT TEXT]

Ve dnech 25. – 27. dubna na naší škole probíhalo projektové vyučování pod názvem Dny lidskosti. Cílem tohoto projektu bylo vysvětlení  a pojetí  LIDSKOSTI z různých náhledů a  směrů .

Program projektu byl zakomponován do tříd dnů.

První den vedl žáky k přípravě k obraně státu formou  branného  dne,  který pro žáky připravili členové Branných oddílů ČR z.s. . Program byl rozdělen na dvě části. V první části se konaly přednášky o Armádě ČR a o problému uprchlické vlny a v další části probíhaly branné aktivity. Branné aktivity se uskutečnily v tělocvičně školy a byly zaměřeny na rozvoj branných dovedností při praktických aktivitách, kterými byla bezpečná manipulace se zbraní, hod granátem, překážková dráha, laserová střelnice atd.

Další den byly na programu projektové dílny

Žáci pracovali v malých skupinkách a spolu s vyučujícími se zamýšleli nad tímto tématem v různých oblastech. Šikovní výtvarníci téma LIDSKOST zpracovávali výtvarně, jiná skupinka dětí vyhledávala humanitární organizace, které pomáhají v postižených oblastech. Další skupinka se zamýšlela nad mezilidskými vztahy a v jiné skupince žáci prováděli nácvik dovedností k záchraně lidského života a zdraví. Také téma obyčejných lidí s neobyčejným srdcem  děti zaujalo a zamýšlely se nad činy  zajímavých statečných lidí. Velmi pěkně se zapojily děti ve skupince, která vytvářela vlastní miniorganizaci zaměřenou na pomoc školákům v Nikaragui. Vytvářely balíčky školních potřeb s dobrovolné sbírky a psaly průvodní dopisy.

Ve všech dílnách vládla pracovní atmosféra, žáci si připravovali výstupy, kterými  svou práci  další den  prezentovali.

Poslední den se nesl v duchu prezentací prací z projektových dílen a besed s lidmi, kteří mají k lidskosti velmi blízko a své zkušenosti dětem rádi předávali. Nejprve probíhaly vzájemné prezentace, které byly důkazem toho, že žáci se nad tématem velmi silně zamýšleli a pochopili jeho důležitost. Závěrečné  besedy jak  se zástupcem armády ČR tak i se zástupkyní Českého červeného kříže byly krásným  vyvrcholením projektových dnů  a nezapomenutelným zážitkem pro naše žáky.

Mgr. Šárka Votavová


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz