Aktuální informace COVID – 19

Od pondělí 14.2. se vracíme k výuce podle rozvrhu tříd v Aj, Tv, volitelné předměty…

***

Bráníme se omikronu a navyšování počtu nakažených žáků a učitelů strategií zpřísněných opatření.

Od 27.1. 2022 dodržujeme striktní homogenitu tříd, zamezení slučování tříd, minimalizaci přesunů, střídání učeben, zrušení hromadných akcí.

Cílem je udržet všechny třídy v prezenční výuce.

***

Děkujeme zákonným zástupcům dětí a žáků za perfektní spolupráci při informování školy o pozitivním výsledku testování po jeho obdržení, a to jak z kontaktu ve škole, tak i doma.

***

Karanténa – izolace pro žáky

V případě pozitivního výsledku Atg-testu nebo po zjištění kontaktu s pozitivním spolužákem odchází žák ze školy do pětidenní karantény. Den testu a kontaktu se do karantény nezapočítává.

Pokud jsou poslední dva dny karantény bezpříznakové, žák po nich může nastoupit do školy.

Platí povinnost zákonných zástupců dětí a žáků bezodkladně informovat školu o pozitivním výsledku testování po jeho obdržení, a to jak z kontaktu ve škole, tak i doma.

***

S účinností od 17. 1. 2022 je stanovena povinnost testovat ve škole děti a žáky vždy 1x týdne a to v pondělí. Pokud se dítě či žák nezúčastní testování z důvodu nepřítomnosti, testuje se první další den, kdy do školy nastoupí.

***

Platí povinnost zákonných zástupců dětí a žáků informovat školu o pozitivním výsledku testování po zjištění výsledku, a to jak z kontaktu ve škole, tak i doma.

Povinnost je s účinností od 3. 1. 2022 stanovena v mimořádném opatření Mimořádné opatření ke screeningové testování ve školách - č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN v článku VIII bod 1:

Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole,​ je zákonný zástupce dítěte nebo žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.

​***

Uveřejňujeme informace pro jednotlivé třídy v Bakaláři a v sekci Aktuální informace COVID 19 – dist. výuka 2021/2022.

***

Vyřízení Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení je možné si vyzvednout u p. asistentky Bartošové osobně po předchozí telefonické domluvě (572 805 530)

nebo si vyžádat sken do e-mailu, požadavek adresujte na lenka.bartosova@zsvysluni.cz.


© 2019 Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní / Prohlášení o přístupnosti / web by: icard.cz