2015 - Asistent pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

Realizace:  únor  2015 -  prosinec  2015

Donátor projektu: MŠMT, Zlínský kraj

Účel: získání pozice asistenta pro sociálně znevýhodněné žáky

Přidělená finanční dotace:  342.563,-Kč

Základní škola Na Výsluní je školou se zastoupením menšinových složek české populace.  Jsme dále škola, která přijímá děti z Azylového domu v Uherském Brodě, odkud k nám docházejí na omezený čas žáci s ekonomickými či sociálními problémy v rodině. Všechny tyto problémy současné doby pomáhají v naší škole řešit asistentky pro žáky se sociálním znevýhodněním.

Asistentky se na naší škole napomáhají v řešení těchto problémů:

- prevence sociálně patologických jevů

- upevnění znalostí žáků z nepodnětného prostředí v možné míře

- zlepšení výsledků vzdělávání

- řešení následků negativních jevů a přestupků proti dobrým mravům a zásadám školního řádu

- zlepšení komunikace a spolupráce s rodiči soc. znevýhodněných žáků

- pomoc rodičům žáků cílové skupiny

- ochrana běžných a spořádaných žáků před nepříznivým vlivem žáků s nebezpečným chováním

- zapojení soc. znevýhodněných žáků do mimoškolní činnosti