2015 - Vytvoření pracovní příležitosti

Donátor projektu: Úřad práce ČR ve spolupráci Evropským sociálním fondem v rámci programu - Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost

Realizace: březen 2015 – červen 2015

Přidělená finanční dotace:  52.500,-Kč

Účel: Vytvoření pracovního místa pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků – pozice vrátný