Aktuality

Třídní schůzky se konají v úterý 5. 11. 2013

před 6 roky, 22.10.2013

Od 15.00 hod proběhne schůzka rodičů žáků 9. ročníku k přijímacímu řízení na SŠ v učebně informatiky, od 15.30 hod pak schůzka rodičů žáků 1. stupně a od 16.00 hod schůzka rodičů žáků 2. stupně v kmenových třídách. Od 17.00 hod následuje schůze SRPDŠ zástupců rodičů jednotlivých tříd ve sborovně za účasti vedení školy.

Číst celý článek


Matematické soutěže 2013/2014

před 6 roky, 15.10.2013

V letošním školním roce budou opět tyto soutěže

Číst celý článek

Školní turnaj v piškvorkách

před 6 roky, 15.10.2013

V úterý 15. října se ve školní jídelně sešlo více než 60 žáků 2. stupně, aby se utkali v kvalifikačním turnaji v piškvorkách - nejlepší desítka soutěžících bude školu reprezentovat v oblastním kole.

Číst celý článek

Kurz finanční gramotnosti - říjen 2013

před 6 roky, 19.9.2013

Naše škola je zapojena do evropského projektu Finanční gramotnosti, jehož součástí je účast žáků a pedagogů na  zážitkovém kurzu FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. Tento kurz se uskuteční ve dnech 16. - 18. 10.2013  (středa - pátek) na Všemině.

Číst celý článek
Zápis do 1. třídy na školní rok 2018-2019
před 1 rokem, 16.4.2018

Zápis do 1. třídy na školní rok 2018-2019

Ve čtvrtek 12. dubna byla naše škola vyzdobena do námořnického. Na tento den jistě nezapomenou budoucí školáci, kteří přišli se svými rodiči k zápisu. Na začátku cesty čekaly šikovné námořnice ze 7. A, jejich úkolem bylo ukázat cestu k zápisní lodi. V zapisovacích kajutách se předškoláků ujaly paní učitelky a pomocí námořnických úkolů je prověřovaly. Všechny děti u nás zápisem bezpečně propluly a na konci si za svou píli odnesly dárečky. V letošním roce byla na programu poprvé pohádka, která byla ke zhlédnutí v pohádkové kajutě. Divadelní představení Chytrá Horákyně připravila paní učitelka Popelková Bahulíková s žáky 1. i 2. stupně. Velké poděkování patří všem vyučujícím i žákům, kteří se na přípravě i průběhu zápisu podíleli. Mgr. Dana Vráblíková


Výuka 21.století s Corinth Education
před 1 rokem, 16.4.2018

Výuka 21.století s Corinth Education

Projekt Comenius 2013-2015 schválen!

V červnu 2013 byl naší škole ZŠ Na Výsluní Národní agenturou v Praze schválen evropský projekt Comenius s názvem Water-Wise, kterému předcházela přípravná schůzka v Rumunsku.

Obsahem projektu jsou úkoly jazykové, biologické, výtvarné i sportovní na téma voda, jak uvádí jeho název.

Velmi oblíbenou součástí dvouletého projektu jsou výměnné pobyty s 6 dalšími partnerskými školami z Finska-Tikkakoski, Litvy-Prienai, Německa-Kassel,Německa-Rhauderfehn, Polska-Zabrze a Španělska-Valladolid.

Projekt je financován ze školských fondů Evropské unie částkou 20 000,- Euro.

Cílem projektu je rozvíjet porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí, poznat jejich životní styl, kulturu i jazyk.

Na spolupráci se všemi školami se těšíme !

EU - Program celoživotního učení