Aktuality

Třídní schůzky SRDPŠ - 5. 11. 2019
před 20 hodinami, 22.10.2019

Třídní schůzky SRDPŠ - 5. 11. 2019


1.místo ve výtvarné soutěži
před 14 dny, 9.10.2019

1.místo ve výtvarné soutěži


Plavecká soutěž měst
před 16 dny, 7.10.2019

Plavecká soutěž městSTONOŽKOVÁ PRAHA
před 23 dny, 30.9.2019

STONOŽKOVÁ PRAHA


Projekt Comenius 2013-2015 schválen!

V červnu 2013 byl naší škole ZŠ Na Výsluní Národní agenturou v Praze schválen evropský projekt Comenius s názvem Water-Wise, kterému předcházela přípravná schůzka v Rumunsku.

Obsahem projektu jsou úkoly jazykové, biologické, výtvarné i sportovní na téma voda, jak uvádí jeho název.

Velmi oblíbenou součástí dvouletého projektu jsou výměnné pobyty s 6 dalšími partnerskými školami z Finska-Tikkakoski, Litvy-Prienai, Německa-Kassel,Německa-Rhauderfehn, Polska-Zabrze a Španělska-Valladolid.

Projekt je financován ze školských fondů Evropské unie částkou 20 000,- Euro.

Cílem projektu je rozvíjet porozumění mezi lidmi z různých evropských zemí, poznat jejich životní styl, kulturu i jazyk.

Na spolupráci se všemi školami se těšíme !

EU - Program celoživotního učení